Předpověď teplotyPrognózy počasí

Frontální rozhraní nad ČR

Hodnocení článku

Víkendové počasí bylo z hlediska předpovědi celý týden velmi nejisté. Ale už od počátku bylo jisté, že bude význačné. Ostatně jako je vždy, když dané území ovlivňuje významné frontální rozhraní. Co znamená tato synoptická situace? A jaké projevy od počasí v závěru týdne očekávat, kdy bude frontální rozhraní nad ČR? Na to odpovídá tento především předpovědní článek s objasněním synoptických příčin průběhu počasí.

Co znamená pojem frontální rozhraní? Je atmosférickou frontou, která je každá rozhraním. A to rozhraním, tedy hranicí mezi vzduchovými hmotami rozdílných vlastností a to nejen teplotních. V případě teplé front, studené fronty i okluzní fronty lze hovořit vždy o rozhraní. Obecný pojem, tedy rozhraní, se používá zejména pokud jde o rozsáhlý systém front tvořících dlouhý komplex. Často se pojem používá u zvlněných front, hovoří se o zvlněném frontálním rozhraní.

Frontální rozhraní nad ČR = nejisté předpovědi

Numerické modely během tohoto týdne měnily předpověď počasí na víkendu každým výstupem. Příčinou bylo právě očekávané významné rozhraní a nejistota vývoje jeho polohy. Jeho poloha v čase a její změny jsou totiž velmi důležité pro rozložení teploty vzduchu nad určitým zájmovým územím. Ale i pro výskyt hlavních srážek s rozhraním spojených. Malá změna v podobě posunu rozhraní pak znamená velké změny rozložení teploty i nad malým územím, kterým naše republika a její blízké okolí bezesporu jsou. Proto modely ukazovaly na víkend nejprve významný příliv teplého vzduchu, který měl po velmi teplé středě a teplém čtvrtku pokračovat až do víkendu.

Vývojem prognóz se začínal prosazovat příliv studeného vzduchu v severní části našeho území. Hlavními variantami jsou totiž současný ustupující příliv teplého vzduchu od jihovýchodu a nastupující příliv studeného až mrazivého vzduchu od severovýchodu. Pomyslný “jazyk” studeného vzduchu od severovýchodu bude totiž významný, do centrální Evropy se dostane z Ruska mrazivý vzduch. Jen panovala během týdne nejistota kdy přesně se tak stane a jam moc tento mrazivý vzduch pronikne k jihu. Poslední výstupy numerických modelů potvrzují přísun studeného vzduchu již během soboty a rychlé ochlazování. Takže nakonec o víkendu už žádné teplo nebude, naopak se objeví zimní projevy počasí, i nebezpečné.

Hodně srážek, postupně i sněhových a náledí i ledovka

Frontální rozhraní nad ČR. Teplota v 850hPa na 7.2.2021.

Obr. 1 Předpověď teploty vzduchu v 850hPa (1.5km) na 7.2.2021 16 SEČ, zdroj: wetterzentrale.de

Frontální rozhraní nad ČR. Teplota vzduchu ve 2m na 7.2.2021 16h.

Obr. 2 Předpověď teploty vzduchu ve 2m nad povrchem na 7.2.2021 16 SEČ, zdroj: wetterzentrale.de

O víkendu bude počasí postupně ve všech polohách zimní. Od dnešního dne do konce týdne bude také většinou zataženo a často se srážkami. Ty budou mít různá skupenství. Zpočátku půjde o déšť, od vyšších poloh postupně o sněžení. Sněžit bude níže na severu a severovýchodě, během víkendu budou srážky přecházet ve smíšené a sněhové postupně i v nížinách. Krátce mohou být srážky i mrznoucí, neboť se bude rychleji ochlazovat při zemi než ve výšce. Vznikat mohou tedy opět nebezpečné situace v podobě zimních projevů. Po oblevě se bude povodňová situace vlivem ochlazování už, byť pomalu, uklidňovat. Ale opět se na silnicích a chodnících objeví led a také sníh.

Takže popořadě. Mokré povrchy budou od dnešního dne v ČR časté a v důsledku ochlazování od severovýchodu a návratu záporných hodnot teploty bude vznikat náledí. Při výskytu mrazu se mohou objevit kapalné srážky a to během víkendu. Ty budou mrznoucí a tvořit se bude ledovka. Příčiny jsou ukázána na obrázcích 1 a 2, k nimž přistupuje ještě fakt výskytu srážek a to i plošnějších. Postupně budou srážky přecházet ve sněhové a zejména od středních poloh, na S/SV i níže napadne sníh již v neděli. Jinde pravděpodobně na počátku příštího týdne za zesilujícího mrazu.

Významnější srážky, další oříšek v předpovědi

Kde spadnou významnější srážky a kolik jich bude. To je pro předpověď počasí při současné situaci ještě složitější otázka, než jaká bude kde teplota. Srážek bude na konci týdne hodně, ale kde jich kolik spadne a v jaké formě je nejisté. Skupenství srážek samozřejmě silně závisí na teplotní rozložení a to nejen v přízemní vrstvě, ale podstatně také ve výšce. jak bylo už řečeno objeví se srážky všeho druhu, včetně mrznoucích. Současné předpoklady jsou takové, že o víkendu bude sice sněžit postupně i v nížinách, ale sníh tam nenapadne. Po zesílení přílivu mrazivého vzduchu už ale ano a to na počátku příštího týdne. Některé modely jsou optimistické a slibují v zesíleném mrazivém vzduchu ještě dost srážek, což není moc obvyklé. Jiné modely příliš srážek už neočekávají.

Proč při silném mrazu spíše nesněží? Protože jde v našich podmínkách o suché proudění nejčastěji severovýchodního až východního směru. Jde o kontinentální vzduch (z rozsáhlých pevnin). Právě v těchto oblastech se tvoří mohutné anticyklony. Vzduch je suchý, proto většinou mrzne při počasí bez srážek nebo téměř bez srážek. Pokud v tomto přílivu nepostupuje přes naše území ještě nějaká frontální vlna. Například studená fronta, která mění vzduchové hmoty a přináší onen přísun mrazivého vzduchu. Takže sněhová pokrývka při mrazu závisí na tom, kolik stačí nasněžit před ustáním srážek. V nižších polohách to zpravidla bývá nižší nebo případně žádná pokrývka. Protože tam je jednak méně srážek a jednak tam je teplota vhodná pro tvorbu sněhové pokrývky až později, kdy už srážky následně ustávají.

Kolik by mohlo napadnout sněhu?

Na počátku týdne to vypadá, že nějaké srážky na počátku přílivu onoho mrazivého vzduchu ještě budou. Nyní předpověď pouze čistě podle stávajícího stavu prognózy. Závisí na rozložení srážek a rozložení teploty. O víkendu budou srážky teprve přecházet ve sněhové a až v neděli budou postupně výhradně sněhové. Místy se bude ale také vyskytovat mrznoucí déšť. Příčinou bude stále místy teplý vzduch ve výšce (obr. 1), zatímco do nižších výše bude pronikat již vzduch mrazivý. Modely ani jednotlivé výstupy konkrétního modelu neshodnou na rozložení teploty v důsledku polohy rozhraní, ani tedy na rozložení srážek. Proto se nemohou shodnout ani na očekávané výšce nového sněhu.

Výstup modelu GFS za dnešní půlnoci můžeme považovat spíše za optimistickou variantu prognózy ve vztahu k množství sněhu:

Frontální rozhraní nad ČR. Předpoklad spadu nového sněhu 5.-10.2.2021.

Obr. 3 Frontální rozhraní nad ČR. Předpověď akumulace nového sněhu za 120 hodin do 10.2.2021 7h dle modelu GFS (výstup z 5.2. 00 UTC), zdroj: wetter3.de

Sníh napadne tedy postupně ve všech polohách, ale kolik a na jak dlouho?

Zajímavá synoptická situace a frontální rozhraní nad ČR

Současná situace je velmi zajímavou, rozhraní v podobě protáhlých front cyklon jsou mezi sebou značně propojena (obr. 4). Z pohledu aktuální situace (zobrazeno na obrázku) ovlivňuje počasí u nás frontální rozhraní, konkrétně teplá fronta spojená s cyklonou nad Británií. Její systém je propojen studenou frontou se systémem tlakové níže nad Španělskem. Teplá fronta se současně táhne nad jihovýchodní Evropu, tam se stáčí k severu a je propojena s tamní cyklonou nad Ruskem. V mrazivém vzduchu nad severní Evropou registrujeme mohutnějí anticyklonu.

I zítra bude počasí střední Evropy pod vlivem frontálního rozhraní, které se bude nad centrální Evropou vlnit. V prostoru ČR bude teplá fronta. Bude se ale ochlazovat, protože se k nám bude dostávat studený vzduch od severu až severovýchodu. V neděli bude rozhraní okludovat, půjde tedy o okluzní frontu. Současně vznikne další systém nad Alpami. Tlaková níže se přesune přes naše území k východu.

Synoptická situace na 6.2.2021 13h.

Obr. 4 Frontální rozhraní nad ČR. Předpověď synoptické situace k 6.2.2021 13h v Evropě, zdroj: chmi.cz

Závěrem: Frontální rozhraní nad ČR

Při sledování předpovědi počasí tento týden musíte asi opravdu nadávat a prohlašovat, tak si už konečně vyberte. Z pohledu prognostiků, kteří mají sestavit na základě proměnlivých výstupů numerických modelů alespoň trochu věrohodnou prognózu je to ještě obtížnější. Modely si totiž do poslední chvíle ne a ne vybrat konečnou variantu. A totéž platí na příští týden, kdy bude mrazivé proudění a mimochodem i vlhčí s častým sněžením i mrznoucími srážkami. Konec přílivu mrazivého vzduchu od severovýchodu je otázkou, pravděpodobně bude končit příští týden během víkendu.