Prognózy počasíSuchoZměna klimatu

Sucho je u nás opět často používaný pojem

Hodnocení článku

Na území ČR v posledních dnech příliš neprší a sucho je opět často používaný pojem. Vzhledem ke zvyšujícím se teplotám a častému celodennímu slunečnímu svitu se rozvíjí sucho. Zejména v nížinách se začíná vyskytovat i sucho hydrologické, které se vyznačuje nízkými zásobami podzemních vod a malými vodnostmi toků. Se začátkem konvekční sezóny či obecně vegetačního období se vyskytují v našich podmínkách srážky převážně v konvekční podobě, tedy v podobě přeháněk či bouřek. Tyto jsou většinou velmi lokální a přinášejí prudké srážky, které rychle stečou po území do struh a vodních toků a z území odtečou.

Jsou tedy hydrologicky nevýznamné a sucho pouze maximálně zmírní. Po dlouhotrvajícím suchu odtečou velmi rychle a nárazově mohou pokud jsou velmi prudké a vydatné rozvodnit menší toky. Poté se ovšem stav vrací přesně do takové podoby, která byla před výskytem těchto srážek. Od sucha pomohou mírně a trvalé či lépe opakující srážek v určitých vlnách. Ty jsou v letním půlroce u nás spíše sporadické. V posledních týdnech navíc nebylo v ČR mnoho ani lokálních srážek. Jsou tedy místa, kde už hodně dlouho významněji nebo dokonce i vůbec nepršelo. V těchto oblastech je sucho již významněji rozvinuto a jde tam i o sucho hydrologické. V těchto místech je vysoké i riziko vzniku požárů ve volné krajině. Vlivem toho bylo například na některých místech zakázáno i pálení čarodějnických ohňů.

Kde je největší sucho a co by ho zmírnilo či zažehnalo?

Z hlediska území ČR je největší sucho na jižní Moravě, kde platí 4. stupeň indexu nebezpečí požárů. Podobně je na tom Praha, zejména její centrální část. Dále je sucho mírně rozvinuto i v ostatních nížinných oblastech, zejména na severozápadě Čech nebo ve středním Polabí. Zejména v těchto oblastech jsou zaznamenávány na menších tocích i velmi nízké průtoky. Obecně jsou vodnosti toků v ČR vyjma horských a podhorských oblastí nízké až velmi nízké. K otázce co by zmírnilo či zažehnalo sucho. Zajisté by muselo jít obecně o vlhčí období s pravidelnými srážkami, nejlépe s trvalejším mírným deštěm o větším plošném rozsahu. Jeden trvalejší déšť mezi dlouhým obdobím beze srážek a s vysokými teplotami ovšem sucho zmírní a to pouze přechodně. Je třeba tedy, aby srážek celkově přibylo a tyto byly pravidelné, aby byly v období rovnoměrně rozloženy. To se v ČR během letního období bohužel v souladu s klimatickou změnou neděje.

Sucho je opět často používaný pojem. Leden byl v Evropě třetím nejteplejším. Slunečno o víkendu a nejtepleji v pondělí. Faktory ovlivňující denní amplitudu teploty. Hydrologické extrémy. Velmi teplo bude do čtvrtka. Suché a slunečné počasí na počátku jara.

Sucho je opět často používaný pojem. Bude sucho v ČR zmírněno či zažehnáno?

Výstupy numerických modelů tomu zatím šanci nedávají. V nejbližších dnech se bude sucho v ČR spíše rozvíjet a s příchodem konvekčních srážek nebude spíše ani zmírněno. Příchod toho, co je popsáno v předchozím odstavci, alespoň v podobě jednorázové, zatím v dohlednu není. Naopak slibují modely častěji vyšší teploty a s tím souvisí i specifický druh srážek. V obdobích se srážkami půjde tedy o lokální konvekci spíše, než o plošný mírný a trvalý déšť. O poznání vlhčí období slibují některé modely v některých výstupech kolem poloviny května. Toto období by mělo být také chladnější. Přiklání se k tomu i dlouhodobá prognóza na další týdny. Je to ovšem ještě s otazníkem, neboť prognóza nevykazuje zatím žádnou jistotu.

Sucho může být zažehnáno klidně i během léta. Byť je pravděpodobnost poměrně nízká, určitě se může během vegetační sezóny objevit vlhké či enormně vlhké období. tím by bylo sucho určitě zažehnáno. Poslední vlhký start léta se konal v roce 2013, tedy před pěti lety. Objevily se u nás totiž velmi vydatné a trvalé srážky ve dvou vlnách, kombinované s významnými srážkami konvekčními. Vyústily také v poměrně významnou povodňovou situaci. Sucho ovšem v létě 2013 nehrozilo.