Extrémní počasíKlimatologieSucho

Vlivem horka a sucha vysychají evropské toky

Hodnocení článku

Vlivem horka a sucha vysychají evropské toky. Negativních dopadů těchto dvou extrémů, které většinou přicházejí současně, najdeme ovšem podstatně více. Především jde o vliv horka a silného slunečního svitu na zdraví lidí. Zejména rizikové skupiny obyvatel musejí pokud možno při výskytu horkých vln dodržovat opatření pro zmírnění důsledků tohoto extrému počasí. Klimatologové nemají dobré zprávy co se týče výhledu do budoucna, což bylo už několikrát zmíněno a na což bylo již též mnohokrát upozorňováno. Horké vlny a sucho s tímto počasím spojené se stávají častějším a intenzivnějším extrémem. Četnost i intenzita extrémů tohoto typu by měla v budoucnu dále narůstat. S tímto spojujeme i rozsáhlé požáry. Od toho se odvíjí i silné konvekční bouře, kterým občas velmi lokálně dají povětrnostní podmínky možnost vzniknout. Buďto žádné srážky nebo příval vody během několika minut. To je hydrologicky špatně, avšak s měnícím se klimatem se takový trend očekává celkem běžně. Vlivem změny srážek a horkého počasí vysychají evropské toky.

Největší sucha v ČR. Vysychají evropské toky. Nástrahy počasí: Sucho. Vyschlý rybník.

Vysychají evropské toky, mnohde lze i velké řeky přejít

Vysychají evropské toky, lze je i přejít

Stav, který by neměl nastat, ale letos během léta se tak stalo. To ukazuje extremitu letního počasí v Evropě. Dlouhotrvající opakující se vlny extrémního horka spojené s nedostatkem srážek přinášejí důsledky. Tyto ovlivňují zásoby vody, tekoucí ve velkých evropských řekách.

Vysychají evropské toky velkého rozsahu. Hladina Dunaje v Novém Sadu má extrémně nízký stav. Je možné řeku procházet. Pro srovnání, ze běžného stavu koryto toku slouží velkým dopravním lodím a z široké řeky zbyl nyní vlivem sucha úzký pás vody. V korytu toku je voda asi z poloviny a dosahuje necelých 100cm. V Srbsku se potýkají s problémy, neboť nelze po vodě přepravovat uhlí do elektrárny. Sucho se významně projevilo i na jiných velkých řekách. Jde zejména o Pád, Rýn nebo Loiru. Vedle vyschlých veletoků se potýká jihozápad až střed Evropy s přírodními požáry. Sucho hlásí asi polovina kontinentu. U nás je sucho největší na západě a severozápadu, ale také v centru Čech a na jihu Moravy. Podle prognózy spadne lokálně více srážek, zejména právě na západě.

Extrémy teploty a sucho u nás, vysychají evropské toky

Teplota vzduchu u nás včera dosáhla 34.5°C a došlo k překonání některých dosavadních teplotních rekordů. Přesněji 20 ze 160 možných rekordů stanic, které měří 30 a více let. Dnes očekávejme ještě přibližně o 1-2°C teplejší počasí, takže lze opět předpokládat dosažení extrémů. Ochlazení přijde od západu zítra a s ním i nějaké významnější srážky. Tyto spadnou ale stále lokálně ve formě prudšího deště. Pro alespoň zmírnění sucha u nás i v Evropě jsou zapotřebí déletrvající mírné srážky, průběžná srážková činnost a také pomůže doplnit deficit vody a vláhy nižší teplota vzduchu. toto se pravděpodobně na konci léta ani začátku podzim zatím nepodaří. Po srážkově lokálně bohatším období přijde pravděpodobně opět na srážky chudší období a naopak na sluneční svit bohatší s návratem vysoké teploty vzduchu.

TIP: Opačný problém jsme řešili přesně před 20 lety, připomeňte si ho v článku Před 20 lety povodeň a letos požáry.

Podle předpovědí mohou být letní měsíce, tedy červen až srpen, za 20 let až o 5°C teplejší. Klimatologové nestraší, ale snaží se sdělit všem podložené aktuální prognózy. Uvedené znamená častější a intenzivnější vlny veder společně se suchem a tedy i s požáry. Vyplnění se původních předpovědí vyřčených někdy před 20 lety už vidíme dnes v praxi, nebo-li v aktuálním vývoji. změnu nezastavíme, ale můžeme se všichni snažit předejít tomu, aby za 10 let prognózy nehovořili o dvojnásobném zvýšení teploty a zintenzivnění s tím spojených extrémů počasí. Toto ovšem neznamená, že se budou vyskytovat stále a všude jen horko, sucho a požáry.

Data: chmi.cz, ceskenoviny.cz