Vodní toky v Povodí Vltavy

()

Vodní toky v Povodí Vltavy. Stránka obsahuje přehled hlavních vodních toků v oblasti Povodí Vltavy (PVl). Přehled a popis průběhu vodních toků, základní údaje jako jsou délka toku, plocha povodí toku a průměrný průtok v ústí vodního toku, vodní tok ústí toku a další informace.

Témata stránky: Popis Povodí Vltavy, vodní toky v povodí Vltavy, základní hydrologické údaje o tocích, další údaje o tocích.


PŘEHLED VODNÍCH TOKŮ V POVODÍ VLTAVY

Přehledová tabulka:

Vodstvo ČR PVl

Přehled hlavních vodních toků v dílčích povodích oblasti povodí Vltavy a základních údajů o nich

Úmoří: Severní moře

Dílčí povodí: Studená Vltava, Teplá Vltava, Berounka (Mže, Úslava, Úhlava, Střela, Klabava), Malše, Lužnice, Otava, Sázava a přímé přítoky Vltavy.

Nejvyšší bod povodí: 1 378m (Plechý)

Délka kmenového toku: 430.2km

Plocha povodí: 28 090km2 (121.7km2 v Německu a 920.7km2 v Rakousku)

Průměrný průtok v ústí: 152m3/s-1 (profil Vraňany)

Povodí Vltavy je povodí 2. řádu, stejně jako další vodní toky ústící přímo do řeky Labe, popř. do řeky Odry z hlediska našeho území. Povodí Vltavy se v horní části rozděluje na povodí Studené a Teplé Vltavy, jejich spojením vzniká řeka Vltava. Vltava je nejdelší i nejvodnatější řekou v ČR. Ústí do ní vodní toky pramenící nejen na území ČR, ale i na území Německa a Rakouska. Zajímavý je původ názvu řeky Vltavy, kdy první zápisy zněly „Fuldaza-Vlava“, další jako „Wultha“ a Kosmas řeku nazýval „Wiltawa“. Následovalo mnoho obdobných názvů – např. Whltawa. Ale název „Wltawa“ se počeštil na „Vltava“ a ten má řeka od roku 1680 dodnes.

Hlavní vodní toky povodí a základní údaje o nich

TEPLÁ VLTAVA

Pramen: Černá hora (1 172m)

Délka toku: –

Plocha povodí: 347.1km2

Průměrný průtok v ústí: –

Popis a zajímavosti: Je hlavní zdrojnicí řeky Vltavy, její povodí se nachází zčásti i v Rakousku. Pramení jako Černý potok.

Vodní toky v povodí – stručný přehled:

> Černý potok jako zdrojnice Teplé Vltavy

> Vydří potok s pramenem ve výšce 1 000m n.m., délkou toku 8.5km, plochou povodí 5.7km2 a průtokem 0.38m3/s-1

> Vltavský potok s pramenem v 1 158m n.m., délkou toku 9.3km, plochou povodí 15.9km2 je známý také pod názvem Malá Vltava

> Řasnice nebo-li Travnatá Vltava s pramenem v 1 000m n.m., délkou toku 19.2km, plochou povodí 89.4km2 a průtokem 1.62m3/s-1

> Jezerní potoka s pramenem v 1 089m n.m., délkou toku 9.0km, plochou povodí 29.6km2 a průtokem 0.42m3/s-1

STUDENÁ VLTAVA

Pramen: Haidmuhle, Německo

Délka toku: 24.0km (v ČR 16.0km)

Plocha povodí: 121.6km2

Průměrný průtok v ústí: 2.04m3/s-1

Popis a zajímavosti: V délce 1.5km tvoří hranici našeho území s Německem a je druhou zdrojnicí řeky Vltavy.

Vodní toky v povodí – stručný přehled:

> Světlá s pramenem ve výšce 1 302m n.m., délkou toku 11.5km, plochou povodí 21.9km2 a průtokem 0.44m3/s-1

> Hučina s délkou toku 7.6km a pramenem v NP Šumava.

BEROUNKA

Pramen: Soutok řek Mže a Radbuzy u Plzně

Délka toku: 139.1km

Plocha povodí: 8 825.4km2

Průměrný průtok v ústí: 36.0m3/s-1

Popis a zajímavosti: Berounka je jednou z českých řek bez pramene. Stéká se ze dvou zdrojnic v Plzni a to z Mže (původní kmenové řeky až po soutok s Vltavou v Praze) a Radbuzy. Tyto zdrojnice jsou doplněny v Plzni řekami Úhlavou a Úslavou. Povodí Berounky jako dílčí povodí Vltavy se rozkládá na jihozápadě Čech a na západě středních Čech. Sousedí s povodím Ohře na severu, na jihozápadě s povodím Dunaje, na jihovýchodě s povodím Otavy a na východě s povodím Vltavy a jejích drobných přítoků. Nejvyšším bodem v povodí je Jezerní hora s 1 343m n.m. na Šumavě.

