KlimatologieSucho

Nejhorší sucha od Římské říše

Hodnocení článku

Velká sucha, která postihla Evropou v posledních letech patří k nejvýznamnějším. Provedená studie je označuje jako nejhorší sucha od Římské říše. Tato studie zkoumala letokruhy stromů, ty vypovídají o klimatickém vývoji mnoha posledních let opravdu hodně. Vlny veder a s nimi spojené sucho v letním období přinesly v posledních letech závažné důsledky. Konkrétně od roku 2014 se Evropa potýká s nejhorším suchem poslední doby. Výsledky studie ukazují, že horko a sucho bylo v minulých letech mimořádné. Předpovědi klimatologů ovšem optimistické nejsou. Byť bylo na našem území poslední léto mírnější co do horka a také vlhčí. V Evropě tomu tak všude rozhodně nebylo a i v posledním roce bylo léto velmi horké.

Sucho s dopady v zemědělství a lesnictví bude časté i nadále

Lidstvo ovlivňuje globální oteplování. Je letos větší sucho? Teplota opět krátce přesáhne 35°C. Rekord 38°C v Arktidě potvrzen. Hrozí nevratné změny klimatu. K čemu je dobré horké počasí? Velké výkyvy teplot. Bude sucho problémem naší země? Horko a sucho. Největší sucha od Římské říše.

Studiu šířky a hustoty letokruhů stromů se pro rekonstrukci klimatu a určení teploty klimatologové věnují již dlouho. Nejnovější prezentovaná studie zkoumala množství izotopů uhlíku a kyslíku pro určení množství vody, které bylo pro stromy k dispozici. Sucho v posledních letech bylo podle těchto údajů největší a to i ve vztahu k suchým obdobím například na počátku 16. století. Ve studii byly použity vzorky dřeva v ČR a sousedním Bavorsku. Studie byla provedena pod vedením Cambridgeské univerzity a účastnili se jí i čeští přední odborníci na tuto problematiku. Jednalo se o profesory Miroslava Trnku z Czech globe a profesora Mendelovy univerzity v Brně. Sucho má vliv podle našich odborníků hlavně na lesy a zemědělské plodiny.

Ve studii byla provedena analýza 147 dubů a jejich 27 000 letokruhů. Z pohledu starších období byly zkoumány trámy starých budov. Také šlo o dřevo z dochovaných dubů v říčních náplavách a další. Studie označila sucha za nejhorší sucha od Římské říše.

V létě je v oblasti centrální Evropy v poslední době stále větší sucho, bez hledu na probíhající globální oteplování. Nejde podle odborníků o důsledek sopečné činnosti ani slunečních cyklů. Ale jedná se zřejmě o drobné odchylky dráhy oběhu Země kolem Slunce. Naopak v zimě je až extrémně vlhké počasí, tohoto trendu si můžeme všimnout i u nás. Extrémní srážky byly na podzim zaznamenány například v Británii a byly nejvydatnější od počátku měření v roce 1891. Pravděpodobně zvýrazňování tohoto extrému v budoucnu je podobně jako u sucha v létě také velká.

Nejhorší sucha od Římské říše: Příčiny sucha poslední doby

Na meteorologických příčinách výskytu významného sucha se podepsala jak jinak než změna tryskového proudění (jet stream). Odklon tryskového proudění a tím oběhu vzduchu nad kontinentem působí nejen nedostatek srážek v určitých oblastech, ale i jejich značný nadbytek a tedy vznik velkých povodních. Takové situace se odehrály i na našem území v dosti nedávné době. Nyní je vystřídala opačná situace hydrologického extrému a stavu dostupné vody na povrchu či pod ním v kapalné formě. Hlavní příčinou odklonu proudění byla podle klimatologických expertů změna klimatu.

Detailněji se zabýváme suchem v ČR na stránce Největší sucha v ČR. Tam jsou uvedeny výsledky předcházejících zkoumání největších suchých období a jejich příčin. Přečíst si můžete též náš podobný článek Největší sucha v ČR a jejich příčiny.

Reference a doporučené informace

ČTK. Zprávy. Nedávná sucha v Evropě jsou nejhorší od dob Římské říše, tvrdí studie. Online, 2021. Dostupné na ceskenoviny.cz.

BÜNTGEN, U. a kol. Recent European drought extremes beyond Common Era background variability. Nature geoscience. Online, 2021. Dostupné na nature.com.