Hydrologická situacePočasíSucho

Hydrologická situace 22.7.2019

Hodnocení článku

Popis dosavadního klimatického vývoje, současné hydrologické situace pomocí základních parametrů pro její hodnocení a hodnocení sucha s krátkým výhledem vývoje počasí a hydrologické situace do dalších dnů. Hydrologická situace 22.7.2019.

Dosavadní vývoj

V posledních týdnech převládalo na území ČR sice chladnější počasí, nijak mimořádně vlhké ovšem nebylo. Úplně poslední dny přinesly opět teplé až velmi teplé a suché počasí pouze s lokální bouřkovou činností v posledních dnech. S odkazem na poslední článek tohoto typu (Hydrologická situace 8.7.2019) je nutné konstatovat, že ohled musíme brát i na mimořádně horké a slunné počasí na konci června.

Aktuální stav: Hydrologická situace 22.7.2019

Hydrologická situace je v ČR špatná nebo velmi špatná. V nížinných oblastech jde o velmi špatný stav, kdy problémem jsou zejména málo vydatné prameny a nízké hladiny podzemních vod, tím pádem pak též nízké průtoky vodních toků s rizikem vyschnutí menších toků.

Hydrologická situace 22.7.2019. Vodní kapacita v půdě 19.7.2018.

Obr. 1a Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm hloubky k 19.7.2018, zdroj: chmi.cz

Vodní kapacita v půdě 22.7.2019.

Obr. 1b Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm hloubky k 22.7.2019, zdroj: chmi.cz

Využitelná vodní kapacita v půdě není například v nížinách tak nízká jako před rokem touto dobou (obr. 1a a 1b), ale také není od vyšších poloh tak vysoká jako před rokem touto dobou (viz též obr. 1a a 1b). Z pohledu letošního stavu je nejvyšší kapacita jen na vrcholech horských oblastí a to hlavně na Šumavě, v Beskydech a Jeseníkách. V nížinách je situace o poznání horší, avšak nevyskytují tak rozsáhlé oblasti s kapacitou pod 30%.

Nasycení území je na území ČR velmi nízké či případně nízké, jen na vrcholcích hor je na úrovni normálu. A právě tento ukazatel je problémem s vodností, neboť nízké nasycení působí při srážkách jako suchá houba. Voda po povrchu steče a průtoky vodních toků se zvýší pouze velmi krátce, nasycení území se nezvýší. Podobné by to ovšem bylo i při trvalejším jednorázovém dešti, vzpomeňme na polovinu srpna 2015.

Obr. 3 Hydrologická situace. Stavy a průtoky v měrných profilech 22.7.2019, bílá větší kolečka značí výskyt sucha – průtok Q355d a nižší, zdroj: hydro.chmi.cz

Vodnosti vodních toků a průtoky

Ty jsou nízké na četných místech (obr. 3). Na některých tocích bylo sucho (průtok koeficientu Q355d) i významně podkročeno. Jde především o drobné vodní toky, velmi nízká vodnost je například na Tiché Orlici, Moravici, Třebůvce, Želetavce, Mrlině, Cidlině, ale i Rokytné a Mži. Dosti nízké průtoky hlásí opět i větší vodní toky, problém s nízkým průtokem je na Labi, dále na Dyji, ovšem pouze nad soustavou nádrží na jižní Moravě. Při tomto suchém období se totiž opět významně uplatňují jejich nadlepšovací funkce průtoků. Dále jsou nízké průtoky v oblasti Plzeňska, ve východních Čechách i na severozápadě Čech.

Hladiny podzemních vod jsou i nadále silně až mimořádně podnormální, zde se vyskytují nízké až velmi nízké hladiny již dlouhodobě po celé dlouhé suché období, které v ČR zažíváme.

Hydrologická situace: Očekávaný vývoj

Zhoršující se stav hydrologické situace bude pokračovat. Vzhledem k velmi teplému a převážně suchému počasí, jen s výskytem občasných lokálních srážek v podobě přeháněk či bouřek, budou vodní kapacita půdy i nasycení území klesat, shodné lze konstatovat o vodnostech a průtocích vodních toků. Malé vodní toky mohou během horkého období i vysychat.

Aktuální hydrologickou situaci podle ukazatelů můžete kdykoli zjistit na naší stránce Hydrologická situace.

Data: hydro.chmi.cz, chmi.cz