Hydrologická situace 19.5.2020

Hodnocení článku

Hydrologická situace v ČR k datu 19.5.2020. Dosavadní vývoj a aktuální stav faktorů ovlivňujících hydrologický stav. Stručně očekávaný stav dle vývoje meteorologické situace v blízké budoucnosti. Naposledy byl vydán článek o hydrologické situaci v ČR dne 6.5.2020.

Dosavadní vývoj

Po velmi suchém počasí, které trvalo do konce první květnové dekády přišla významnější srážková činnost. V ČR spadlo za minulý týden nejvíce srážek za několik posledních týdnů. Hlavní srážky se odehrály v pondělí na významném zvlněném frontálním rozhraní, které přineslo citelné ochlazení. Další srážky ve středu a v pátek byly významnější v jižní a východní části republiky. Nejvíce srážek spadlo na jihu a jihozápadě, dále v pásu přes střední Čechy k severovýchodu. Nejméně na jihu Moravy. Srážky rozkolísaly vodní toky a mírně zlepšily stav půdní vláhy. Zpočátku šlo i o prudké konvekční srážky, zejména na východě země. došlo k větším odtokům zejména menšími povodími. Vodnosti toků se ale trvale nezlepšily.

V ČR spadlo za minulý týden 24mm srážek v průměru, shodně v Čechách i na Moravě. Šlo o 145% normálu. Bylo to po dlouhé době, kdy spadlo více než 100% normálu srážek.

Aktuální stav: hydrologická situace 19.5.2020

Vzhledem k dalšímu vývoji počasí se vrací v ČR sucho. Z hydrologického hlediska sucho přetrvává, zmíněno bylo ohledně vodností toků jen přechodně při odtoku spadlých srážek. Nyní nastalo teplé a slunné počasí. Vzhledem k období dochází k významnějšímu výparu z půdy i vodních ploch. Teplota vzduchu překračuje v maximech 20°C, v posledních dnech i letních 25°C. Po velmi studených nocích jsou tyto mírně teplejší, vlivem vyjasnění teplota ale převážně klesá pod 10°C a tvoří se četnější rosa. Ta ovšem vláhu do půdního profilu nepřidá.

Půdní vláha vyjádřená v podobě využitelné vodní kapacity do hloubky 20cm pod travním porostem je stále nejnižší (pod 10% využitelné kapacity) na jižní Moravě, severozápadně od Prahy a na severozápadě Čech či lokálně i jinde (obr. 1). Naopak dostatečná kapacita je na Vysočině (většinou nad 50% a ojediněle nad 70%) a od vyšších poloh. Lepší je také ve Slezsku.

Obr. 1 Využitelná vodní kapacita v půdě do hloubky 20cm k 19.5.2020, zdroj: chmi.cz

Stav podzemních vod je stále velmi špatný, hladiny jsou silně až mimořádně podnormální. Nejhorší je situace na jihu Čech, na severovýchodě a severozápadě Čech či částečně ve střední části Čech.

Tomu odpovídají i aktuální vodnosti toků, vodními toky teče v ČR převážně 20 až 50% normálu, jen ojediněle více. Ojediněle též méně a to 10 až 20% normálu. Aktuálně je situace nejhorší na severozápadě Čech, jinak se průtoky toků udržují těsně nad stavy sucha s průtoky dle koeficientů Q355d-Q330d. Na tocích se v ČR místy vyskytuje stav sucho, průtok tedy odpovídá koeficientu Q355d a nižšímu.

Obr. 2 Poměr vodností toků v hlavních profilech sítě HPPS ČHMÚ k měsíčnímu normálu průtoku za referenční období 1981 až 2010, zdroj: chmi.cz

Očekávaný vývoj

Vzhledem k teplejšímu a suššímu počasí s výskytem pouze lokálních a převážně konvekčních srážek je nutné říci, že se bude sucho v nejbližších dnech zvýrazňovat. Hladina podzemních vod by měla být více méně setrvalá nebo slabě rostoucí, klesat bude ovšem půdní vláha a převážně i průtoky vodních toků, tj. budou se snižovat vodnosti. S příchodem případných významnějších konvekčních srážek na konci týdne v oblasti frontální vlny mohou místy zejména menší toky kolísat vlivem zvýšeného odtoku vody po výskytu takových srážek. Půdní vláha se zvýší spíše velmi lokálně, zejména na konci týdne pak i o něco významněji.

Zdroj dat: hydro.chmi.cz, chmi.cz, intersucho.cz

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1074 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality