Historie počasíKlimatologiePrognózy počasíZměna klimatu

Bylo léto už v květnu?

Hodnocení článku

Od konce dubna se setkáváme s letními teplotami, tedy s hodnotami teplot kolem 25°C. V květnu se teploty dostaly občas i ke 30°C či slabě nad tuto hodnotu. Podobné teploty panovaly ještě hlavně v polovině června. Následně, koncem června a se začátkem července zůstávaly teploty spíše podobné a občas byly i nižší. Takže bylo léto už v květnu? Průměrné teploty ovšem rostou a na konci června a v červenci jsou dosahovány nejvyšší teploty. V prvních červencových dnech se vyskytly na území ČR velmi studené noci, nichž pojednává článek Minimální teploty pod 5°C a přízemní mrazíky, je to začátkem července běžné?, které nejsou pro toto období tak typické.

Nabízí se otázky: Bylo léto už v květnu? Máme ho tedy letos už za sebou? Nastane v dohledné době delší tropická epizoda? Dokáží modely odhadnout, zda do konce léta taková epizoda nastane?

Pravdou je, že trvale velmi teplé počasí od dubna bude nyní jaksi kompenzováno chladnějším obdobím. Teploty se nijak nesnížily, ale zůstávají více méně shodné jako během jarního období. Průměrné teploty se ovšem s postupujícím létem zvyšují. Nyní a v blízké budoucnosti budou teploty v ČR průměrné, nebudou tedy vybočovat z dlouhodobého normálu. V červenci jsou sice očekávány teploty přesahující 30°C. Ale mohou se objevit období, kdy tomu tak není. Na druhou stranu po změně synoptické situace může nastat opak. Rozhodně tedy není vyloučeno, že v červenci nastane tropické počasí a může být klidně i mimořádné.

Bylo léto už v květnu? Pylová informační služba ČR a její význam. Rozkvetlá řepka. Projekt Fenofáze.

Horké počasí je tam, kde ho příliš nečekají, bylo u nás léto už v květnu?

Při pohledu na rozložení teplot vzduchu na evropském kontinentu v posledních týdnech je zřejmé, že teplé až horké počasí panuje tam, kde není vůbec běžné. Naopak v některých oblastech se vyskytuje chladné počasí a to podstatně. Například oproti našemu území a obecně střední části střední Evropy. Kde se objevily dny s teplotami kolem 20°C v maximech nebo i nižšími, zejména v případě deštivého počasí. A v posledních týdnech je velmi teplo ve Skandinávii, ale i v Rusku. Před několika týdny panovalo chladnější počasí částečně i v jihozápadní Evropě. Tedy na Pyrenejském poloostrově, kde jsou nyní očekávány spíše vyšší teploty.

Pokud se podíváme například na včerejší (8. července) maximální teploty v Evropě, tak zjistíme, že v některých částech Skandinávie vystupovaly teploty k 28°C, ojediněle i výše. Na našem území se pohybovaly nejčastěji kolem 25°C. Zejména na severovýchodě a východě evropského Ruska byly dokonce nad 30°C. Horké počasí se ovšem vrátilo do Španělska a Itálie. Velmi teplo je ovšem v posledních dnech i na britských ostrovech, 20 až 27°C, v jižní části až 30°C dle včerejších maxim.

Změna klimatu nerovná se všude jen teplo

Podobné netradiční rozložení teplo můžeme též přičítat změna klimatu na Zemi. Změna klimatu nerovná se totiž neustále a všude jen teplo či horko. Vysoké teploty se objevují v oblastech, kde je téměř neznají. Naopak v oblastech, kde by v daném období bylo možno čekat horké počasí bude podstatně chladněji. Takové jsou a budou projevy změny klimatu. Se stupňující se změnou klimatu je možno očekávat, že takovéto teplotní změny nebudou jen výkyvem. Ale budou trvalým stavem do delší budoucnosti. Určitá období se v daných regionech stanou teplejšími. Jiná naopak chladnějšími a to bude rozdílný stav, než tomu bylo doposud. Stejné to bude s rozložením, druhem a vydatností srážek.

Lze odhadnout, zda se objeví v letošním létě delší tropické období?

To určitě nelze, neboť do konce srpna či případně do první zářijové dekády. Kdy se může tropické období objevit, je moc dlouhá doba. Stále jsme v první polovině klimatologického léta. To, že nyní budou teploty o něco nižší neznamená, že se za 2-3 týdny nemohou objevit teploty překračující 35°C. A též tropické noci, že se nám to až líbit nebude. Záležet bude na vývoji tlakového pole.

Pokud se podíváme na to, co ukazují sezónní klimatické modely, tak zjistíme následující. A to, že co se týče července, slibují ve střední Evropě spíše teplotně průměrné počasí. Toto odpovídá normálu pro aktuální období. Mnoho z vás si vykládá tvrzení “teplotně průměrné” tak, že nebude zima, ale ani nemůže být horko. To je chyba, neboť i při průměrném období se může v období objevit epizoda s vysoce nadprůměrnými teplotami. Pokud budeme uvažovat období 30 dnů a průměr teploty za toto období 21.0°C. Tak teplotní průběh během měsíce může být různý.

V našich podmínkách nebudou teploty nijak moc vyrovnané, v maximech například 19 až 28°C. Ale spíše budou více rozkolísané. Například v počátku období 29 až 35°C, uprostřed 19 až 27°C a krátce i 15 až 22°C. Na konci třeba opět 26 až 32°C. K tomu je nutno zajisté započíst i noční teploty, avšak vše v průměru. I srpen slibují modely spíše teplotně normální s náznakem změny k slabému nadprůměru. Zcela se klimatické modely zajisté neshodují. Pro tříměsíční období červenec až září slibuje jeden model (IRI) teplotně nadprůměrné počasí na východě naší země. A dále ve východní Evropě. Druhý model (CFS) naopak na západě a západně od nás.

Meze předpovědi a závěr

Předpovědět lze základní prvky s určitou mírou nejistoty na měsíc. Avšak postihnout úplně celé období je zcela nemožné. Lze tedy odhadovat zejména průměrné hodnoty, statisticky pak lze zpracovat určitá období (dekády či týdny měsíce). Podle statisticko-numerické prognózy ČHMÚ na období 9.7. až 5.8.2018 by toto období mělo být teplotně spíše průměrné s minimálními změnami v jednotlivých týdnech. Maximální teploty budou vystupovat do 30°C, jen přechodně mírně nad tuto hodnotu. Potvrzují to i současné numerické prognózy na nejbližší dny. A jen doplňme, že srážky by měly na území ČR stále kolísat. A střídat se budou srážkově chudší období (týdny) s těmi o něco bohatšími.

Závěrem lze konstatovat, že atmosféru je možné modelovat detailněji. Tedy tak, aby bylo možno předpovědět konkrétní období s tropickými teplotami. A to pouze na období několika dní dopředu (zpravidla 7 až maximálně 10 dní). Na další období můžeme jen spekulovat dle výhledů vývoje klimatu a činit pravděpodobnostní prognózy. Atmosférické podmínky se mohou navíc během poměrně krátké doby změnit a to, co dlouhodobé modely předpokládaly nemusí vůbec platit. Jinými slovy vyhlídka může slibovat chladnější počasí téměř bez výskytu teplot 30°C a vyšších a za týden mohou “naskočit” na modelových mapách hodnoty kolem 35°C v maximech. Nyní je možné říci pouze jediné, zatím to na delší období s teplotami alespoň kolem 30°C pro nejbližší dny nevypadá.

Data: iri.columbia.eu, cpc.ncep.noaa.gov, chmi.cz 2018