Projekt Fenofáze, co nabízí?

Hodnocení článku

Projekt Fenofáze, dostupný na webové stránce www.fenofaze.cz, je společným projektem Českého hydrometeorologického ústavu a Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Jeho účelem a cílem je monitorovat vývojové fáze vybraných rostlinných druhů na území ČR. Doposud byl monitoring prováděn pracovníky ČHMÚ a doplňován studenty. Nyní je otevřen celé veřejnosti a kdokoli se tak může do monitoringu zapojit. Pokud máte rádi přírodu, rádi a pravidelně pozorujete vývoj určitých rostlinných druhů, které se shodují s těmi, které jsou součástí tohoto monitoringu, pak se můžete zapojit též. Nic jiného, tedy žádné speciální vzdělání ani techniku, k tomu nepotřebujete.

Fenologie jako příbuzný obor meteorologie a klimatologie

Částečně bylo již odpovězeno i na otázku, co je to fenologie. Ač název tohoto vědního oboru může znít zvláštně a vyvolávat různé domněnky, jde o vědu, která se zabývá vývojovými fázemi rostlin v závislosti na podnebí a počasí (kvetení, žloutnutí či opad listů a podobně). V nedávné době byl vydán ve spolupráci s ČHMÚ také nový Atlas fenologických poměrů Česka. Jde o shodnou publikaci jako je Atlas podnebí Česka z roku 2007. Jsou v něm znázorněny fenologické fáze, včetně mapového zobrazení. Atlas je možné na rozdíl od Atlasu podnebí stále (pozn. v době vydání tohoto článku) zakoupit v běžných knihkupectvích (k dispozici je například v knihkupectví nakladatelství Academia).

Projekt fenofáze zobrazuje aktuální stav fenologických fází online

Na stránkách je zpracována přehledová mapa pozorovaných dřevin a plodin, tj. od rostlin od stromů až po polní plodiny a jejich fenologických fází v aktuálním vegetačním období na území ČR. Pozorování fenologických fází se účastní kdokoli, stačí se zapojit do tohoto projektu pozorování a pravidelně vycházet do přírody, pozorovat stav vegetace a přidávat informace online prostřednictvím stránek tohoto projektu.

Aktuálně (počátek června 2019) je prostřednictvím tohoto projektu pozorováno 300 druhů vegetace, z toho 201 dřevin. Fenologických fází je pozorováno 1 547 a do projektu je zapojeno 108 pozorovatelů (rozšířit jejich řady můžete na Fenofáze.cz – registrace). Na web je též možné vkládat fotografie fenofází jako dokumentaci. Než se rozhodnete stát členem pozorovacího týmu, doporučujeme přečíst si návod (odkaz najdete na stránce registrace), v němž je též obsažena metodika pro pozorování.

Průběh fenologických fází a informace o nich jsou velmi důležité z pohledu oborů meteorologie, klimatologie a biologie. Pozorovat je dle nich též možné změny v souvislosti s měnícím se klimatem. Informace však ocení i v jiných oborech, jako je hlavně lesnictví, zemědělství, ale i medicína, dále též botanika a ekologie.

Doporučené webové stránky: www.fenofaze.cz, www.chmi.cz, www.infomet.cz, www.intersucho.cz.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality