HydrometeorologieKlimatologiePočasíZajímavostiZměna klimatu

Projekt Fenofáze, co nabízí?

Hodnocení článku

Projekt Fenofáze, dostupný na webové stránce www.fenofaze.cz, je společným projektem Českého hydrometeorologického ústavu a Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Jeho účelem a cílem je monitorovat vývojové fáze vybraných rostlinných druhů na území ČR. Doposud byl monitoring prováděn pracovníky ČHMÚ a doplňován studenty. Nyní je otevřen celé veřejnosti a kdokoli se tak může do monitoringu zapojit. Pokud máte rádi přírodu, rádi a pravidelně pozorujete vývoj určitých rostlinných druhů, které se shodují s těmi, které jsou součástí tohoto monitoringu, pak se můžete zapojit též. Nic jiného, tedy žádné speciální vzdělání ani techniku, k tomu nepotřebujete. Co nabízí projekt Fenofáze?

Fenologie jako příbuzný obor meteorologie a klimatologie

Částečně bylo již odpovězeno i na otázku, co je to fenologie. Ač název tohoto vědního oboru může znít zvláštně a vyvolávat různé domněnky, jde o vědu, která se zabývá vývojovými fázemi rostlin v závislosti na podnebí a počasí (kvetení, žloutnutí či opad listů a podobně). V nedávné době byl vydán ve spolupráci s ČHMÚ také nový Atlas fenologických poměrů Česka. Jde o shodnou publikaci jako je Atlas podnebí Česka z roku 2007. Jsou v něm znázorněny fenologické fáze, včetně mapového zobrazení. Atlas je možné na rozdíl od Atlasu podnebí stále (pozn. v době vydání tohoto článku) zakoupit v běžných knihkupectvích (k dispozici je například v knihkupectví nakladatelství Academia).

Pylová informační služba ČR a její význam. Rozkvetlá řepka. Projekt Fenofáze.

Projekt Fenofáze zobrazuje aktuální stav fenologických fází online

Na stránkách je zpracována přehledová mapa pozorovaných dřevin a plodin, tj. od rostlin od stromů až po polní plodiny a jejich fenologických fází v aktuálním vegetačním období na území ČR. Pozorování fenologických fází se účastní kdokoli, stačí se zapojit do tohoto projektu pozorování a pravidelně vycházet do přírody, pozorovat stav vegetace a přidávat informace online prostřednictvím stránek projektu Fenofáze.

Aktuálně (počátek června 2019) je prostřednictvím tohoto projektu Fenofáze pozorováno 300 druhů vegetace, z toho 201 dřevin. Fenologických fází je pozorováno 1 547 a do projektu je zapojeno 108 pozorovatelů (rozšířit jejich řady můžete na Fenofáze.cz – registrace). Na web je též možné vkládat fotografie fenofází jako dokumentaci. Než se rozhodnete stát členem pozorovacího týmu, doporučujeme přečíst si návod (odkaz najdete na stránce registrace), v němž je též obsažena metodika pro pozorování v rámci projektu Fenofáze.

Průběh fenologických fází a informace o nich jsou velmi důležité z pohledu oborů meteorologie, klimatologie a biologie. Pozorovat je dle nich též možné změny v souvislosti s měnícím se klimatem. Informace však ocení i v jiných oborech, jako je hlavně lesnictví, zemědělství, ale i medicína, dále též botanika a ekologie.

Doporučené webové stránky: www.fenofaze.cz, www.chmi.cz, www.infomet.cz, www.intersucho.cz.