Klimatické statistikyKlimatologie

Klimatické charakteristiky k srpnu 2023

Hodnocení článku

Klimatické charakteristiky k srpnu 2023 ukazují přehled vývoje základních klimatických prvků podle našeho měření v Praze a okolí. Měření probíhá v nižší nadmořské výšce v teplejší a sušší oblasti. Vyhodnocení má podobu řady a to za období našich měření soustavně od roku 2005. Vyhodnocujeme údaje průměrné teploty vzduchu, průměrných srážek a celkových srážek za měsíc. Jde o pravidelnou prezentaci naměřených údajů, které ukazují jak se v posledních letech v této oblasti klima vyvíjí. Vyzdvihujeme extrémy za dobu měření a sestavujeme také žebříček dat průměrné teploty a průměrných srážek za celé období měření. Žebříček uvádíme sestupně od nejvyšších hodnot v podobě nejteplejších a nejvlhčích měsíců směrem dolů k nejchladnějším a nejsušším.

Teplotní žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrné teploty vzduchu ve °C za uvedený měsíc let 2005-2023 sestupně. Na konci zobrazujeme graf vývoje teploty rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2015 23.59°C
2018 22.53°C
2019 21.57°C
2020 21.41°C
2009 21.10°C
2017 20.94°C
2022 20.90°C
2023 20.61°C
2012 20.60°C
2007 20.50°C
2011 20.25°C
2016 19.86°C
2008 a 2013 19.60°C
2010 19.10°C
2021 18.97°C
2014 18.90°C
2005 18.65°C
2006 18.40°C

Komentář: Srpen letošního roku se řadí zhruba doprostřed co se týče průměrné teploty. Z pohledu hranice teploty 20.5°C ho můžeme řadit spíše na spodní hranici teplejších měsíců. Nejteplejším byl srpen ve velmi teplém roce 2015 a naopak nejstudenějším srpnem byl ten v roce 2006.

Srážkový žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrných srážek za uvedený měsíc let 2005-2023 sestupně. Na závěr zobrazujeme graf vývoje srážek rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2010 10.2mm
2013 4.61mm
2021 3.69mm
2020 3.38mm
2022 3.37mm
2023 3.17mm
2012 3.16mm
2007 2.94mm
2006 2.88mm
2014 2.53mm
2011 2.41mm
2015 2.16mm
2005 2.10mm
2017 1.86mm
2019 1.80mm
2008 1.66mm
2009 1.19mm
2016 1.09mm
2018 0.91mm

Komentář: Srážkově řadíme letošní srpen jednoznačně mezi ty vlhčí s tím, že nejvlhčím byl srpen kdy jindy než v roce 2010. Nejsušším naopak srpen v roce 2018, kdy vrcholilo dlouhé suché období pětice let počínaje rokem 2014.

Vývoj průměrné teploty, srážek a jejich trend

Graf je společný pro vývoj teploty a srážek. Ukazuje vývoj průměrné teploty vzduchu (oranžově) a průměrných srážek za tento měsíc (světle modře). Dále ukazuje lineární trendy vývoj uvedené průměrné teploty a srážek od roku 2005 (červená a tmavě modrá čára zakončená šipkou ve směru plynutí času). Tato ukazuje jaký je výsledný trend vývoje teploty a srážek za období jako celek.

Klimatické charakteristiky k srpnu 2023. Průměrná teplota a srážky v srpnu 2005-2023.

 

Co se týče teploty vzduchu a jejího dlouhodobého trendu za uvedené období, tak vidíme slabý až mírný vzestup. A to zhruba z 19 na 21°C průměrné teploty. Výchylky teploty mezi jednotlivými roky oproti jiným měsícům v případě srpna nepozorujeme. Snad jen kromě významně teplého srpna v roce 2015. U srážek jde naopak o klesající trend zhruba ze 3.5mm na 2.5mm. Opět je vývoje bez větších výchylek vyjma roku 2010 a případně 2013, kdy byl srpen o poznání vlhčí. V posledních letech můžeme říci, že se uplatňují vlhčí srpny.

Závěr: Klimatické charakteristiky k srpnu 2023

Závěrem konstatujme, že v tomto měsíci k roku 2023 máme dle aktuálního dlouhodobého normálu počítaného od roku 2005 následující statistiky v podobě počtu případů s určitou odchylkou či bez odchylky:

  • Teplotně nadprůměrné: 8
  • Srážkově nadprůměrné: 5
  • Teplotně průměrné: 3
  • Srážkově průměrné: 4
  • Teplotně podprůměrné: 8
  • Srážkově podprůměrné: 10

Trend vývoje základních prvků:

Hodnoty k měsíci aktuálního roku:

  • Průměrná teplota vzduchu: 20.37°C
  • Průměrné srážky: 2.9mm
  • Průměr celkových srážek: 90.00mm

Uveďme také, že průměr znamená pro účely těchto statistik odchylku do +/-0.3°C/mm. Odchylky mezi těmito hodnotami jsou zanedbány a období se hodnotí jako průměrné. Trend vývoje prvků se vztahuje k celému období vždy k aktuálnímu roku. Míru intenzity trendu ukazují barevné šipky. Při nepatrném trendu se považuje tento za nevýznamný a je hodnocen jako setrvalý.