Klimatické statistikyKlimatologie

Klimatické charakteristiky k létu 2023

Hodnocení článku

Klimatické charakteristiky k létu 2023 ukazují přehled vývoje základních klimatických prvků podle našeho měření v Praze a okolí. Měření probíhá v nižší nadmořské výšce v teplejší a sušší oblasti. Vyhodnocení má podobu řady a to za období našich měření soustavně od roku 2005. Vyhodnocujeme údaje průměrné teploty vzduchu, průměrných srážek a celkových srážek za měsíc. Jde o pravidelnou prezentaci naměřených údajů, které ukazují jak se v posledních letech v této oblasti klima vyvíjí. Vyzdvihujeme extrémy za dobu měření a sestavujeme také žebříček dat průměrné teploty a průměrných srážek za celé období měření. Žebříček uvádíme sestupně od nejvyšších hodnot v podobě nejteplejších a nejvlhčích měsíců směrem dolů k nejchladnějším a nejsušším.

Teplotní žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrné teploty vzduchu ve °C za toto období let 2005-2023 sestupně. Na konci zobrazujeme graf vývoje teploty rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2018 a 2019 21.59°C
2015 21.55°C
2017 20.69°C
2022 20.51°C
2023 20.49°C
2008 20.48°C
2006 20.41°C
2016 20.39°C
2021 20.37°C
2007 20.16°C
2020 20.05°C
2014 20.02°C
2012 19.90°C
2009 19.73°C
2013 19.43°C
2005 19.10°C
2011 19.01°C
2010 18.76°C

Komentář: Teplotně předčilo léto v letech 2018 a 2019 i velmi horké léto 2015, léta v těchto letech byla nejteplejší. Naopak se lišil opět rok 2010 či rok 2011 a 2005. Letošní léto patřilo mezi teplejší léta, konkrétně do první pětice s průměrnou teplotou velmi lehce pod 20.5°C. Potvrzuje se tedy trend oteplování v létě, byť úplný teplotní extrém se letos neodehrál. Více viz souhrnný vývoj a trend teploty.

Srážkový žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrných srážek za toto období let 2005-2023 sestupně. Na závěr zobrazujeme graf vývoje srážek rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2010 6.83mm
2011 5.89mm
2013 5.86mm
2012 a 2022 3.24mm
2009 2.95mm
2021 2.78mm
2017 2.64mm
2014 2.62mm
2020 2.49mm
2016 2.34mm
2007 2.25mm
2005 2.23mm
2006 2.16mm
2023 1.98mm
2015 1.89mm
2019 1.50mm
2008 1.43mm
2018 1.00mm

Komentář: Nejsušší bylo léto v roce 2018, kdy vrcholilo v ČR několikaleté sucho. Podobné bylo v létě i v roce 2008 a v následujícím roce po tom nejsušším. Letošní léto se však také řadí k pětici těch nejsušších s průměrným úhrnem srážek těsně pod 2mm. Nejvíce srážek s významnou srpnovou povodňovou situací u nás spadlo v létě 2010 a následně v létech 2011 a 2013, kdy se také odehrály časté povodňové situace. Ani léto v roce 2012 patřící do té čtveřice let jdoucích po sobě nebylo nijak suché, ale spíše naopak. Shodou okolností shodně vlhké bylo i loňské léto.

Vývoj průměrné teploty, srážek a jejich trend

Graf je společný pro vývoj teploty a srážek. Ukazuje vývoj průměrné teploty vzduchu za období (oranžově) a průměrných srážek za toto období (světle modře). Dále ukazuje lineární trendy vývoj uvedené průměrné teploty a srážek od roku 2005 (červená a tmavě modrá čára zakončená šipkou ve směru plynutí času). Tato ukazuje jaký je výsledný trend vývoje teploty a srážek za období jako celek.

Klimatické charakteristiky k létu 2023. Průměrná teplota a srážky a jejich dlouhodobý trend.

Stran teploty vzduchu musíme konstatovat, že tato nevykazuje žádné velké změny. Její dlouhodobý trend za uvedené období je slabě až mírně rostoucí, což potvrzuje oteplování v posledních letech. Průměrná teploty se zvýšila z cca 19.5°C na 21.0°C. U srážek pozorujeme mírně větší variabilitu, zejména kolem vlhkého období 2010 až 2013, střídaného sušším období let 2014 až 2019 s uvedeným minimem v roce 2018 s tím, že podobně srážkově chudé počasí se odehrálo přesně před 10 lety. Dlouhodobý trend srážek v létě jednoznačně klesá a to asi ze 4mm na 2.5mm. Převažující charakteristiky teploty i srážek ukazují počty případů s odchylkami hodnot těchto prvků od tohoto průměru.

Závěr: Klimatické charakteristiky k létu 2023 – přehled dat

Závěrem konstatujme, že v období k roku 2023 máme dle aktuálního dlouhodobého normálu počítaného od roku 2005 následující statistiky v podobě počtu případů s určitou odchylkou či bez odchylky:

  • Teplotně nadprůměrné: 6
  • Srážkově nadprůměrné: 3
  • Teplotně průměrné: 9
  • Srážkově průměrné: 5
  • Teplotně podprůměrné: 4
  • Srážkově podprůměrné: 11

Trend vývoje základních prvků:

Hodnoty k období aktuálního roku:

  • Průměrná teplota vzduchu: 20.22°C
  • Průměrné srážky: 2.90mm
  • Průměr celkových srážek: 265.89mm

Uveďme také, že průměr znamená dle těchto statistik odchylku do +/-0.3°C/mm. Odchylky mezi těmito hodnotami jsou zanedbány a období se hodnotí jako průměrné. Trend vývoje prvků se vztahuje k celému období vždy k aktuálnímu roku. Míru intenzity trendu ukazují barevné šipky. Při nepatrném trendu se považuje tento za nevýznamný a je hodnocen jako setrvalý.