KlimatologieZměna klimatu

Golfský proud kolabuje

Hodnocení článku

Golfský proud kolabuje, jako celá soustava atlantských mořských proudů. Tato dosti znepokojující zpráva vyplynula ze studie, publikované ve vědeckém časopise Nature. Systém proudů vykazuje známky kolapsu. Pokud by k němu došlo, mělo by to dalekosáhlé důsledky. Klima na Zemi by bylo značně ovlivněno. Pro mírné klima střední Evropy je právě systém atlantických proudů včetně Golfského velmi důležitý. Dochází ke ztrátě stability mořských proudů, které ovlivňují klima na celé Zemi. Pokud by došlo ke zhroucení systému mořské cirkulace, je možné hovořit o katastrofálních klimatických důsledcích. Golfský proud kolabuje? Kdy tento kolaps hrozí?

Kolaps mořských proudů předpovědět nelze, ale pravděpodobnost jeho výskytu ano

Oceánské proudění je velmi složitý systém a nelze odhadnout, kdy hrozí kolaps proudů. Podle studie ale je pravděpodobný jeho výskyt, zda v nejbližších dvou či pěti dekádách nebo až v řádu staletí je otazníkem. Studie ukazuje, že dochází k výskytu signálů poukazujících na zhroucení systémů oceánských proudů. A to těch unášejících teplou vodu z tropických oblastí po východním pobřeží severoamerického kontinentu. Golfský proud, pro naše klima nejdůležitější, chladne tzv. kolabuje. Okolo Grónska klesá ke dnu. Chladná voda putuje na jih, do Atlantiku.

Co znamená zhroucení proudu? Nejčastěji zpomalení, proudy v této oblasti totiž stále zpomalují a stávají se tak slabšími.

Proud by se nerozpadl, ale byl by příliš slabý. To by znamenalo klimatické dopady, neboť by proud nepřenášel dostatečné množství vody o určitých fyzikálních vlastnostech. Vzhledem k tomu by se změnilo v různých oblastech i vzdušné proudění. S tím tedy teplota vzduchu i rozložení a intenzita atmosférických srážek, tedy potřebná vlhkost ve vzduchu. Právě Golfský proud dodává vnitrozemí Evropy dostatečné teplo a hlavně vlhko. Tomuto proudu vděčíme za převažující západní cirkulaci, na které jsme závislí. I když chladnější a vlhké počasí zejména v létě rádi nevidíme, věřte, že zásadní změna proudů by toto ovlivnila. A tím by ovlivnila i náš život.

Uhlíkové emise jsou příčinou zpomalování proudů, kolik emisí by způsobilo zhroucení se neví. Každopádně nutno produkovat emisí co nejméně. K tomu nás vybízí i nová aktualizace hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu IPCC. Doslova varuje před nezvratnou změnou klimatu. O tom píšeme více v minulém článku Hrozí nevratné změny klimatu. Tyto emise mají tedy značně negativní vliv z pohledu celého klimatického systému Země. Dramatickým snížením emisí hlavních skleníkových plynů můžeme planetě a tedy i sobě jen pomoci. A to ve všech směrech.

Golfský proud kolabuje. Ledové kry v oceánu.

Golfský proud kolabuje: Co by kolaps Atlantické jižní cirkulace znamenal?

Jak si dokážeme asi představit, tak pro Evropu i další oblasti Světa dramatickou změnu klimatu. Tato změna by se nám zajisté nelíbila. Měnící se klima a více extrémních projevů počasí zde už máme. A s pouhým oteplováním planety lze čekat nadále pokračující změny a extrémních projevů přibude. S kolapsem cirkulace mořských proudů v Atlantiku by se situace komplikovala s dramatickými změnami. Vize zní strašidelně, ale bohužel jde o realitu současné doby. Oteplování planety a vše s ním spojené je velký problém. A jak potvrdila nedávná studie, lidská činnost oteplování značně ovlivňuje, přesněji řečeno k němu velkou měrou přispívá.

Mnoho událostí přispívá ke zhoršování klimatické situace a rozkladu proudů

Golfský proud kolabuje? Kolaps mořského proudění v Atlantiku by znamenal velkou a nevratnou klimatickou změnu. Dále by se odehrály velké změny systému. V poslední době se odehrálo mnoho negativních událostí, které přispěly ke zhoršení klimatické situace. Odtává Grónský ledových příkrov, což může působit vzestup hladin oceánů na celé Zemi. Amazonský prales momentálně vypouští více emisí než vstřebává. Sibiřské požáry uvolnily do atmosféry mnoho metanu. Některé analýzy již nyní říkají, že existence lidstva je již ohrožena. Situace je tak vážná, že už nelze zásadní události s negativním vlivem na klima a lidstvo zastavit. To by znamenalo, že zkolabuje i systém mořských proudů. Toto můžeme považovat za časovanou bombu. Víme sice, že je systém proudů narušen a může dojít ke kolapsu. Nevíme, zda kolaps proudů nastane. A pokud by teoreticky nastal, nevíme kdy k němu dojde. Když se sejde tolik faktorů v potřebné intenzitě, že zpomalí důležité mořské proudy natolik, aby zásadně ovlivnily zemské klima.

Zprávy vědců jednoznačně ukazují, že změnu klimatu vyvolanou nadměrnou produkcí uhlíkových emisí a dalších skleníkových plynů lidmi není dobré brát na lehkou váhu. Situace na Zemi je vážná a musí se učinit zásadní a co nejrychlejší opatření, aby se alespoň nezhoršovala. Opatření musejí být dostačující. Nikdo neříká, že se něco stane zítra, za měsíc, za rok. Ale pokud usneme na vavřínech a řekneme si, že je to ještě docela dobré a nebudeme nic dělat, pak může být již pozdě. A najednou nastane onen bod vratu a den “D”. Golfský proud každopádně v současné době kolabuje, tedy vykazuje známky kolapsu a slábnutí.

Reference a doporučené informace

ČTK. Golfský proud vykazuje známky kolapsu, tvrdí studie. Zprávy. Online. Dostupné na ceskenoviny.cz.

The Guardian. Climate crisis: Scientists spot warning signs of Gulf Stream collapse. Online. Dostupné na theguardian.cz.