Extrémní počasíHistorie počasíPovodeň

Před devíti lety bylo vody hodně

Hodnocení článku

Rok 2010 byl v ČR mimořádně vlhkým a chladným rokem a právě i v letním období převládalo chladnější a vlhké počasí a to s výjimkou července. V tomto roce se sucho v žádném případě v ČR nerozvinulo. Po vlhkém jaru, kdy se vyskytla povodeň zejména ve východní části republiky nastalo po sušším a teplejším červenci s výskytem lokálních srážek opět velmi vlhké období. Od 6. do 9. srpna se v ČR vyskytly extrémní srážky, šlo o trvalý a vydatný déšť. Tento vypadl hlavně na horách na severu území a to do nasyceného území. To mělo za následek velkou povodeň v severních a částečně středních Čechách. Před devíti lety bylo vody hodně.

Vše o jarní a letní povodni v tomto roce se dozvíte na stránce Povodeň 2010.

Největší povodeň na Smědé, Lužické Nise a Jeřici na severu Čech – před devíti lety bylo vody hodně

Nejvyšší kulminační průtok 450m3/s-1 byl změřen na Smědé v profilu Předlánce a průtok odpovídal N-letosti > 100 let. Dále 440m3/s-1 v profilu Višňová, 410m3/s-1 na Lužické Nise v Hrádku a podobně. Nejvyšší N-letosti a to >> 100 let dosáhl průtok na Chřibské Kamenici v profilu Všemily, na Kamenici v Hřensku a Jeřici v profilu Chrastava.

V některých oblastech se k trvalému dešti přidávaly konvekční srážky, což způsobovalo zesilování srážkové činnosti a srážky byly prudké a vytrvalé. Některá povodí zasáhly před výskytem trvalého deště několikrát přívalové srážky. Povodeň postihla i další povodí na severu Čech, zejména toky odvodňující Jizerské hory. Na obrázku 1 vidíme příčinu významných srážek v podobě tlakové níže ve vyšších výškách a příliv oceánského vzduchu (ČHMÚ 2010).

Před devíti lety bylo vody hodně. Tlak a oblačnost 7.8.2010.

Obr. 1 Geopotenciální výška a tlak vzduchu v hladině 700hPa, asi 3km, oblačnost a srážky k termínu 7.8.2010 14 SELČ, zdroj: voda.chmi.cz

Nejvyšší denní srážky činily 179.5mm na stanici Bedřichov – prameny Černé Nisy a 179.0mm na stanici Hejnice. Za období 6. až 8. srpna spadlo nejvíce srážek 334.9mm na stanici Bedřichov – prameny Černé Nisy. Podobné úhrny zaznamenaly i další stanice v oblasti Bedřichova. Dne 7. srpna byly srážky v ČR nejplošnější a nejvydatnější. Před devíti lety bylo vody hodně, letos se potýkáme s významným suchem trvajícím celkově několik let.

Akumulace srážek za 7.8.2010.

Obr. 2 Před devíti lety bylo vody hodně. Akumulace srážek za 7.8.2010 v ČR, zdroj: chmi.cz

Další informace najdete k této situaci na zmíněné stránce v úvodu tohoto článku.