Historie počasíKlimatické statistikyKlimatologie

Březen byl studený, v Praze druhý nejstudenější od roku 2005

Hodnocení článku

Podíváme-li se na klimatickou statistiku uplynulého měsíce. Tedy března 2018, zjistíme, že vývoj zejména teplot byl během měsíce poněkud specifický. Zpočátku měsíce na naše území ještě pronikal mrazivý vzduch od severovýchodu, avšak se slábnoucím trendem. I tak byly první dny měsíce velmi mrazivé, objevovaly se silné noční mrazy. A teploty v denních maximech byly též i v nížinách celé dny záporné. Následně došlo k významnému, avšak velmi krátkému oteplení. Toto oteplení bylo střídání po polovině měsíce opětovným přílivem mrazivého vzduchu ze severu. Ke konci měsíce započal pozvolnější nárůst teplot s vyššími maximy na konci měsíce. Avšak ne s tak vysokými teplotami jako před polovinou měsíce. Březen byl studený.

Klimatický vývoj v Praze za březen 2018

Nyní prezentace dat dle našeho měření na pražské stanici, v severovýchodní části města. Pozorování a měření je prováděno v sídlištní oblasti města, na jednom z pražských vrcholů v nadmořské výšce cca 300m n.m. mimo centrum města. Hodnoceným obdobím je období od 1. do 31. března 2018, březen je prvním klimatologicky jarním měsícem.

Průměrná teplota činí 2.99°C a z hlediska teplotní řady počítané od roku 2005 je druhou nejnižší (zatím nejnižší byla změřena v březnu 2013 a činila 1.42°C). Průměrné srážky činí 1.15mm a z hlediska srážkové řady počítané od téhož roku jsou třetími nejvyššími. Nejvyšší průměrné srážky činily 1.60mm a byly zaznamenány v roce 2006, druhé nejvyšší 1.35mm v roce 2010. Celkem spadlo v měsíci 35.8mm srážek, což odpovídá z hlediska řady témuž pořadí jako v případě průměrných srážek.

Rekordní hodnoty prvků

Nejvyšší teplota byla změřena 11. března a činila 17.1°C, nejnižší hned 1. března a jednalo se o hodnotu -13.0°C. Nejvyšší denní srážky 12.6mm byly změřeny dne 12. března při přechodu zvlněné studené fronty. A úhrn spadl při výskytu trvalého deště, kdy docházelo k ukončování významnějšího přílivu teplého vzduchu a nastalo významné ochlazování. Nejvyšší relativní vlhkost činila 92% (změřeno 6.3.) a nejnižší 39% (změřeno 4.3.). Nejvyšší tlak vzduchu činil 1025hPa (změřeno 21.3.) a nejnižší 992hPa (změřeno 6. a 7.3.).

Odchylky od normálu

Odchylka od průměrné teploty počítané od roku 2005 činila pro tento měsíc -2.92°C, měsíc tak hodnotíme jako mírně podprůměrný. Odchylka od průměrných srážek dle shodných podmínek činila pro tento měsíc +0.4mm a měsíc z tohoto hlediska hodnotíme jako lehce nadprůměrný. Pozn.: tolerance odchylek, kdy považujeme dané období za normální jsou pro naše měření stanoveny na +/-0.3°C a +/-0.3mm. Z hlediska celkového úhrnu šlo též o kategorii lehkého srážkového nadprůměru (rozmezí hodnot 30 až 39mm).

Průměrná vlhkost vzduchu činila v měsíci 69.4% (minimální denní 56.8%, maximální denní 81.9%). A průměrný tlak vzduchu činil 1006.6hPa a byl oproti normálu nižší.

Březen byl studený. O víkendu zimní počasí. Na Šumavě změřili pod -27°C. Hlavní mrazy skončily, bohužel škodily. Led po mrazu.

Březen 2018 v žebříčku teplotní a srážkové řady od roku 2005

Letošní březen se dle uvedených podmínek umístil z hlediska průměrné teploty vzduchu na 2. místo z pohledu nejnižších hodnot, z hlediska srážek na třetí místo z pohledu nejvyšších hodnot.

5 nejnižších průměrných teplot v březnu

1.42°C (2013), 2.99°C (2018), 4.10°C (2005), 4.60°C (2006) a 4.85°C (2010).

5 nejvyšších průměrných srážek v březnu

1.60mm (2006), 1.35mm (2010), 1.15mm (2018), 1.13mm (2009) a 0.90mm (2015).

Více na stránce klimatických dat Měsíční data.

Závěr: Březen byl studený

Letošní březen byl studený a patřil jednoznačně mezi studenější měsíce, v němž docházelo k častým a déletrvajícím přílivům velmi studeného vzduchu. Měsíc se řadí též k vlhčím, v nichž současně došlo ke tvorbě sněhové pokrývky i v nížinách později než v prvních deseti dnech měsíce. Průběh teplot tak byl v měsíci značně proměnlivý a s tím souvisely i srážky. Vlhčí periody se vyskytly s příchodem teplejšího proudění od západu až jihozápadu, krátce od jihovýchodu. Sušší naopak s příchodem mrazivého počasí, kdy mrazivé epizody můžeme v měsíci pozorovat dvě.

Pro zajímavost uveďme, že loňský březen byl naopak velmi teplý (průměrná teplota dle měření u nás 8.44°C). Lze konstatovat, že je během několika let vystřídáno několik teplejších březnů většinou jedním až dvěma chladnějšími. Ohledně srážek je trend podobný, několik vlhčích březnů je střídáno sušším, většinou jedním. Nejsušším byl březen 2005 (průměrné srážky 0.07mm).