Přehrady v Povodí Moravy

Hodnocení stránky

Tato stránka poskytuje přehled, popis a základní údaje týkající se přehrad v oblasti Povodí Moravy. Základní informace o hrazení toků obecně nabízí stránka Hrazení toků a o přehradách v ČR stránka Přehrady v ČR. Vedle přehledové tabulky najdete u každé přehrady v povodí Moravy (jmenované zde a na výše uvedené stránce) popis hráze, parametry hráze a nádrže a hydrologické údaje.

Témata stránky: Popis přehrad v Povodí Moravy, přehrady v Povodí Moravy, parametry hrází, hydrologické údaje přehrad, účely přehrad.


PŘEHLED PŘEHRAD V OBLASTI POVODÍ MORAVY

Přehrady PMoNové MlýnyVranovZnojmoPlumlovBystřičkaDalešiceDlouhé StráněVír I a IIBrnoLuhačoviceMostištěNová ŘíšeSlušoviceLetoviceBojkoviceHorní BečvaFryštákLandštejnHubenov

Na samotném toku Moravy se nenachází žádná přehrada, která by plnila zásadní účely ochrany před povodní a nebo zmírňovala účinky opačného hydrologického extrému v podobě sucha. Proto je při velkých vodách sama o sobě nijak neregulovatelná. Několik vodních nádrží ovšem najdeme na jejích přítocích v dolní části toku, které většinou uvedené účely plní a nebo slouží pro jiné účely. Řadu vodních nádrží s primárními účely, které jsou výše uvedeny, najdeme ale v oblasti povodí Dyje včetně známé a největší moravské vodní plochy v podobě nádrží Nové Mlýny I až III. Vodní nádrže zde ale plní i ostatní funkce, včetně využití průtoku pro výrobu elektrické energie.

Přehrady v povodí Moravy: POVODÍ MORAVY – Dlouhé Stráně, Plumlov, Opatovice, Koryčany, Fryšták, Slušovice, Luhačovice, Ludkovice a Bojkovice. BEČVY – Bystřička, Karolinka a Horní Bečva. DYJE – Nové Mlýny I, II a III, Znojmo, Vranov, Jevišovice, Výrovice, Nová Říše a Landštejn. SVITAVY A SVRATKY – Dalešice, Mostiště, Vír I, Brno, Letovice a Boskovice.

Nové Mlýny I-III

Tok: Dyje

Říční km: 58.09 – 53.77 – 46.00

Stavba: 1974-1988 (1978 horní nádrž, 1980 střední nádrž a 1988 dolní nádrž)

Umístění: U obcí Pasohlávky a Brod nad Dyjí, střední nádrž u obce Dolní Věstnice a dolní nádrž u obce Přítluky.

Primární účel: Zajištění závlah a snížení účinků povodní.

Výška hráze: 6.1m, 6.7m a 9.8m

Průměrný roční průtok: 13.33m3/s, 40.86m3/s a 41.06m3/s

Stoletý průtok: 290m3/s, 986m3/s a 986m3/s

Maximální historický průtok: 310m3/s (Dolní Věstonice)

Sucho: 2.6m3/s, 9.42m3/s a 9.47m3/s

Neškodný odtok z dolní nádrže: 430m3/s

Minimální odtok z dolní nádrže: 8m3/s

Stručný popis: Zemní sypaná hráz se středním těsnícím jádrem. První nádrž je nejmenší ze tří novomlýnských nádrží. Střední nádrž byla vyhlášena Přírodní rezervací, je nejvýznamnějším hnízdištěm rybáka obecného, zrzohlávky rudozobé a racka chechtavého u nás. Pro některé druhy představuje také významné zimoviště.

Další účely díla: Rekreace, vodní sporty, rybolov, odstranění komářích kalamit zatopením bahnitých ploch. Dolní nádrž má další účely v podobě zajištění odběrů pro Rakousko, zajištění minimálního průtoku v toku pod nádrží či zlepšení čistoty vody či výrobě elektrické energie.

Zajímavost: Při povodni v roce 2002 byl kulminační průtok na přítoku do nádrží 400m3/s a dílem byl snížen na 312m3/s, při povodni v roce 2006 činil dokonce 740m3/s a snížen byl nádržemi na 657m3/s.

Vranov

Tok: Dyje

Říční km: 175.41

Stavba: 1934

Umístění: U obce Vranov nad Dyjí.

Primární účel: Výroba elektrické energie.

Výška hráze: 47m

Průměrný roční průtok: 9.74m3/s

Stoletý průtok: 435m3/s

Sucho: 1.11m3/s

Neškodný odtok: 130m3/s

Minimální odtok: 1m3/s

Maximální kapacita přelivu: 460m3/s

Stručný popis: Hráz je betonová, gravitační.

Další účely díla: Protipovodňová ochrana, rekreace, sportovní rybolov či plavba.

Obsahuje elektrárnu a čtyři spodní výpusti.

Znojmo

Tok: Dyje

Říční km: 132.73

Stavba: 1966

Umístění: U obce Znojmo.

Primární účel: Vyrovnání špičkových odtoků způsobených elektrárnou VN Vranov. (výše)

Výška hráze: 17m

Průměrný roční průtok: 10.25m3/s

Sucho: 1.87m3/s

Neškodný odtok: 130m3/s

Minimální odtok: 1m3/s

Kapacita přelivu: 413m3/s

Stručný popis: Hráz je sypaná, kamenitá se středním sprašovým těsněním.

Další účely díla: Odběry pro závlahy a odběry drobných odběratelů, výroba elektrické energie.

Nádrž obsahuje elektrárnu o dvou turbínách, dále též dvě spodní výpusti.

Plumlov

Tok: Hloučela

Říční km: 9.7

Stavba: 1932-1936

Umístění: Situace v oblasti dvou bývalých rybníků – Stichovský a Zlechovský s tím, že současná hráz byla zvýšena. Nachází se u obce Mostkovice.

Primární účel: Snížení povodňových průtoků a nadlepšování průtoků při nízkých průtocích.

Výška hráze: 17m

Průměrný roční průtok: 0.58m3/s

Stoletý průtok: 41m3/s

Sucho: 0.009m3/s

Stručný popis: Zemní, sypaná hráz s návodním jílovým těsněním. V patě návodního svahu se nachází betonová zeď zavázaná do podloží hráze. Svah je tvořen pískovci a břidlicemi a materiál pro hráz byl těžen v blízkosti situace hráze. vodní dílo je nejstarším dílem v celém povodí Moravy – uvedení do plného provozu v roce 1936.

Další účely díla: Zajištění minimálního průtoku, odběry vody pod nádrží, výroba elektrické energie, provizorní vodárenský režim pro Prostějov, rekreace a protipovodňová ochrana.

Dílo nyní neobsahuje elektrárnu, ale obsahuje bezpečnostní přeliv o maximální kapacitě 133.5m3/s, asanační výpust a dvě spodní výpusti.

Bystřička

Tok: Bystřička

Říční km: 5.48

Stavba: 1908-1912

Umístění: Nad soutokem s Dyjí.

Primární účel: Ochrana území před povodněmi a rekreace (původně byl záměr zásobování zamýšleného průplavu Dunaj-Odra).

Výška hráze: 27.4m

Průměrný roční průtok: 0.883m3/s

Stoletý průtok: 134m3/s

Sucho: 0.069m3/s

Neškodný odtok: 20m3/s

Minimální odtok: 0.050m3/s

Stručný popis: Gravitační, zděná hráz z místního lomeného kamene na betonovou maltu se základem z prostého betonu. Má návodní jílové těsnění. Líce jsou obloženy řádkovým zdivem z kvalitního kamene. Hráz je nejstarší v povodí Moravy nad soutokem s Dyjí a jedna z nejstarších v ČR.

Další účely díla: Zajištění minimálního průtoku v toku, nadlepšení průtoku pro vodárenské účely, výroba elektrické energie, rybářství a další.

Obsahuje elektrárnu o dvou turbínách, asanační a spodní výpust a přeliv o kapacitě 300m3/s.

Dalešice

Tok: Jihlava

Říční km: 65.94

Stavba: 1978

Umístění: U obce Slavětice.

Primární účel: Zajištění minimálního průtoku a akumulace vody pro JE Dukovany s odběrem z VD Mohelno.

Výška hráze: 88m

Průměrný roční průtok: 6.31m3/s

Stoletý průtok: 310m3/s

Sucho: 1.2m3/s

Neškodný odtok: 40m3/s

Minimální odtok: 0.78m3/s

Stručný popis: Kamenitá, sypaná hráz se středním jílovým těsněním.

Další účely díla: Odběr vody pro závlahy a průmysl pod VD Mohelno, výroba elektrické energie a ochrana před povodněmi.

