Nejhorší sucha od Římské říše

Hodnocení článku

Velká sucha, která postihla Evropou v posledních letech patří k nejvýznamnějším. provedená studie je označuje jako nejhorší sucha od Římské říše. Tato studie zkoumala letokruhy stromů, ty vypovídají o klimatickém vývoji mnoha posledních let opravdu hodně. Vlny veder a s nimi spojené sucho v letním období přinesly v posledních letech závažné důsledky. Konkrétně od roku 2014 se Evropa potýká s nejhorším suchem poslední doby. Výsledky studie ukazují, že horko a sucho bylo v minulých letech mimořádné. Předpovědi klimatologů ovšem optimistické nejsou. Byť bylo na našem území poslední léto mírnější co do horka a také vlhčí. V Evropě tomu tak všude rozhodně nebylo a i v posledním roce bylo léto velmi horké.

Sucho s dopady v zemědělství a lesnictví bude časté i nadále

Studiu šířky a hustoty letokruhů stromů se pro rekonstrukci klimatu a určení teploty klimatologové věnují již dlouho. Nejnovější prezentovaná studie zkoumala množství izotopů uhlíku a kyslíku pro určení množství vody, které bylo pro stromy k dispozici. Sucho v posledních letech bylo podle těchto údajů největší a to i ve vztahu k suchým obdobím například na počátku 16. století. Ve studii byly použity vzorky dřeva v ČR a sousedním Bavorsku. Studie byla provedena pod vedením Cambridgeské univerzity a účastnili se jí i čeští přední odborníci na tuto problematiku. Jednalo se o profesory Miroslava Trnku z Czech globe a profesora Mendelovy univerzity v Brně. Sucho má vliv podle našich odborníků hlavně na lesy a zemědělské plodiny.

Ve studii byla provedena analýza 147 dubů a jejich 27 000 letokruhů. Z pohledu starších období byly zkoumány trámy starých budov. Také šlo o dřevo z dochovaných dubů v říčních náplavách a další.

V létě je v oblasti centrální Evropy v poslední době stále větší sucho, bez hledu na probíhající globální oteplování. Nejde podle odborníků o důsledek sopečné činnosti ani slunečních cyklů. Ale jedná se zřejmě o drobné odchylky dráhy oběhu Země kolem Slunce. Naopak v zimě je až extrémně vlhké počasí, tohoto trendu si můžeme všimnout i u nás. Extrémní srážky byly na podzim zaznamenány například v Británii a byly nejvydatnější od počátku měření v roce 1891. Pravděpodobně zvýrazňování tohoto extrému v budoucnu je podobně jako u sucha v létě také velká.

Příčiny sucha poslední doby

Na meteorologických příčinách výskytu významného sucha se podepsala jak jinak než změna tryskového proudění (jet stream). Odklon tryskového proudění a tím oběhu vzduchu nad kontinentem působí nejen nedostatek srážek v určitých oblastech, ale i jejich značný nadbytek a tedy vznik velkých povodních. Takové situace se odehrály i na našem území v dosti nedávné době. Nyní je vystřídala opačná situace hydrologického extrému a stavu dostupné vody na povrchu či pod ním v kapalné formě. Hlavní příčinou odklonu proudění byla podle klimatologických expertů změna klimatu.

Detailněji se zabýváme suchem v ČR na stránce Největší sucha v ČR. Tam jsou uvedeny výsledky předcházejících zkoumání největších suchých období a jejich příčin. Přečíst si můžete též náš podobný článek Největší sucha v ČR a jejich příčiny.

Reference a doporučené informace

ČTK. Zprávy. Nedávná sucha v Evropě jsou nejhorší od dob Římské říše, tvrdí studie. Online, 2021. Dostupné na ceskenoviny.cz.

BÜNTGEN, U. a kol. Recent European drought extremes beyond Common Era background variability. Nature geoscience. Online, 2021. Dostupné na nature.com.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1072 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality