Hydrologická situaceSucho

Sucho se místy zmírnilo

Hodnocení článku

Sucho se místy zmírnilo, byť někteří určitě souhlasit z pohledu konkrétní oblasti nebudou. Obecně se sucho v ČR po chladnějším a deštivějším období trvajícím od minulé soboty zmírnilo. Samozřejmě v některých oblastech znatelně, v jiných minimálně. Záleží opět také na tom, jak sucho hodnotíme. Sucho hodnotíme z meteorologického, půdního a hydrologického hlediska. Do posledního tzv. patra se promítne průběh počasí nejobtížněji a nejdéle. U prvního je tomu opačně, neboť meteorologické sucho ukazuje míru deficitu srážek za určité období oproti srážkovému normálu. Jak to vypadá se suchem v ČR podle různých úhlů pohledu aktuálně? Takové informace Vám poskytne tento článek.

Meteorologické sucho téměř není, hydrologické se skoro nezměnilo

Sucho se zmírnilo. Poměr srážek k normálu v roce do 21.8.2022.

Obr. 1 Poměr srážek od začátku roku v ČR k normálu let 1991-2010 k 21.8.2022, zdroj: chmi.cz

Srážek spadlo v ČR v posledních pěti dnech hodně, ale samozřejmě najdeme místa, která jich byla spíše ušetřena. Alespoň těch, které by byly vydatnější a přinesly zlepšení co do sucha a k vyrovnání srážkového deficitu. Protože srážek spadlo obecně méně na západě a severozápadě plus v některých okresech severu Čech, tak tam meteorologické sucho přetrvává. Přesto se srážkám podařilo zchladit půdu po požáru v Českém Švýcarsku. Poté v ČR najdeme místa, kde meteorologické sucho nebylo ani před výskytem tohoto vlhčího období a současně tam spadlo hodně srážek. Jedním z příkladů je oblast jihovýchodu až jihu středních Čech. S půdním suchem se setkáváme stále na severozápadě, což reflektuje nižší srážky v této oblasti. Podobně tomu tak je ve středním Polabí až západní části východních Čech, kde spadlo srážek plošněji spíše méně.

Pokud vezmeme hodnoty srážek do neděle 21.8.2022, tj. bez dalších srážek v podobě deště v pondělí a na počátku úterý týdne tohoto, tak vidíme následující (obr. 1). Deficitní oproti normálu zůstávají srážky lokálně, zejména tedy na severozápadě Čech a poté lokálně na jihovýchodě a severu Moravy. Jinde jsou deficitní jen slabě. Ve střední a jižní části Čech, přesněji od Prahy na jih a jihozápad vidíme nadbytek srážek a to větší než v mnohých vyšších polohách. Vláhová bilance byla na většině území záporná až významně záporná. Využitelná vodní kapacita pod povrchem se na většině území mírně zvýšila, kromě oblastí s nízkým úhrnem srážek, tam se zvýšila jen nepatrně. A to hlavně na jihovýchodě a východě Moravy.

TIP: Veškeré informace o hydrologické situaci najdete včetně map na naší stejnojmenné stránce Hydrologická situace.

Sucho se zmírnilo. Vodností toků ve vztahu k normálu dne 24.8.2022.

Obr. 2 Procenta normálu vodností toků v ČR k 24.8.2022, zdroj: hydro.chmi.cz

Na zvýšení podzemních vod jedno srážkové období nestačí

Vodnosti toků se zvýšily zejména v oblastech s vydatnými až extrémními srážkami, jinde jen mírně. A jedná se o zvýšení přechodné bez většího nasycení povodí. Co se týče hladin podzemních vod, tam se samozřejmě srážky po dlouhém suchém období neprojevily. Vysoké vodnosti vykazují vodní toky v povodí Sázavy, drobné přítoky střední Vltavy, povodí Lužnice, přítoky Dyje, povodí Svratky, Odry a částečně potom povodí horní Orlice. Tam máme nadprůměrné až vysoce nadprůměrné vodnosti (obr. 2). Co do podzemních vod zůstává situace více méně shodná. Snížené až velmi snížené hladiny přetrvávají na západě a severozápadě až severu Čech a na jihu až jihovýchodě Moravy. Jinde jde o lokálně sníženou hladinu ve vrtech, případně až velmi sníženou hladinu (obr. 3).

Sucho se zmírnilo. Hladiny podzemních vod ve vrtech v ČR k 21.8.2022.

Obr. 3 Hladiny podzemních vod ve vrtech v ČR k 21.8.2022, zdroj: chmi.cz

Vyhlídka do budoucna: Pomalé zlepšování

Tak suché počasí jako v předchozích týdnech předpověď neočekává. Srážky se očekávají v mezích normálu pro přelom srpna a září. Teplota vzduchu se udrží spíše na nadprůměrných hodnotách. To může znamenat pro hydrologickou situaci určité negativum. Avšak přeci jen se slábnoucí intenzitou slunečního svitu a zkracující se délkou dne včetně určitého snižování průměrné teploty vzduchu se očekává zlepšování situace. Vše za předpokladu více méně průběžných, alespoň místních konvekčních srážek. Tyto se očekávají právě v dalších dnech na přelomu měsíců. I když se v září může objevit zejména v první polovině horké počasí, toto pravděpodobně nepotrvá nijak dlouho. Situace ohledně sucha se velmi pozvolna zlepší i v oblastech kde se tak ještě nestalo. Avšak nesmí zde nastat delší deficit srážek.

Srážky spadly v posledních týdnech na obdobných místech a stejně tak jiná obdobná místa vynechávaly. Proto máme v úhrnu na území ČR větší nepoměr. To ovšem během letního období bývá zvykem, zvláště když v rizikových oblastech s výskytem obecně nižších srážek nespadnou ani plošné vydatnější srážky v podobě deště. V případě pokračujícího deficitu srážek a nízkých srážek v místech s jejich trvalým nedostatkem a to zejména v nejteplejších oblastech může sucho přetrvat i celý podzim.