Rybníky v Povodí Moravy

()

Na stránce najdete přehled rybničních oblastí a popis větších rybníků nacházejících se v oblasti správy Povodí Moravy tak, jak je uvedeno na rozcestníku na stránce Rybníky v ČR. Uvedena je přehledová tabulka s výpisem základních údajů o rybnících, které jsou dále popsány. V přehledu jsou i rybníky, které dále již nejsou popisovány.

Témata stránky: Rybniční soustavy v Povodí Moravy, rybníky v Povodí Moravy, parametry rybníků.


PŘEHLED RYBNÍKŮ V OBLASTI POVODÍ MORAVY

V dalším textu najdete vedle přehledové tabulky výpis a stručný popis důležitých rybníků v rybničních soustavách této oblasti povodí. Přehled přehrad v této oblasti najdete na stránce Přehrady v Povodí Moravy. Přehled vodních toků v této oblasti najdete na stránce Vodní toky v Povodí Moravy.

Přehledová tabulka:

Přehled rybníků a základních údajů v povodí Moravy

RYBNÍKY V POVODÍ MORAVY

V oblasti Povodí Moravy příliš rybníků nenajdeme. Nacházejí se zejména v rovinatých oblastech jižní či případně střední Moravy. Soustavy lze rozdělit na oblasti Přerovska, Pohořelicka, Břeclavska a Hodonínska. Jinde se v oblasti nacházejí spíše méně významné samostatné rybníky.

Soustava Lednická

Jihomoravská Lednice, jedno z nejteplejších míst naší země, byť název tak jak ho u nás známe tomu příliš nenapovídá, se může pyšnit vedle památek a dalších přírodních bohatství také rybniční soustavou. Tyto rybníky, vedle toho že dotvářejí krajinu jižní Moravy, plní také mnoho dalších důležitých funkcí. Na Moravě vznikaly rybníky již ve 14. století, hovoří tak záznamy v deskách. Na jižní Moravě byly některé rybníky založeny v 15. století, v dalších staletích docházelo k hojnému rozvoji rybníků v této oblasti a to hlavně v období 16. až 18. století. Ani zde nebylo výjimkou rušení rybníků, hromadně se vysoušely a krajina se měnila na pole v 19. století. V posledním století bylo v oblasti obnoveno až 1000ha vodní plochy připadající na rybníky.

Na Břeclavsku jsou nejstarší záznamy o rybnících z roku 1332. Lednická soustava rybníků začala vznikat na potoce Včelínek a to ve druhé polovině 15. století.

Nový rybník

Založen byl v polovině 15. století a to na soutoku Včelínku, Mušlovského a Rybničního potoka u obce Sedlec. Průtočný rybník má rozlohu 31ha a hloubka činí u hráze 2.1m. Hráz je dlouhá 300m a zadržuje 187 000m3 vody. Původně měl rybník rozlohu 100ha, následně byl vypuštěn (1852) a poté obnoven (1947), ovšem již na menší ploše. K rybníku patří i Horní Mušlovský a Dolní Mušlovský rybník.

Šibeník

Byl založen v polovině 15. století u rakouské hranice, jižně od Mikulova. Leží na stejném potoce jako výše uvedený a má 23ha rozlohu, je průtočný a hloubku až 3m. Hráz je dlouhá cca 360m. Má i další zdrojnici a to Mikulovský potok, na nějž je napojen umělou strouhou. Vypuštěn byl v roce 1910, obnoven byl v roce 1947.

Nesyt

Známý jihomoravský rybník je největším na Moravě a sedmým největším u nás. Byl založen na Včelínku na jihovýchod od Mikulova a rozloha rybníka činí pěkných 296ha, hloubka není příliš velká, dosahuje průměrně 1.5m, ale maximální hloubka je až 8m. Dříve byl tento rybník větší a součástí byl též rybník Výtopa. Krátká zmínka o tomto rybníku je v listině z roku 1418, přesný rok vzniku rybníka ale znám není. Byl zvětšen a to kolem roku 1500 a zaplaveno bylo sousední panství, což vyvolala značný spor mezi vlastníky pozemků. Původní hráz je kratší, měří 190m a výšku má 5m. Zadržuje objem 4.7 mil. m3 vody. Plocha povodí činí 133.3km2. Nachází se na něm až 7 ostrovů, dle výšky hladiny.

Zámecký rybník

Výměra 30ha a průměrná hloubka 1.3m, to jsou základní údaje rybníka nacházejícího se v zámeckém parku v Lednici. Dokončen byl v roce 1811, tedy později než většina rybníků v oblasti. Původní záměr byl ovšem vybudovat zde tři rybníky. Vedle tohoto byl vybudován ještě Růžový rybník. Zadržuje 200 000m3 vody, má mnoho ostrůvků. Vznikla zde NPR Lednické rybníky a na dvou největších ostrovech žije od roku 1933 největší kolonie volavek popelavých a kvakošů nočních. Plní důležité funkce.

Hlohovecký rybník

U severního okraje obce Hlohovec se nachází kousek od Lednice rybník, založený v 15. století. má rozlohu 105ha a průměrnou hloubku 1.5m, maximální u hráze 6m. Hráz má dlouho 490m, vysokou 6m a zadržuje 1.84 mil. m3 vody.

Pohořelické rybníky

Na jih od Pohořelic se nachází soustava dnes 20 velkých i malých rybníků, založených od 12. až 13. století až po období největšího rybníkářského rozmachu v 16. století. Též byly rybníky následně rušeny a obnovovány. Nejvýznamnější rybníky soustavy:

Starý

Jihovýchodně od Pohořelice se nachází rybník vybudovaný roku 1520 o rozloze 136ha a jde o třetí největší rybník z této soustavy Pohořelických rybníků. Hráze se nacházejí na západě, jihu i východě a zadržují 2.5 mil. m3 vody. Severní část rybníka je rozdělena na sedm menších vodních ploch.

Vrkoč

Vybudován byl v době největšího rozkvětu rybníkářství v ČR, v 16. století a to po roce 1552. Zrušen byl v 19. století a k obnově došlo v roce 1949. Obnoven byl na ploše 209ha. Po odbahnění byl materiál použit k oddělení mělčích částí rybníka a vznikly tři výtažné rybníky s přízvučnými názvy (Nohavice, Zarostlý a Čahoun). Rozlohou je čtvrtý největší na Moravě a jde o boční rybník bez vlastního povodí. Zdrojnicí je Mlýnský náhon. Celý rybník jsou hráze, celková délka činí 5km, hloubka v průměru 1.1m a zadržená voda představuje objem 1.74 mil. m3.

Novoveský rybník

Též označovaný jako Lenovický se nachází západně od Nové Vsi, na jih od Pohořelic. Založen byl roku 1536 a leží na Olbramovickém potoce. Vysušen byl v 19. století a obnoven roku 1947. Výměra činí 174ha a hloubka 2m. Je třetí největší na Moravě a osmnáctý největší v ČR. Z této soustavy jde o největší rybník, který má docela krátkou hráz a to 200m dlouhou a zadržuje 2.2 mil. m3 vody.

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Shrnutí
Datum
Název položky
Rybníky v Povodí Moravy
Hodnocení
51star1star1star1star1star

Napsat komentář