Návětrný efekt a srážkový stín

Hodnocení článku

Pojmy obecně známé, návětrný efekt a srážkový stín. Co znamenají? Srážková činnost se vyskytuje nad daným územím v různé podobě. Podoba srážek je ovlivněna meteorologickými procesy, které produkují oblačnost různého druhu (oblaky kupovité přinášejí krátké, lokální a prudké srážky, naproti tomu oblaky vrstevnaté obecně srážky plošnější, trvalejší a většinou mírnější). Podobu srážek a to její trvání a vydatnost též významně ovlivňuje terén daného území.

Návětrný efekt hor

Obecně se více srážek vyskytuje v polohách vyšších než nižších a to v průměrném dlouhodobém horizontu. Takové je klima našeho území. Na horách se tedy tvoří více oblačnosti. V oblastech, kde působí návětrný efekt, se jí tvoří ještě více a ta produkuje významnější a déletrvající srážky. Jde o místa, za horskými překážkami. Oblačnost vzniká na základě kondenzace teplého a vlhkého vzduchu, který stoupá vzhůru. Za horskou překážkou vzduch klesá. Návětrný efekt se v ČR nejčastěji projevuje v Krkonoších, Jizerských horách, Beskydech, ale i jinde. V těchto oblastech může při jeho působení (nutné je specifické vzdušné proudění) spadnout extrémní množství srážek i za kratší čas oproti zbytku území. Takové situace vyvolají povodně, avšak pouze v zasažené oblasti, tedy velmi lokální. Povodně však mají docela rychlý nástup a mohou být v oblasti a dále v daném povodí i významné.

Srážkový stín

Opakem jsou místa, která jsou naopak jaksi ve stínu těchto horských překážek. Navážeme na výklad návětrného efektu. Vzduch, který dále za horskou překážkou klesá se ochlazuje a dále za překážkou se zároveň vysušuje. Tvorba oblačnosti je potlačována a rychle ustávají i srážky. Tento stín jakoby kompenzoval velmi vydatné srážky na návětří hor. Opět je nutný určitý druh proudění, při němž se srážkový stín uplatní. U nás působí významný srážkový stín Krušné hory, vlivem čehož se Podkrušnohoří stává nejsušším místem v ČR (Žatecko, Lounsko).

Existují ovšem situace při určitém vzdušném proudění, kdy se návětrný efekt a srážkový stín neuplatní. Může se tedy stát, že i v oblastech ve stínu srážek spadne srážek nebývale mnoho. Na horách obecně prší více, ale někdy nemusejí být úhrny srážek mezi horskými oblastmi a obecně návětrnými místy o moc vyšší oproti srážkám v rovinách a nížinách.Návětrný efekt a srážkový stín. Akumulace srážek za den do 29.10.2017.

Obr. 1 Návětrné srážky v Krkonoších dne 29.10.2017 (akumulace za 24 hodin) při přechodu níže „Herwart“, zdroj: hydro.chmi.cz

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1072 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality