Hydrologická situace

Sucho se výrazně zmírnilo

Hodnocení článku

Sucho se výrazně zmírnilo po srážkově vydatných a chladnějších dvou týdnech září. V ČR téměř nemáme půdní sucho, vodní kapacita v půdě má na některých místech však stále rezervy. Zlepšení registrujeme ale i ohledně dalších hydrologických ukazatelů i v oblasti sucha hydrologického. Vzestup můžeme konstatovat i v případě hladin podzemních vod, samozřejmě jen v některých oblastech. Nicméně s nižší teplotou, jejíž pokles v průměru můžeme očekávat vyjma krátkodobých výchylek i v dalších dnech, se sucho při průměrných srážkách zažehná. problém se suchem tedy již letos předpokládat nelze. Jen sucho meteorologické se může v některých obdobích a v určitých oblastech objevit.

Půdní sucho ve střední a severozápadní části Čech

V těchto oblastech bylo sucho významné a v posledních dnech či týdnech tam nespadlo dostatečné množství srážek. Ač se může na površích na první pohled zdát vody hodně, v půdním profilu tomu tak není. Nezapomeňte správně hodnotit sucho. Stejně tak meteorologické sucho, ukazující deficit srážek vůči dlouhodobému normálu, nyní máme na severozápadě či západě Čech. Tam spadlo srážek v poměru k normálu méně, veškeré srážkové epizody byly bohatší v jihozápadní až jižní části nebo v pohraničních oblastech, zejména jde o poslední dny.

Vedle četnějších srážek, které se v ČR nyní vyskytovaly každodenně a jejich druh nebyl tak často konvekční, se suchem pomáhá i nižší teplota. Vlivem té se odehrává nižší výpar z půdy i vodních ploch a vodní bilance má tedy kladné hodnoty. Více vody vstupuje než vystupuje.

Sucho se výrazně zmírnilo. Hladiny podzemních vod k 18.9.2022.

Obr. 1 Hladina podzemních vod k 18.9.2022, zdroj: chmi.cz

TIP: aktuální informaci o hydrologii najdete na naší stránce Hydrologická situace.

Hydrologické sucho lokálně

A to na severozápadě, jihovýchodě Čech a na jihu Moravy. Jedná se o určité oblasti, kde máme stále z léta sníženou hladinu podzemních vod a vydatnost pramenů. Oblast severozápadu Čech se nedostatkem vody a vláhy potýká již měsíce, proto tam během léta také vznikly ideální podmínky pro šíření přírodního požáru. Často nižší je hladina podzemní vody i na jihovýchodě Čech a v některých případech i na jihu či spíše jihovýchodě Moravy. Tam se situace ovšem oproti létu hodně zlepšila a většina vrtů zaznamenává normální hladiny (obr. 1).

Tomuto odpovídají vodnosti toků. Tyto máme snížené míst na severozápadě Čech a na střední až jižní Moravě. Naopak zvýšené v jižní a jihozápadní části Čech, v povodí Vltavy, Sázavy, Lužnice, většinou i Berounky. Snížené vodnosti registrujeme více lokálně.

Sucho se výrazně zmírnilo. M-denní průtoky k 24.9.2022.

Obr. 2 M-denní průtoky v profilech na sledovaných tocích dne 24.9.2022, zdroj: chmi.cz

Nižší teplota se s nástupem podzimu předpokládá, pršet by mělo průměrně

Dobré zprávy přicházejí co se týče predikce sucha i ohledně předpovědi počasí. Další týdny by měly být teplotně spíše průměrné až podprůměrné, současně nutno připočíst i snižující se hodnotu normálu teploty vzduchu v tomto období běžnou. A srážky by také výrazněji kolísat neměly a měly by se pohybovat kolem úhrnů běžných pro přelom září a října. Z toho vyplývá, že se sucho v oblastech kde stále přetrvává bude pozvolna zmírňovat.