Vodní toky v povodí – stručný přehled:

> Mže s pramenem v 726m n.m., délkou toku 106.5km, plochou povodí 1828.6km2 a průtokem 8.55m3/s-1*

> Radbuza s pramenem ve výšce 690m n.m,, délkou toku 111.5km, plochou povodí 2179.4km2 a průtokem 11.1m3/s-1*

> Úhlava s pramenem v 1 110m n.m., délkou toku 108.5km, plochou povodí 919.4km2 a průtokem 5.69m3/s-1*

> Úslava s pramenem v 637m n.m., délkou toku 96.3km, plochou povodí 796.5km2 a průtokem 3.55m3/s-1*

> Střela s pramenem v 678m n.m., délkou toku 101.6km, plochou povodí 922.6km2 a průtokem 3.2m3/s-1*

> Klíčava s pramenem v 450m n.m., délkou toku 22.4km, plochou povodí 87.1km2 a průtokem 0.14m3/s-1

Klabava též Padrťský potok s pramenem v 678m n.m., délkou toku 49.0km, plochou povodí 372.3km2 a průtokem 2.1m3/s-1, na níž byla vybudována roku 1957 vodní nádrž Klabava o ploše 32.2ha

Střední Berounka

> Loděnice nazývaná též Kačák s pramenem v 478m n.m., délkou toku 61.1km, plochou povodí 271.1km2 a průtokem 0.53m3/s-1

> Rakovnický potok s pramenem v Rakovnické pahorkatině, délkou toku 48.5km, plochou povodí 368.1km2 a průtokem 0.86m3/s-1

> Klíčava s délkou toku 22.4km, plochou povodí 87.1km2 a průtokem 0.14m3/s-1

>Třemošná s pramenem ve výšce 600m n.m., délkou toku 41.9km, plochou povodí 249.3km2 a průtokem 0.50m3/s-1

Dolní Berounka

> Litavka s pramenem v 765m n.m., délkou toku 54.6km, plochou povodí 629.4km2 a průtokem 2.71m3/s-1, na které se nachází VN Láz vybudovaná kolem roku 1820 s plochou 15.5ha

> Radotínský potok s pramenem cca 400m n.m., délkou toku 22.6km, plochou povodí 68.5km2 a průtokem 0.40m3/s-1

> Obecnický potok nebo-li Čepkovský potok s významným biotopem mihule potoční, na kterém se nachází VN Obecnice o 11ha, která byla vybudována v 18. století

> Pilský potok s pramenem v 772m n.m., délkou toku 6.4km a vybudovanou nádrží Pilská či Pila s největší retencí vody pro Příbram o ploše 55ha s objemem 1 600 000m3

> Červený potok s pramenem na severu Brd, průtokem 0.39m3/s-1, na němž se nachází VN Záskalská o 9.48ha vybudovaná v roce 1957

> Javornice s pramenem v 558m n.m., délkou toku 30.2km, plochou povodí 141.5km2 a průtokem 0.41m3/s-1

* Povodí těchto řek budou ještě rozebrána níže

MŽE

Pramen: Bavorsko, Německo (726m)

Délka toku: 106.5km

Plocha povodí: 1 828.6km2

Průměrný průtok v ústí: 8.55m3/s-1

Popis a zajímavosti: Prameniště se nachází v Českém lese, hlavní tok pramení na území Německa. Na horním toku se nachází vodní nádrž Lučice dokončená v roce 1975, velmi známá je nádrž Hracholusky v okolí Stříbra s plochou 490ha, která významně ovlivňuje průtok dále na Mži, Berounce a tím i Vltavě od Prahy v případě jednak vysokých průtoků, ale i v případě průtoků nízkých. Ve dřívějších dobách se označoval názvem Mže tok i dále od Plzně až po Prahu. Název Berounka vznikl v roce 1638.

Vodní toky v povodí – stručný přehled:

> Úterský potok jako významný přítok Mže s pramenem v 665m n.m., délkou toku 34.1km, plochou povodí 333.8km2 a průtokem 1.15m3/s-1

> Hamerský potok jako též významný přítok řeky s pramenem v 760m n.m., délkou toku 33.6km, plochou povodí 200.1km2 a průtokem 1.46m3/s-1

> Kosový potok jako další významný přítok s pramenem v 721m n.m., délkou toku 35.5km, plochou povodí 244.4km2 a průtokem 1.4m3/s-1 s místy meandrujícím korytem

> Úhlavka s pramenem v 580m n.m., délkou toku 38.0kkm, plochou povodí 296.8km2 a průtokem 1.35m3/s-1 s převážně mírným proudem vody dle malého sklonu koryta toku

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Shrnutí
Datum
Název položky
Vodní toky v Povodí Vltavy
Hodnocení
51star1star1star1star1star

Napsat komentář