Hydrologická situacePočasí

Hydrologická situace 8.7.2019

Hodnocení článku

Po velmi teplém konci června a začátku července s minimem srážek, které byly navíc lokální a konvekční, se významně rozvinulo sucho v ČR. Hydrologická situace se tedy zhoršovala. Vláhy je v nižších polohách ve svrchní vrstvě nedostatečné množství, hladiny podzemních vod jsou v ČR převážně a to dlouhodobě podnormální a průtoky vodních toků se v posledních týdnech taktéž významně snížily. Na četných profilech jsou zaznamenány stavy sucha (průtok dosáhl koeficientu Q355d nebo nižší hodnoty). Letošní průběh počasí tedy nakonec i přes určité výjimky v průběhu jara potvrzuje převahu sucha a pokud se během léta nic zásadně a dlouhodoběji nezmění, bude sucho opět značné. Hydrologická situace 8.7.2019.

Počasí na Velikooce 2022. Slunečno a chladno, během týdne oteplení. Sucho na cestě. Hydrologická situace 8.7.2019.

Meteorologická a hydrologická situace není typicky již na počátku léta dobrá

Hydrologická situace 8.7.2019

Hydrologická situace je v ČR k aktuálnímu datu špatná, vodní bilance je v posledních dnech záporná nebo významně záporná. Snížení teplot se v poslední době odehrávalo vždy bez srážek nebo téměř bez srážek či případně bez hydrologicky významných srážek. Srážky převažují ve formě přeháněk a bouřek, často s prudkými srážkami, které pouze velmi krátce zvýší průtoky vodních toků a jinak nemají žádná hydrologický účinek.

Vodní kapacita v půdě a nasycení území

Využitelná vodní kapacita v půdě (VVK) je k aktuálnímu datu nejnižší v nížinách a nižších polohách, stále dostatečnou kapacitu registrujeme od vyšších poloh a zejména pak na horách. V srovnání s loňským rokem můžeme v tuto dobu konstatovat horší stav, tedy převážně nižší poměry VVK. V letošním roce odpovídá VVK na většině území 30-50%, v Čechách ojediněle hodnotám nižší, tedy převážně 10-30%. Jen na horách se vyskytuje VVK nad 70% a nemá příliv velké zastoupení. V loňském roce přibližně touto dobou nebyla VVK v nížinách tak plošně nízká a na horách převažovala VVK nad 70% a místy nad 90%.

Co se týče nasycení území, to je aktuálně velmi slabé na většině území, případně slabé. Nasycení území se snížilo již i ve vyšších polohách a horských oblastech.

Vodní stavy a průtoky

V četných profilech na našem území jsou zaznamenány stavy sucha (průtok Q355d a nižší) a v mnoha profilech se průtoky stavu sucha blíží. Nebo nejsou zaznamenány přechodně při nadlepšení průtoku vlivem provozu elektráren na větších tocích. Průtoky ovšem klesají na stavy sucha i na velkých tocích, zejména na Jizeře, Labi, Dyji nebo Ohři. Méně stavů sucha je zaznamenáno na Moravě a ve Slezsku, kde v posledních týdnech spadlo o něco více srážek než v Čechách.

Podzemní vody

Stavy podzemních vod jsou v ČR dlouhodobě převážně podnormální nebo silně podnormální a to po celou dobu výskytu sucha. Tedy s přestávkami po dobu několika let, zejména po roce 2015 a nyní po roce 2018. V současné době jsou hladiny podzemních vod setrvalé nebo slabě klesající. Hydrologická situace se tedy spíše zhoršuje.

Předpokládaný vývoj – hydrologická situace

V prvních dnech týdne lze čekat, že se bude hydrologická situace nadále zhoršovat. Takže čekejme pokračující poklesy průtoků vodních toků, dále budou pokračovat poklesy hladin podzemních vod. Půdní vlhkost bude též klesat. Díky nižším teplotám nelze ale čekat úbytky vláhy a poklesy hladin tak významné jako v minulých týdnech. Ke konci týdne je možno očekávat místní konvekční srážky. Ty budou krátce a lokálně zvyšovat vlhkost půdy nebo průtoky vodních toků.

Více informací na HPPS ČHMÚ.