Přehrady v Povodí Moravy

()

Tato stránka poskytuje přehled, popis a základní údaje týkající se přehrad v oblasti Povodí Moravy. Základní informace o hrazení toků obecně nabízí stránka Hrazení toků a o přehradách v ČR stránka Přehrady v ČR. Vedle přehledové tabulky najdete u každé přehrady v povodí Moravy (jmenované zde a na výše uvedené stránce) popis hráze, parametry hráze a nádrže a hydrologické údaje.

Témata stránky: Popis přehrad v Povodí Moravy, přehrady v Povodí Moravy, parametry hrází, hydrologické údaje přehrad, účely přehrad.

PŘEHLED PŘEHRAD V OBLASTI POVODÍ MORAVY

Na samotném toku Moravy se nenachází žádná přehrada, která by plnila zásadní účely ochrany před povodní a nebo zmírňovala účinky opačného hydrologického extrému v podobě sucha. Proto je při velkých vodách sama o sobě nijak neregulovatelná. Několik vodních nádrží ovšem najdeme na jejích přítocích v dolní části toku, které většinou uvedené účely plní a nebo slouží pro jiné účely. Řadu vodních nádrží s primárními účely, které jsou výše uvedeny, najdeme ale v oblasti povodí Dyje včetně známé a největší moravské vodní plochy v podobě nádrží Nové Mlýny I až III. Vodní nádrže zde ale plní i ostatní funkce, včetně využití průtoku pro výrobu elektrické energie.

Přehrady v povodí Moravy: POVODÍ MORAVY – Dlouhé Stráně, Plumlov, Opatovice, Koryčany, Fryšták, Slušovice, Luhačovice, Ludkovice a Bojkovice. POVODÍ BEČVY – Bystřička, Karolinka a Horní Bečva. POVODÍ DYJE – Nové Mlýny I, II a III, Znojmo, Vranov, Jevišovice, Výrovice, Nová Říše a Landštejn. POVODÍ SVITAVY A SVRATKY – Dalešice, Mostiště, Vír I, Brno, Letovice a Boskovice.

Nové Mlýny I-III

Tok: Dyje

Říční km: 58.09 – 53.77 – 46.00

Stavba: 1974-1988 (1978 horní nádrž, 1980 střední nádrž a 1988 dolní nádrž)

Umístění: U obcí Pasohlávky a Brod nad Dyjí, střední nádrž u obce Dolní Věstnice a dolní nádrž u obce Přítluky.

Primární účel: Zajištění závlah a snížení účinků povodní.

Výška hráze: 6.1m, 6.7m a 9.8m

Průměrný roční průtok: 13.33m3/s, 40.86m3/s a 41.06m3/s

Stoletý průtok: 290m3/s, 986m3/s a 986m3/s

Maximální historický průtok: 310m3/s (Dolní Věstonice)

Sucho: 2.6m3/s, 9.42m3/s a 9.47m3/s

Neškodný odtok z dolní nádrže: 430m3/s

Minimální odtok z dolní nádrže: 8m3/s

Stručný popis: Zemní sypaná hráz se středním těsnícím jádrem. První nádrž je nejmenší ze tří novomlýnských nádrží. Střední nádrž byla vyhlášena Přírodní rezervací, je nejvýznamnějším hnízdištěm rybáka obecného, zrzohlávky rudozobé a racka chechtavého u nás. Pro některé druhy představuje také významné zimoviště.

Další účely díla: Rekreace, vodní sporty, rybolov, odstranění komářích kalamit zatopením bahnitých ploch. Dolní nádrž má další účely v podobě zajištění odběrů pro Rakousko, zajištění minimálního průtoku v toku pod nádrží či zlepšení čistoty vody či výrobě elektrické energie.

Zajímavost: Při povodni v roce 2002 byl kulminační průtok na přítoku do nádrží 400m3/s a dílem byl snížen na 312m3/s, při povodni v roce 2006 činil dokonce 740m3/s a snížen byl nádržemi na 657m3/s.

Vranov

Tok: Dyje

Říční km: 175.41

Stavba: 1934

Umístění: U obce Vranov nad Dyjí.

Primární účel: Výroba elektrické energie.

Výška hráze: 47m

Průměrný roční průtok: 9.74m3/s

Stoletý průtok: 435m3/s

Sucho: 1.11m3/s

Neškodný odtok: 130m3/s

Minimální odtok: 1m3/s

Maximální kapacita přelivu: 460m3/s

Stručný popis: Hráz je betonová, gravitační.

Další účely díla: Protipovodňová ochrana, rekreace, sportovní rybolov či plavba.

Obsahuje elektrárnu a čtyři spodní výpusti.

Znojmo

Tok: Dyje

Říční km: 132.73

Stavba: 1966

Umístění: U obce Znojmo.

Primární účel: Vyrovnání špičkových odtoků způsobených elektrárnou VN Vranov. (výše)

Výška hráze: 17m

Průměrný roční průtok: 10.25m3/s

Sucho: 1.87m3/s

Neškodný odtok: 130m3/s

Minimální odtok: 1m3/s

Kapacita přelivu: 413m3/s

Stručný popis: Hráz je sypaná, kamenitá se středním sprašovým těsněním.

Další účely díla: Odběry pro závlahy a odběry drobných odběratelů, výroba elektrické energie.

Nádrž obsahuje elektrárnu o dvou turbínách, dále též dvě spodní výpusti.

Plumlov

Tok: Hloučela

Říční km: 9.7

Stavba: 1932-1936

Umístění: Situace v oblasti dvou bývalých rybníků – Stichovský a Zlechovský s tím, že současná hráz byla zvýšena. Nachází se u obce Mostkovice.

Primární účel: Snížení povodňových průtoků a nadlepšování průtoků při nízkých průtocích.

Výška hráze: 17m

Průměrný roční průtok: 0.58m3/s

Stoletý průtok: 41m3/s

Sucho: 0.009m3/s

Stručný popis: Zemní, sypaná hráz s návodním jílovým těsněním. V patě návodního svahu se nachází betonová zeď zavázaná do podloží hráze. Svah je tvořen pískovci a břidlicemi a materiál pro hráz byl těžen v blízkosti situace hráze. vodní dílo je nejstarším dílem v celém povodí Moravy – uvedení do plného provozu v roce 1936.

Další účely díla: Zajištění minimálního průtoku, odběry vody pod nádrží, výroba elektrické energie, provizorní vodárenský režim pro Prostějov, rekreace a protipovodňová ochrana.

Dílo nyní neobsahuje elektrárnu, ale obsahuje bezpečnostní přeliv o maximální kapacitě 133.5m3/s, asanační výpust a dvě spodní výpusti.

Bystřička

Tok: Bystřička

Říční km: 5.48

Stavba: 1908-1912

Umístění: Nad soutokem s Dyjí.

Primární účel: Ochrana území před povodněmi a rekreace (původně byl záměr zásobování zamýšleného průplavu Dunaj-Odra).

Výška hráze: 27.4m

Průměrný roční průtok: 0.883m3/s

Stoletý průtok: 134m3/s

Sucho: 0.069m3/s

Neškodný odtok: 20m3/s

Minimální odtok: 0.050m3/s

Stručný popis: Gravitační, zděná hráz z místního lomeného kamene na betonovou maltu se základem z prostého betonu. Má návodní jílové těsnění. Líce jsou obloženy řádkovým zdivem z kvalitního kamene. Hráz je nejstarší v povodí Moravy nad soutokem s Dyjí a jedna z nejstarších v ČR.

Další účely díla: Zajištění minimálního průtoku v toku, nadlepšení průtoku pro vodárenské účely, výroba elektrické energie, rybářství a další.

Obsahuje elektrárnu o dvou turbínách, asanační a spodní výpust a přeliv o kapacitě 300m3/s.

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Shrnutí
Datum
Název položky
Přehrady v Povodí Moravy
Hodnocení
51star1star1star1star1star

Napsat komentář