Hydrologická situace

Hydrologická situace 19.5.2020

Hodnocení článku

Hydrologická situace v ČR k datu 19.5.2020. Dosavadní vývoj a aktuální stav faktorů ovlivňujících hydrologický stav. Stručně očekávaný stav dle vývoje meteorologické situace v blízké budoucnosti a s ní související hydrologická situace. Naposledy byl vydán článek o hydrologické situaci v ČR dne 6.5.2020.

Dosavadní vývoj

Po velmi suchém počasí, které trvalo do konce první květnové dekády přišla významnější srážková činnost. V ČR spadlo za minulý týden nejvíce srážek za několik posledních týdnů. Hlavní srážky se odehrály v pondělí na významném zvlněném frontálním rozhraní, které přineslo citelné ochlazení. Další srážky ve středu a v pátek byly významnější v jižní a východní části republiky. Nejvíce srážek spadlo na jihu a jihozápadě, dále v pásu přes střední Čechy k severovýchodu. Nejméně na jihu Moravy. Srážky rozkolísaly vodní toky a mírně zlepšily stav půdní vláhy. Zpočátku šlo i o prudké konvekční srážky, zejména na východě země. došlo k větším odtokům zejména menšími povodími. Vodnosti toků se ale trvale nezlepšily.

V ČR spadlo za minulý týden 24mm srážek v průměru, shodně v Čechách i na Moravě. Šlo o 145% normálu. Bylo to po dlouhé době, kdy spadlo více než 100% normálu srážek. Zlepšila se díky tomu hydrologická situace?

Aktuální stav: hydrologická situace 19.5.2020

Vzhledem k dalšímu vývoji počasí se vrací v ČR sucho, hydrologická situace se tedy zhoršuje. Z hydrologického hlediska sucho přetrvává, zmíněno bylo ohledně vodností toků jen přechodně při odtoku spadlých srážek. Nyní nastalo teplé a slunné počasí. Vzhledem k období dochází k významnějšímu výparu z půdy i vodních ploch. Teplota vzduchu překračuje v maximech 20°C, v posledních dnech i letních 25°C. Po velmi studených nocích jsou tyto mírně teplejší, vlivem vyjasnění teplota ale převážně klesá pod 10°C a tvoří se četnější rosa. Ta ovšem vláhu do půdního profilu nepřidá.

Půdní vláha vyjádřená v podobě využitelné vodní kapacity do hloubky 20cm pod travním porostem je stále nejnižší (pod 10% využitelné kapacity) na jižní Moravě, severozápadně od Prahy a na severozápadě Čech či lokálně i jinde (obr. 1). Naopak dostatečná kapacita je na Vysočině (většinou nad 50% a ojediněle nad 70%) a od vyšších poloh. Lepší je také ve Slezsku.

Hydrologická situace 19.5.2020. Vodní kapacita v půdě do hloubky 20cm.

Obr. 1 Hydrologická situace 19.5.2020. Využitelná vodní kapacita v půdě do hloubky 20cm k 19.5.2020, zdroj: chmi.cz

Stav podzemních vod je stále velmi špatný, hladiny jsou silně až mimořádně podnormální. Nejhorší je situace na jihu Čech, na severovýchodě a severozápadě Čech či částečně ve střední části Čech.

Tomu odpovídají i aktuální vodnosti toků, vodními toky teče v ČR převážně 20 až 50% normálu, jen ojediněle více. Ojediněle též méně a to 10 až 20% normálu. Aktuálně je situace nejhorší na severozápadě Čech, jinak se průtoky toků udržují těsně nad stavy sucha s průtoky dle koeficientů Q355d-Q330d. Na tocích se v ČR místy vyskytuje stav sucho, průtok tedy odpovídá koeficientu Q355d a nižšímu.

Obr. 2 Hydrologická situace 19.5.2020. Poměr vodností toků v hlavních profilech sítě HPPS ČHMÚ k měsíčnímu normálu průtoku za referenční období 1981 až 2010, zdroj: chmi.cz

Hydrologická situace: Očekávaný vývoj

Vzhledem k teplejšímu a suššímu počasí s výskytem pouze lokálních a převážně konvekčních srážek je nutné říci, že se bude sucho v nejbližších dnech zvýrazňovat. Hladina podzemních vod by měla být více méně setrvalá nebo slabě rostoucí, klesat bude ovšem půdní vláha a převážně i průtoky vodních toků, tj. budou se snižovat vodnosti. S příchodem případných významnějších konvekčních srážek na konci týdne v oblasti frontální vlny mohou místy zejména menší toky kolísat vlivem zvýšeného odtoku vody po výskytu takových srážek. Půdní vláha se zvýší spíše velmi lokálně, zejména na konci týdne pak i o něco významněji.

Zdroj dat: hydro.chmi.cz, chmi.cz, intersucho.cz