Train efekt v terminologii konvekce

()

Train efekt v terminologii konvekce. Pojem z anglického „train effect“ znamená v překladu působení či podoba vlaku. Počeštěně můžeme použít tedy efekt vlaku. Jak tento pojem souvisí se srážkovou činností a konvekcí? Připomeňme, že jde o srážky podoby přeháněk a bouřek. Toto se pokusí objasnit tento text.

Konvekční srážky jsou obecně srážky prudké a spíše krátkodobé, což ovšem nemusí platit vždy. Vždy je totiž důležité, jaký mají rozsah, intenzitu. A hlavně také jak postupují vůči danému místu a jaké mají další chování. Toto místo si pro tento text označme jako „P“, tedy pozorovací místo či místo pozorování. Jde o místo, přes které přechází daná konvekční činnost. Nejvýznamnější srážky co do vydatnosti přinášejí bouřkové pásy. Na které navazují oblasti trvalých srážek vrstevnaté oblačnosti. V takových případech se objeví prudké srážky, které způsobí rychlý odtok z území. Na ně navazují srážky trvalé o různé intenzitě. I ve vrstevnaté oblačnosti se mohou postupně obnovovat konvekční buňky (vznikat nové). A srážky pak zesilují a mají tak lokálně opět konvekční podobu prudkých srážek.

Prudké a krátké versus prudké a trvalé

Nyní si uveďme dva rozdílné příklady postupu bouřkového pásu přes místo zvané P. A to bez následné vrstevnaté oblačnosti s výskytem trvalých srážek. Projevy počasí, zejména druh srážkové činnosti a její trvání záleží na postupu tohoto pásu.

V příkladu prvním bude bouřkový pás o několika buňkách, řekněme o pěti bouřkových buňkách, postupovat vůči místu P na šířku. Představme si pás bouřek táhnoucí se například od Prahy po Kolín, který bude putovat k jihu. V takovém případě se v místě P a v několika dalších místech, které pás krátce přejde a kterých bude x, objeví krátce prudké srážky. A v některých částech pásu například i krupobití. Srážková činnost bude trvat při přechodu pásu například 25 minut. A srážkový úhrn bude činit 15mm. Kolik míst pás zasáhne a jakou intenzitou či s jakými projevy. Takže bude záviset na jeho dalším vývoji dle podmínek v troposféře daných oblastí.

Příklad train efektu v terminologii konvekce

Ve druhém případě půjde o ten samý bouřkový pás, opět táhnoucí se od Prahy po Kolín. Nyní bude putovat ale ve vztahu k místu P a dalším místům, které přejde podélně. Postupovat bude v našem příkladu například k východu. Přejde tedy menší území, ale přejde přes každé místo i přes naše místo P celý. V takových případech může spadnout hodně srážek, dejme tomu že pás přejde za 2 hodiny a naprší za tuto událost 40mm srážek. Konvekční buňky se mohou ale také stále obnovovat a přecházet v určité intenzitě dané místo celé. A to bude znamenat specifické projevy počasí, které budou značně rozdílné oproti prvnímu příkladu.

Konvekční činnost může též dále poté zanikat a zůstávat tak bude pouze nad dosti malým územím. Prudké srážky o střídavé intenzitě a krátce i s výskytem krup, budou trvat v daném místě P. Případně v některých dalších místech podstatně déle. Projevy budou například následující: před příchodem pásu nárazový vítr, následně prudký déšť s různou intenzitou dle přechodu jednotlivých konvekčních buněk. A krátce mezi tím výskyt krupobití. Srážková činnost bude v tomto případě trvat například 4 hodiny a naprší v ní 100mm srážek. Ale může to být v některých případech i více. Záleží na tom, jak dlouho se bude konvekce nad danou lokalitou obnovovat.

Ve druhém případě byl tedy popsán train efekt, kdy postup bouřkového pásu o několika buňkách vůči danému místu je podélný. A v určitém místě vznikají nové konvekční buňky, které mohou v jiném místě opět zanikat. Dále pás nedoputuje. Toto tedy připomíná jedoucí vlak. Takové situace přinášejí do daných lokalit extrémní srážkové úhrny a zejména na menší toky bleskové povodně větších intenzit s velmi rychlým nástupem, ale po ustání srážkové činnosti též s velmi rychlým opadem.

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Shrnutí článku
Train efekt v terminologii konvekce
Název
Train efekt v terminologii konvekce
Popis
Train efekt v terminologii konvekce. Objasnění jevu při přechodu bouřkového pásu přes určité místo. Modelový příklad situace a průběh srážek.
Autor