Vodní nádrž obsahuje dvě spodní výpusti, elektrárnu o čtyřech turbínách typu přečerpávací mezi dolní a horní nádrží ve vlastnictví společnosti ČEZ, a. s. a přeliv o kapacitě 310m3/s – 2 pole.

Dlouhé Stráně

Tok: Divoká Desná

Říční km: 37.94

Stavba: 1994

Umístění: U obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk.

Primární účel: Výroba elektrické energie – špičkové za pomoci přečerpávací elektrárny z/do horní nádrže.

Výška hráze: 27.5m, dolní 56.5m

Průměrný roční průtok: 0.460m3/s – dolní

Stoletý průtok: 43m3/s – dolní

Sucho: 0.106m3/s – dolní

Stručný popis: Hráz je kamenná, sypaná s návodním asfaltobetonovým těsněním.

Obsahuje dvě turbíny elektrárny ve vlastnictví společnosti ČEZ, a. s., dolní nádrž obsahuje asanační výpust, dvě spodní výpusti a bezpečností přeliv o kapacitě 72m3/s – 3 pole.

Vír I a II

Tok: Svratka

Říční km: 114.9

Stavba: 1957

Umístění: U obce Vír v okrese Žďár nad Sázavou.

Primární účel: Zajištění minimálního průtoku a vodárenské účely.

Výška hráze: 66.2m

Průměrný roční průtok: 3.6m3/s

Stoletý průtok: 166m3/s

Sucho: 0.641m3/s

Neškodný odtok: 55m3s

Minimální odtok: 0.53m3/s

Stručný popis: Betonová a gravitační hráz.

Další účely díla: Výroba elektrické energie, provozní odběr, protipovodňová ochrana, nadlepšení průtoku a odběr pro závlahy pod Brnem.

Dílo obsahuje dvě spodní výpusti, asanační výpust, elektrárnu o dvou turbínách a přeliv o pěti polích s kapacitou 180.5m3/s. Vlastníkem elektrárny je společnost E-ON, a. s.

Brno

Tok: Svratka

Říční km: 56.19

Stavba: 1940

Umístění: V okrajové části města Brna, Brno-Kníničky.

Primární účel: výroba elektrické energie ve špičkové vodní elektrárně.

Výška hráze: 23.5m

Průměrný roční průtok: 7.68m3/s

Stoletý průtok: 335m3/s

Sucho: 1.26m3/s

Neškodný odtok: 155m3/s

Minimální odtok: 1.37m3/s

Stručný popis: Betonová, gravitační hráz.

Další účely díla: Snížení účinků povodní, rekreace, vodní sporty, plavba a rybolov.

Dílo obsahuje elektrárnu o jedné turbíně, spodní výpust a přeli o třech polích s kapacitou 366m3/s.

Luhačovice

Tok: Luhačovický potok

Říční km: 14.4

Stavba: 1913-1922 (přerušení v období války)

Umístění: U obce Pozlovice v povodí Olšavy.

Primární účel: Ochrana před povodněmi.

Výška hráze: 17.47m

Průměrný roční průtok: 0.307m3/s

Stoletý průtok: 79m3/s

Sucho: 0.027m3/s

Neškodný odtok: 10m3/s

Minimální odtok: 0.04m3/s

Stručný popis: Homogenní zemní hráz sypaná ze svahových hlín těžených na levé straně údolí, obsahuje jílové návodní těsnění. Sypání probíhalo po vrstvách s mírným kropením těžkými litinovými válci. Je jednou z nejstarších nádrží v povodí řeky Moravy.

Další účely díla: Zajištění minimálního průtoku, odběry vody pro Luhačovice, rekreace, vodní sporty, výroba elektrické energie či rybolov.

Dílo obsahuje jednu asanační výpust, dvě spodní výpusti, elektrárnu o jedné turbíně a přeliv o jednom poli s kapacitou 125m3/s.

Mostiště

Tok: Oslava

Říční km: 65.95

Stavba: 1957-1961 (2005 oprava v důsledku poruch těsnění)

Umístění: Horní úsek řeky Oslavy, oblast Žďárských vrchů, u obce Vídeň.

Primární účel: Ochrana před povodněmi (na základě velké povodně z roku 1902)

Výška hráze: 28.7m

Průměrný roční průtok: 1.39m3/s

Stoletý průtok: 82m3/s

Sucho: 0.131m3/s

Neškodný odtok: 22m3/s

Minimální odtok: 0.12m3/s

Stručný popis: Sypaná, kamenitá hráz se štíhlým zemním těsněním v podobě návodního těsnění ze zhutněných sprašových hlín se založením na skalní podklad injekčních chodbou.

