Extrémní počasíHydrologická situacePovodeň

Povodňová situace 4.2.2021 a vývoj

Hodnocení článku

Jak se očekávalo, tání sněhu a dešťové srážky přinesly zaplnění koryt vodních toků vodou. Některé toky během noci na dnešek dosáhly povodňových stavů. Většina toků stále stoupá nebo kolísá a bude tomu tak i nadále, zejména v závislosti na dalších srážkách. Jaké jsou aktuální vodní stavy toků a tedy povodňová situace 4.2.2021 či další hydrologické ukazatele? Jaký bude další vývoj počasí a s ním spojené hydrologické situace? Povodňová situace 4.2.2021 – aktuální informace

Kolik spadlo za poslední den srážek?

  • 42.0mm Labská Bouda
  • 41.2mm Pec pod Sněžkou
  • 38.9mm Březník-hřeben
  • 33.8mm Orlické Záhoří
  • 33.3mm Plechý
  • 32.6mm horní Maršov

Povodňová situace 4.2.2021

Povodňových stavů na tocích v ČR i nadále přibývá, neboť sněhová pokrývka většinou odtávala celou noc. Teplota byla mnohde vysoko nad bodem mrazu, ojediněle i kolem 10°C v minimech. Tání podpořily srážky, které byly krátkodobě i intenzivnější a také čerstvý až silný vítr. Proto dnes během dopoledne a v současné době dochází stále ke stoku vody a zvyšování hladiny vodních toků. Povodňové stavy nejsou zaznamenány zatím na severu a severovýchodě Moravy a ve Slezsku. Tam by měla být povodňová situace celkově klidnější, bez povodňových stavů, oproti původním odhadům. Nejvíce rozvodněných toků je dle očekávání v povodí Sázavy a začínají se rozvodňovat toky v povodí Lužnice. Dále platí i 2.SPA v povodí horní Ohře a hodně SPA registrujeme v povodí Berounky. Dále je několik stavů bdělosti v povodí Labe a Ploučnice a na opačné straně území v povodí Dyje (obr. 1).

Povodňová situace 4.2.2021. Povodňové stavy ve 12h.

Obr. 1 Povodňová situace 4.2.2021 ve 12:00 a přehled platnosti SPA na tocích v ČR, zdroj: hydro.chmi.cz

Povodňová situace 4.2.2021 – stavy pohotovosti:

  • Ohře – Skalka odtok
  • Teplá – Teplička a Březová odtok
  • Černovický potok – Tučapy
  • Střela – Plasy

Stavů bdělosti platí několik desítek a dobře je ukazuje mapka přehledu stavů toků v ČR na obrázku 1. Povodňových stavů bude ještě přibývat a povodňová situace se tak místy zhorší.

Další hydrologické ukazatele naznačují i sucho

Povodňová situace 4.2.2021. Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm.

Obr. 2 Povodňová situace 4.2.2021 – půdní vláha v hloubce 20cm, zdroj: chmi.cz

I když to venku vypadá, že země je jako namočená houba, není tomu tak úplně. Zemský povrch je často namočen jen na povrchu. Pokud se podíváme na využitelnou vodní kapacitu půdy do hloubky 20cm pod povrchem, jsou místa, kde není nijak vysoká jak by byla v tuto dobu potřeba. Máme velmi významnou vodní kapacitu v půdě obecně od středních poloh, zejména na SV a Vysočině, Moravě či ve Slezsku. Ale v nejjižnějších částech Moravy a částečně ve středních a severozápadních Čechách je tato podstatně nižší (obr. 2).

Deficit srážek z pohledu posledního půl roku je více méně doplněn, z pohledu dvou let ovšem na Z/SZ Čech nikoli. Půdní sucho tak stále hrozí v hloubkách do 40cm pod povrchem ve střední, severozápadní a jihozápadní části Čech a na jihu Moravy. V takových případech postačí první jarní ostřejší sluníčko, vyšší teplota bez srážek a sucho se bude obnovovat. Záležet tedy bude na vývoji srážek a teploty (plus výskytu sněhové pokrývky) ve zbytku zimy a také na počátku jara.

Povodňová situace 4.2.2021: Vysoké průtoky se zastaví ochlazením, ale pomalu

Nyní budou stoupat zejména střední a dolní části vodních toků. Horní toky jsou již na poklesu. Vlivem dalších srážek je třeba během zítřka a noci na sobotu čekat zakolísání v podobě opětovného vzestupy hladin na tocích zejména v jižní a jihozápadní části území. Tam se bude vyskytovat déšť za stále vyšší teploty. Od severu se začne již ochlazovat a srážky přecházet postupně i v nižších polohách ve smíšené a sněhové. Na severu a severovýchodě budou již pokračovat poklesy toků.

O víkendu lze čekat poklesy toků na celém území, počasí bude opět zimní. V některých případech se udrží stavy na úrovních 1.SPA delší dobu vlivem velkého množství vody a na sycení povodí. Také se mohou konat manipulace zejména na větších nádržích, na nichž bude se zpožděním zvyšován odtok po odeznění velké vody z jiných toků daného povodí. Příkladem bude například Berounka a Vltava nebo Mže a ostatní plzeňské řeky či Labe a Orlice.

Klidnější povodňová situace se čeká na SV/V Moravy a ve Slezsku, kde se tolik povodňových stavů neobjeví. Oteplení je v oblasti přechodné a již během zítřka tam bude docházet k ochlazování. K rozvodněným tokům není radno se přibližovat, neboť území kolem nich je značně podmáčené. Navíc se může vyskytovat kolem břehů toků ještě sníh nebo zledovatělý sníh a nebezpečí uklouznutí je velmi vysoké. Také lze čekat větší nebezpečí vyvracení stromů nejen na březích vodních toků vlivem podmáčení půdy.

Povodňová situace a aktuální informace. Co je nyní dobré sledovat a kde?