Předpověď teplotyPrognózy počasí

Návrat zimy nečekejme

Hodnocení článku

Návrat zimy nečekejme, počasí bude stále teplejší a hodně proměnlivé. Vyplývá to z předpovědi numerických modelů na dalších 7 až 10 dnů. S aktivním západo-východním přenosem vzduchových hmot v podobě přechodu systémů front musíme počítat převážně s teplejším počasím. Toto čekáme ale také proměnlivé a to co se týče většiny prvků. Oblačné dny se srážkami vystřídají dny bez srážek a přechodně i s menší oblačností. Stejně tak dny větrné vystřídají ty klidnější. A dny více teplé vystřídají ty chladnější, avšak ne významně ve smyslu návratu zimního rázu počasí i do nižších poloh. Ani na horách neočekáváme žádné ideální zimní podmínky. Dešťové srážky se na horách také očekávají, zde s to skupenství srážek bude více měnit. V těch více teplých dnech musíme čekat kapalné srážky i na horách. Naopak v chladnějších obdobích půjde o smíšené či sněhové srážky i ve středních nadmořských výškách.

Zimní počasí v lednu mimo hory nenastane

Návrat zimy nečekejme. Ensemble modelu GFS na dalších 14 dní z 6.1.2023.

Obr. 1 Ensemble modelu GFS z 6.1.2023, zdroj: wetterzentrale.de

I když můžeme čekat kolem poloviny ledna mírné ochlazení, tak toto nepotrvá dlouho. Ke konci měsíce očekává dlouhodobý výhled počasí opět oteplení a teplota vzduchu by se měla vrátit do nadprůměrných hodnot. Tomu odpovídá očekávaný vývoj NAO indexu, kdy tento se udrží i nadále v kladných hodnotách. Současné střídavé a převážně teplé počasí s přechodem systémů front od západu tak může trvat skutečně dlouho. Klimatické výhledy nenaznačují pravděpodobnost změny. Ten trend může být velice ustálený a lednové počasí už vypadá celkem jasně. Pokud se nezmění nic zásadního, tak se odehrají pouze krátkodobá a nevýrazná ochlazení. Zimního počasí mimo vyšší polohy se nedočkáme. A předběžné vyhlídky dále také neukazují pravděpodobnost nějaké zásadnější změny s návratem zimy.

I když máme do konce zimy daleko a nyní můžeme předpovídat pouze na několik dní dopředu, tak možná zimní epizoda z předvánočního období byla letos v zimě jedinou mimo vyšší polohy. Zpět ale ke střednědobému odhadu, který nám ukazuje jistotu teplejšího a střídavého počasí. kolísání teploty vidíme na ensemblu modelu GFS minimálně v nejbližším týdnu (obr. 1). Jednou teplota vysoko nad normálem, krátce na to i slabě pod ním. Dále vidíme určitou shodu na ustálení teploty kolem normálu, ale také větší zvýšení míry nejistoty předpovědi a rozcházení se jednotlivých variant. Proto zde existuje velký otazník. Už delší dobu toto modely naznačují, ale stále to oddalují. Konec období předpovědi nevychází, to nám naznačují rozdíly jednotlivých variant.

Proč není počasí zimní?

Existují vhodné synoptické podmínky pro přechod cyklon a systémů front ve směru západ až východ. Jde  postavení tlakových útvarů určující cirkulaci nad danou oblastí. Pokud se nyní vrátíme do období po polovině prosince a před oteplením chvíli před obdobím Vánoc a připomeneme si situaci, zjistíme následující. Na obrázku 2 máme předpověď synoptické situace na 19.12.2022. Vidíme na ní blokační anticyklonu východně od našeho území s přibližně vrcholícím přílivem mrazivého vzduchu od severu až severovýchodu kolem této anticyklony. Tato se ovšem odsouvala dále na východ, což už je patrné z této mapy. Následně tedy uvolnila cestu cyklonám z Atlantiku a s nimi spojeným systémům front. Od té doby převažuje významné západní proudění.

Návrat zimy nečekejme. Synoptická situace 19.12.2022.

Obr. 2 Synoptická situace na 19.12.2022, zdroj: dwd.de

Nyní se podívejme na synoptickou situaci právě na konec roku, kdy počasí ovlivňovalo silné jihozápadní proudění za doprovodu systémů front. To bylo provázeno přílivem velmi teplého vzduchu a výskytem nezvykle teplého počasí. Blokační anticyklona chyběla a je tomu tak doposud. S tím, že předpověď máme obdobnou. Dokud nedojde k přestavení tlakových útvarů a to postavení těchto do takové podoby, které by způsobilo zablokování západního proudění, zimu nečekejme. Musí zde ve vnitrozemí existovat blokační tlakový útvar, aby systémy front nemohly postupovat k východu do centra Evropy.

Návrat zimy nečekejme. Synoptická situace na 31.12.2022.

Obr. 3 Synoptická situace na 31.12.2022, zdroj: dwd.de