PočasíPrognózy počasíZajímavosti

Model Aladin je podrobnější a přesnější

Hodnocení článku

Numerický model Aladin, který je provozován Českým hydrometeorologickým ústavem v mezinárodní spolupráci, dostál v letošním roce velkého zlepšení. Regionální numerický model pro Českou Republiku, který předpovídá počasí v podobě základních meteorologických prvků (teplota vzduchu ve 2m, atmosférické srážky, směr a rychlost větru, pokrytí oblohy oblačností celkově i s rozlišením oblačného patra, relativní vlhkost vzduchu a ventilační index) doznal změn a to v podobě rozšíření již v minulosti. Rozšíření se tenkrát týkalo předpovědi dalších prvků jako jsou pokrytí oblohy oblačností vysoké, střední a nízké, relativní vlhkost a ventilační index. V poslední době byl rozšířen časový rozsah předpovědi, kdy model předpovídá na tři dny, místo na dva dny jako tomu bylo dříve. Též nebyly dříve k dispozici předpovědní mapy po 3 hodinách, nicméně po 6 hodinách. To jsou již dříve provedená vylepšení a tato se nemění. Model Aladin je podrobnější.

Předpověď počasí může být méně přesná. Numerické modely, cíl a úspěšnost jejich práce. Počítač modelu Aladin. Dnešní numerická předpověď je přesnější. Model Aladin je podrobnější.

Model Aladin je podrobnější. Navýšení výpočetní kapacity přineslo zlepšení předpovědí

Co se ovšem změnilo je počet bodů, v nichž model pracuje. Krok modelu se zvýšil ze 4.7km na 2.3km se zachováním 87 vertikálních hladin. Detailněji byla též zpracována topografie, což odstraní menší výšku některých horských poloh oproti skutečnosti. toto se uplatňovalo v původní verzi. Zvýšení rozlišení modelu bylo možné po instalaci nového superpočítače, která byla provedena v loňském roce. Díky tomuto bude dosahováno lepších výsledků v předpovědích počasí. Model počítá počasí na hustší síti bodů a používá též složitější a na výpočet náročnější metody. Jde o přesnější systém rovnic, dle něhož budou lépe odhadnuty dynamické jevy v atmosféře.

Na tomto vylepšení se podílelo celé oddělení numerických předpovědí ČHMÚ společně s mezinárodní spoluprací. Tato změna si vyžádala též technické úpravy a probíhala přibližně rok. Kdo bedlivě a často používá předpovědi modelu Aladin, určitě si všiml, že od 5. března 2019 poskytuje model detailnější výsledky, tedy i přesnější předpovědi.

Model by měl být nyní schopen lépe odhadnout atmosférické podmínky, které mohou vést k výskytu nebezpečných meteorologických jevů. Věřme, že se tato očekávání splní a náročná práce týmu, která se na přípravě podílela přinese “ovoce”.

Další informace nejen o numerickém modelu Aladin najdete na stránce Numerické modely. Výsledky výpočtů modelu najdete na stránce Aladin Mapy – ČHMÚ.

Zdroj: ČHMÚ