Historie počasíPočasíPovodeňSpadlé srážky

Před deseti lety povodeň na severu

Hodnocení článku

Máme tu kulaté výročí velké povodně v obecně velmi vlhkém roce 2010, přesně před deseti lety velká povodeň zasáhla zejména střed a sever Čech. O tom, že období kolem roku 2010 bylo ve střední Evropě bylo řečeno již mnoho. Povodňových situací se tak vyskytlo několik. Proto se nyní zaměříme pouze na letní povodňovou událost, která zasáhla zejména sever a částečně střed Čech. Extrémní srážky způsobily ve vysoce nasyceném území významnou hydrologickou odezvu. Výsledkem byla významná povodeň s mnoha důsledky, které obvykle povodeň přináší. Před deseti lety povodeň na severu způsobila škody zejména na vodních dílech a v obcích na majetku lidí.

Pro zájemce o detailní informace odkážeme na naše zpracování na stránce Povodeň 2010 (s odkazy na vyhodnocení povodně od různých institucí) a na obecný přehled Největší povodně v ČR se zařazením této události.

Kdy a proč přišla srpnová povodeň?

V roce 2010 bylo území ČR obecně nasyceno významnými srážkami z jarního období (včetně nasycení po na sníh velmi bohaté zimě). V jarním období se objevila první velká povodeň v tomto roce. Následovat o něco sušší červenec, kdy se ale místy vyskytovaly prudké bouřkové srážky. V srpnu přišly další vytrvalé a extrémní srážky. Proto se objevila významná a plošně rozsáhlejší povodňová událost. Povodeň započala s významnými dešti 6. srpna, srážková činnost ustávala definitivně až 9. srpna. Byly dány ideální podmínky pro vznik povodně. Povodeň by nastala i při o poznání méně významných srážkách. Rozdíl pozorujeme v letošním roce, kdy je území nasyceno méně a mnohde velmi málo. Příčinou je obecně suché období od roku 2014. I na významnější srážky tak letos reagují vodní toky o poznání méně významně.

Před deseti lety povodeň na severu. Tlakové pole, oblačnost a srážky k 7.8.2010 14h.

Obr. 1 Geopotenciální výška a tlak vzduchu v hladině 700hPa (cca 3 000m), oblačnost a srážková činnost dne 7.8.2010 14 SELČ, zdroj: voda.chmi.cz

Příčinou byla tlaková níže postupující přes naše území ze Středomoří s výskytem velkého množství vlhkosti. Tato se přesouvala přes střední Evropu a naše území pozvolna k severovýchodu (obr. 1). V horských oblastech našeho území se uplatnit návětrný efekt.

Před deseti lety povodeň. Za den spadlo až 179mm srážek, nejvyšší průtok činil 450m3/s-1

Před deseti lety povodeň na severu. Denní úhrn srážek do 8.8.2010 8h.

Obr. 2 Denní srážkové úhrny za 7. až 8.8.2010 v ČR, zdroj: voda.chmi.cz

Nejvyšší denní srážkový úhrn činil 179.5mm dne 6. srpna na stanici Bedřichov – prameny Černé Nisy. Tento úhrn byl velmi vysoký, nepřiblížil se ale dosud v ČR nejvyššímu dennímu úhrnu srážek 315.1mm na Nové Louce též v Jizerských horách z roku 1897 (po těchto srážkách nastala katastrofální povodeň na severu). V roce 1897 byla tato povodeň podnětem pro vznik mnohých hydrologických staveb (přehrad) na severu. Tato událost nastala na konci července.

Zpět k nedávnému roku 2010. Nejhorší povodňová situace vznikla na Smědé, Řasnici, Jeřici a Lužické Nise. Na Smědé byl změřen nejvyšší průtok 450m3/s-1 a to v profilu Předlánce. Další významné srážky události (viz obr. 2). Dále 179mm spadlo na stanici Hejnice dne 7. srpna, 172.5mm na stanici Bedřichov – Olivetská hora 6. srpna, 171.2mm na stanici Bedřichov – Tomšovka 6. srpna či 160mm na stanici Mníšek 7. srpna. Za celé období (6. až 8. srpna) spadlo nejvíce 334.9mm na stanici Bedřichov – prameny Černé Nisy či 327.9mm na stanici Bedřichov – Tomšovka a 318.2mm na stanici Bedřichov – Olivetská hora (ČHMÚ 2010).