Další účely díla: Výroba elektrické energie, zajištění minimálního průtoku a vodárenské účely.

Dílo obsahuje spodní a asanační výpust a boční nehrazený bezpečností přeliv o jednom poli s kapacitou 125m3/s.

Nová Říše

Tok: Olšanský potok

Říční km: 5

Stavba: 1979-1984

Umístění: Asi 5km nad soutokem s Vápovkou

Primární účel: Zajištění odběru vody pro úpravnu Nová Říše se stanovením ochranných pásem a výběrem lokality (lesy) pro udržení jakosti vody.

Výška hráze: 19.9m

Průměrný roční průtok: 0.105m3/s

Stoletý průtok: 20m3s

Sucho: 0.01m3/s

Neškodný odtok: 2.2m3/s

Minimální odtok: 0.01m3/s

Stručný popis: Kamenitá, sypaná hráz se středním hlinitým těsnícím jádrem, podloží hráze je v ose utěsněno jednořadou injekční clonou.

Další účely díla: Zajištění minimálního průtoku.

Dílo obsahuje asanační výpust, dvě spodní výpusti a přeliv o dvou polích s kapacitou 20.5m3/s.

Slušovice

Tok: Dřevnice

Říční km: 29.34

Stavba: 1972-1976

Umístění: Nad obcí Slušovice, nad soutokem Dřevnice a Trnávky.

Primární účel: Zajištění odběru vody pro vodárnu ve Slušovicích.

Výška hráze: 30.2m

Průměrný roční průtok: 0.5m3/s

Stoletý průtok: 80m3/s

Sucho: 0.039m3/s

Neškodný odtok: 22m3/s

Minimální odtok: 0.04m3/s

Stručný popis: Zemní, sypaná hráz, obsahující střední jílové těsnění. Do podloží je těsnící jádro zavázáno jílovo-cementovou těsnící membránou s navazující injekční clonou.

Další účely díla: Zajištění minimálního průtoku, výroba elektrické energie a protipovodňová ochrana.

Dílo obsahuje elektrárnu o dvou turbínách, dvě asanační a spodní výpusti a boční nehrazení přeliv o jednom poli s kapacitou 89.5m3/s.

Letovice

Tok: Křetínka

Říční km: 2.92

Stavba: 1972-1976

Umístění: Asi 3km před soutokem Křetínky se Svitavou.

Primární účel: Nadlepšování průtoků ve Svitavě a zmírnění dopadů velkého odběru vody v podzemí na průtokový režim ve Svitavě.

Výška hráze: 28.5m

Průměrný roční průtok: 0.644m3/s

Stoletý průtok: 50m3/s

Sucho: 0.091m3/s

Neškodný odtok: 7m3/s

Minimální odtok: 0.1m3/s

Stručný popis: Zemní, sypaná hráz se středním jílovým těsněním. To navazuje na jednořadou patrovou injekční clonu v ose hráze. Hráz je založena na skalním podloží, které je tvořeno rulami a amfibolity.

Další účely díla: Výroba elektrické energie, rekreace, sportovní rybolov a ochrana před povodněmi.

Dílo obsahuje dvě spodní a asanační výpusti, elektrárnu o dvou turbínách a jednom čerpadlu a boční hrazený přeliv o jednom poli s kapacitou 50.6m3/s.

Bojkovice

Tok: Kolelačský potok

Říční km: 2.7

Stavba: 1963-1966

Umístění: Asi 2km severovýchodně od obce Bojkovice.

Primární účel: Zajištění dostatečného množství vody pro vodovod Uherský Brod plus zajištění minimálního průtoku pod nádrží.

Výška hráze: 16m

Průměrný roční průtok: 0.087m3/s

Stoletý průtok: 45m3/s

Sucho: 0.004m3/s

Neškodný odtok: 6m3/s

Stručný popis: Hráz je zemní, sypaná s místního štěrku s příměsemi hlín a těsnění je sprašové při návodním svahu hráze, které je opevněno kamennou dlažbou a vzdušní svah je pokryt humusem a zatravněn. Hráz se nachází na pískovcovém a jílovém podloží.

Dílo obsahuje asanační výpust, dvě spodní výpusti a šachtový nehrazení bezpečností přeliv o jednom poli s kapacitou 58.8m3/s.

