Rybníky v Povodí Labe

()

Na stránce najdete přehled rybničních oblastí a popis větších rybníků nacházejících se v oblasti správy Povodí Labe tak, jak je uvedeno na rozcestníku na stránce Rybníky v ČR. Uvedena je přehledová tabulka s výpisem základních údajů o rybnících, které jsou dále popsány. V přehledu jsou i rybníky v povodí Labe, které dále již nejsou popisovány.

Témata stránky: Rybniční soustavy v Povodí Labe, rybníky v Povodí Labe, parametry rybníků.


PŘEHLED RYBNÍKŮ V OBLASTI POVODÍ LABE

V dalším textu najdete vedle přehledové tabulky výpis a stručný popis důležitých rybníků v rybničních soustavách této oblasti povodí. Přehled přehrad v této oblasti najdete na stránce Přehrady v Povodí Labe a přehled vodních toků v této oblasti povodí na stránce Vodní toky v Povodí Labe.

Rybníky v Povodí Labe - přehled.

RYBNÍKY V POVODÍ LABE

Mnoho rybníků se dochovala v této oblasti povodí ve východních a jihovýchodních Čechách, přesněji na Pardubicku a Bohdanečsku. Podle těchto významných měst se také jmenuje tato ucelená soustava rybníků. Dále se v této části povodí zastavíme krátce na Nymbursku a Mladoboleslavsku, kde se také rybníky menších rozloh dodnes nacházejí. Další rybníky najdeme na severozápadě středních Čech či spíše na rozhraní středních a severních Čech.

Soustava Pardubicko-Bohdanečská

Nachází se mezi Pardubicemi, Lázněmi Bohdaneč až Hradcem Králové či Chlumcem nad Cidlinou. Nejvíce rybníků se nachází právě kolem lázeňského města, tedy na Bohdanečsku. Níže je jejich přehled a stručný popis základních parametrů. Mezi hlavní rybníky jmenujme Oplatil, Rozkoš, Matka, Sopřečský.

Bohdanečský rybník

Je největším rybníkem soustavy s rozlohou 158ha, jeho hloubka dosahuje až 2m. Jedná se o největší rybník východních Čech. Zadržuje 0.9 mil. m3 vody. Jeho tvar je nepravidelný s členitými břehy. Založen byl kolem roku 1477. Kolem roku 1800 byl ovšem vysušen. Obnoven byl po změně vlastníka po roce 1881. Přivaděčem i odtokem je Opatovický kanál. Dnes se zde nachází Přírodní rezervace (vyhlášení v roce 1992) v podobě Národní přírodní rezervace (NPR) Bohdanečský rybník a rybník Matka. Oblasti určitě stojí za návštěvu a to neplatí jen o největším rybníce východních Čech. Rybník zarůstá rákosinami, zmenšil se o 168ha během posledních 100 let.

Oplatil

Je druhým největším rybníkem této oblasti, který byl založen již před rokem 1550. V oblasti Stéblové bylo vytvořením rybníka zatopeno mnoho vesnic a to i včetně původní obce Stéblová. Dnes má rozlohu 60ha (podstatně menší). Dvěma úzkými poloostrovy je rozdělen na dvě části.

Sopřečský rybník

Je další významný rybník této soustavy, nacházející se mezi Lázněmi Bohdaneč a Přeloučí. Plochu má 62ha a zadržuje 0.8 mil. m3 vody. Založen byl na počátku 16. století, stejně jako Bohdanečský rybník byl zrušen a následně obnoven. Břehy pokrývají rákosiny a hnízdí zde vzácní ptáci.

Pohránovský rybník

Leží blízko Pardubic, zhruba 3km od města. Má rozlohu 40ha a průměrnou hloubku 2.5m. Zadržuje 350 000m3 vody a založen byl v době zakládání této soustavy, podobně jako další velké rybníky soustavy.

Soustava Chlumecko-dymokurská a Podběradsko-nymburská

Stejně jako na Pardubicku a Bohdanečsku vznikaly rybníky kolem Nymburka a Poděbrad. Z dnešního pohledu lze o této soustavě oproti té na východě Čech ovšem říci, že zanikla. Zasypáno zde bylo asi 48 rybníků. Tehdy (14. století) největší rybník v ČR Blato měl rozlohu 973ha. Rybníky zásoboval vodou Sánský kanál, který je významnou historickou stavbou a existuje dodnes. Spojuje tok Cidliny, z níž vyúsťuje pod Žehuňským rybníkem u obce Sány a zaúsťuje do říčky Mrliny pod Budiměřicemi, kousek přes soutokem říčky s Labem v Nymburce. Celé Polabí mělo v 17. století 250 rybníků. Na konci 18. století většina zanikla.

O vedlejší soustavě totéž říci nelze. V tehdejší době měla soustava 416 rybníků, jejichž počet je dnes ovšem značně redukován. Rybníky, z nichž některé se v oblasti povodí Mrliny a Štítarského potoka rozkládají dodnes, byly ovšem menší než ty na východě Čech nebo kolem Chlumce nad Cidlinou. Důvodem byly menší vodní zdroje. Mezi nejvýznamnější dodnes patří již zmíněný Žehuňský rybník, dále Chlumecký, Jakubský nebo Zrcadlo.

Žehuňský rybník

Mezi Poděbrady a Chlumcem nad Cidlinou se nachází v povodí řeky Cidliny táhlý rybník, kousek od obce Žehuň na jednom břehu (levém) a Choťovice na břehu druhém o výměře 258ha. Patří mezi největší v ČR, zcela největší ve středních Čechách a také je jeden z nejdelších, o délce 5.5km. Dosahuje hloubky až 6m a zadržuje 6 mil. m3 vody pomocí zemní hráze dlouhé 870m a 7m vysoké. Byl dostaven v roce 1497. Roku 1996 zde byla vyhlášena NPR Žehuňský rybník. A místo určitě stojí za návštěvu, je významným biotopem mnoha živočichů i rostlin, tvoří místní klima a může být skvělým místem pro odpočinek.

Chlumecký rybník

Nachází se na severovýchodě města Chlumec nad Cidlinou, poblíž vlakového nádraží. Nachází se na Lužeckém potoce. Rozloha rybníka se ale podstatně zmenšila.

Jakubský rybník

Z Dymokurské soustavy je největší zachovaný rybník o rozloze 48ha a hloubkou 2m. Zadrženo je zde 0.5mil. m3 vody. Leží na Štítarském potoce.

Zrcadlo

Rybník u obce Mlýnec u Rožďalovic má výměru 50ha a je jedním z největších v této soustavě. Průměrnou hloubku má 2.5m. Zdrojem vody jsou prameny (typ rybníka Nadýmač). Zadržuje 0.5mil. m3 vody.

Další soustava se nachází na Jičínsku a doba jejího vzniku není přesně známa. Nachází se v ní mimo jiné Ostruženský rybník, Oborský a Dvorecký rybník. Další rybníky menší rozlohy najdeme také blíže k Mladé Boleslavi.

Soustava Dokeská a Hradčanská

Nejstarší rybník v této soustavě byl založen ve 13. století, proto je tato soustava považována za jednu z nejstarších u nás. Nachází se u severočeských Doks. Též rybníky v této soustavě byly původně o poznání rozlehlejší. Místo části rybníků se vyskytují dnes četné mokřady, které plní důležitou roli v ekosystému a pomáhají obnovit správnou funkci rybníků.

Máchovo jezero

Nazývané také jako Velký rybník je neznámějším rybníkem soustavy a patří mezi nejznámější u nás. Jeho známosti vděčí zejména hlavní účel, kterým je rekreace. Je sedmý největší v ČR a v této soustavě je rozlohou největší, má 278ha. Průměrná hloubka rybníka činí 5m. Kdy přesně byl rybník založen není známo, některé prameny uvádějí že to bylo již v roce 1272, převážná část zdrojů uvádí rok 1367. Původní rozloha činila 350ha.

Novozámecký rybník

U obce Zahrádky se rozkládá rybník na Robečském potoce, který byl založen pravděpodobně v 15. století, možná roku 1416. V dnešní době má též o poznání menší rozlohu a to 40ha, ale dalších 200ha jsou bažiny s rákosinami. Hluboký příliš není, průměrná hloubka činí 2m. Zadrženo je zde 1.3 mil. m3 vody. Technickým unikátem je umělý odtok ve skále v západní části rybníka. V pískovcovém prahu je proražen obtokový kanál dlouhý 180m a hluboký maximálně 14m, široký 7m. Tento rybník je biologicky velmi hodnotný, neboť se zde vyskytuje 200ha porostu rákosů a žije zde více než 220 ptačích druhů. Od roku 1933 je chráněnou přírodní lokalitou.

Hradčanská soustava se může pyšnit rozsáhlými mokřady v pramenné oblasti Hradčanského potoka. První rybníky zde byly zakládány na konci první poloviny 14. století. Tato soustava je z českých rybničních soustav nejzachovalejší. Ochrana je zde poskytnuta důležitým vodním a rašeliništním společenstvům. Nalezeno zde bylo kolem 200 druhů vyšších rostlin, některé jsou kriticky ohroženy.

Hradčanský rybník

Nejmladší rybník soustavy vznikl po třicetileté válce a je protáhlého tvaru. Šířku má 150m, objem zadržené vody činí 123 000m3 a je zde přírodní koupaliště. Rybník je též využíván k chovu ryb.

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Shrnutí
Datum
Název položky
Rybníky v Povodí Labe
Hodnocení
51star1star1star1star1star