Horní Bečva

Tok: Rožnovská Bečva

Říční km: 32.1

Stavba: 1933-1947

Umístění: Nad obcí Horní Bečva, kousek od ústí Radlického potoka.

Primární účel: Ochrana před povodněmi.

Výška hráze: 13.7m

Průměrný roční průtok: 0.29m3/s

Stoletý průtok: 54.7m3/s

Sucho: 0.022m3/s

Neškodný odtok: 15m3/s

Minimální odtok: 0.03m3/s

Stručný popis: Zemní, sypaná hráz s návodní a střední částí hráze sypanou z tříděného hlinitého materiálu a ten tvoří těsnění a na tuto část navazuje ze vzdušné strany část z netříděného materiálu, která je ukončena kamennou patou. Opevnění návodní strany je kamenné a dlažební a vzdušné strany je opevnění odrnováno a oseto.

Další účely díla: Zajištění minimálního průtoku v toku, výrobě elektrické energie, odběry vody pro vodárenské účely, rybolov, plavba a rekreace.

Dílo obsahuje asanační výpust, dvě spodní výpusti, elektrárnu o dvou turbínách a přeliv boční nehrazený o jednom poli s kapacitou 96m3/s.

Fryšták

Tok: Fryštácký potok

Říční km: 4.23

Stavba: 1935-1938

Umístění: Jižně od zástavby obce Fryšták, asi 4km nad soutokem Fryštáckého potoka s Dřevnicí.

Primární účel: Zajištění vody pro vodovod Zlín. (1996 zrušení odběrů)

Výška hráze: 13.5m

Průměrný roční průtok: 0.24m3/s

Stoletý průtok: 70m3/s

Sucho: 0.005m3/s

Neškodný odtok: 11m3/s

Minimální odtok: 0.015m3/s

Stručný popis: Homogenní, sypaná hráz z místních nepropustných jílových hlín. Těsnění je návodní a též jílové a je napojené na jílovou patu s průchodnou štolou.

Další účely díla: Zajištění minimálního průtoku a ochrana před povodněmi.

Dílo obsahuje dvě spodní výpustí a boční nehrazený přeliv o jednom poli s kapacitou 79.5m3/s.

Landštejn

Tok: Pstruhovec

Říční km: 9.18

Stavba: 1971-1973

Umístění: V blízkosti obce Landštejn.

Primární účel: Odběry vody pro vodárenské účely.

Výška hráze: 23.4m

Průměrný roční průtok: 0.09m3/s

Stoletý průtok: 20m3/s

Sucho: 0.003m3/s

Neškodný odtok: 5m3/s

Minimální odtok: 0.008m3/s

Stručný popis: Kamenitá, sypaná hráz s návodním těsněním z PVC fólie, chráněno betonovými prefabrikáty.

Další účely díla: Zajištění minimálního odtoku a protipovodňová ochrana.

Dílo obsahuje dvě spodní a asanační výpusti a boční nehrazení přeliv o jednom poli s kapacitou 8.92m3/s.

Hubenov

Tok: Maršovský potok

Říční km: 0.62

Stavba: 1968-1972

Umístění: Asi 0.5km před ústím potoka do Jihlavy nad místní železniční tratí.

Primární účel: Vodárenský odběr pro úpravnu vody Hosov a zásobování Jihlavy pitnou vodou.

Výška hráze: 19m

Průměrný roční průtok: 0.134m3/s

Stoletý průtok: 23m3/s

Sucho: 0.023m3/s

Neškodný odtok: 7m3/s

Minimální odtok: 0.013m3/s

Stručný popis: Hráz je sypaná se středním těsnícím jádrem.

Další účely díla: Zajištění minimálního průtoku.

Dílo obsahuje asanační a dvě spodní výpusti, plus šachtový bezpečností přeliv o jednom poli s kapacitou 16.8m3/s.

Výše byly popsány veškeré přehrady v oblasti Povodí Moravy. Informace o další retenci vody nabízí stránky Rybníky, Jezera a mokřady.

Reference

Použitá a doporučená literatura:

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Vodní Díla v České Republice. Praha: Consult, 2016

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Drobné vodní toky v České Republice. Praha: Consult, 2012

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Rybníky v České Republice. Praha: Consult, 2012

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Voda v České Republice. Praha: Consult, 2006

POVODÍ MORAVY, s. p., www.pmo.cz

Napsat komentář