Hydrologická situaceSucho

Sucho je letos výraznější než loni i předloni

Hodnocení článku

To, že málo prší a je hodně slunných dnů nelze při běžném pohybu venku nevidět. Velmi sucho bylo i v roce 2018 a suchý byl i rok 2019. Ohledně současné doby je sucho letos ale výraznější než v předchozích dvou letech. V letošním roce nastalo po vlhkém únoru a začátku března velmi suché počasí ke konci března a zejména nyní od počátku dubna. Odkážeme na naše zhodnocení hydrologické situace 9.4.2020 a 30.3.2020. Často je málo oblačnosti a vláhu, kterou nevysuší sluníčko dosuší silný vítr. Ten fouká v současné době často za doprovodu malé oblačnosti a od většinou od východu nebo jihovýchodu. ČHMÚ vydal zprávu, která shrnuje stav sucha k polovině dubna letošního roku, roku loňského a roku 2018. Z ní jasně vyplývá, že sucho je letos výraznější než loni a předloni.

Základní kámen suchu položila teplá a sušší zima bez dostatku sněhu

Zatímco loni bylo na horách sněhu místy i nadprůměrné množství, letos tomu bylo naopak. To právě umocnilo pokračující sucho, které se přeneslo do letošního roku. Odkazujeme na náš minulý článek tohoto typu Sucho se proplížilo do letošního roku.

Letos se setkáváme s významným deficitem srážek na území ČR. Deficit srážek za 24 měsíců je vysoký, ojediněle až extrémní. Nejméně významný byl v roce 2018, od té doby narůstá. Významnější jarní tání sněhu letos chybělo, sníh ležel na začátku jara jen v horských polohách. I průtoky tomu odpovídají, vodnosti toků jsou nejnižší letos oproti rokům 2019 a 2018. Letos jsou průtok podprůměrné až výrazně podprůměrné. Hladiny podzemních vod jsou většinou silně podnormální. V polovině dubna byly hladiny podzemních vod u 80% vrtů silně až mimořádně podnormální. V minulých letech byly tyto hladiny dosaženy až koncem dubna.

Aktuální hydrologická situace k 22.4.2020

Stručně shrňme aktuální situaci a její předpověď na základě dalšího vývoje počasí. Minulý týden (13. až 19.4.) v ČR spadlo průměrně 9mm srážek, více na Moravě a to odpovídá 91% srážkového normálu. Hlavní srážky však spadly na zvlněném rozhraní během soboty a zpočátku neděle. Srážky tak byly o poznání vyšší než v minulých týdnech, avšak v týdnu byly nerovnoměrně rozloženy. Významný deficit (viz odstavce výše) nevyrovnaly. Následují opět velmi suché dny s četným slunečním svitem a také čerstvým východním větrem. Vláhy ve svrchní vrstvě půdy ubývá, průtoky vodních toků a podzemní vody spíše klesají.

Obr. 1 Využitelná vodní kapacita v půdě k 21.4.2020, zdroj: chmi.cz

Využitelná vodní kapacita v půdě do hloubky 20cm je nejnižší v nížinných oblastech, hlavně kolem Prahy, v Polabí, v dolním Poohří, kolem Českých Budějovic na jižní či místy na střední Moravě. Tam se pohybuje i pod 10%, jinak od 10 do 30% nejčastěji. Ve středních a vyšších polohách je vodní kapacita v půdě dostačující nebo na úrovni normálu.

Vodnosti toků jsou ve vztahu k dlouhodobému měsíčnému normálu významně až mimořádně podnormální, většinou jde o hodnoty dle procentuálního vyjádření poměru 10 až 20% či případně 20 až 30% normálu, ojediněle se jedná i o nižší hodnoty. Lépe jsou na tom průtoky horských toků, kde toky dotuje pozvolna tající sníh. Vidět je to zejména na tocích krkonošských a šumavských, ale i na jesenických. Tam jsou průtoky ojediněle i nadnormální.

Hladiny podzemních vod jsou silně až mimořádně podnormální, nejhorší situace je v jižních Čechách a na jižní Moravě, na severovýchodě Čech a v Polabí či též ve Slezsku (stav k minulému týdnu – obr. 2).

Obr. 2 Hladina podzemních vod v mělkých vrtech k týdnu 13. až 19.4.2020, zdroj: chmi.cz

Závěr a očekávaný vývoj

Z výše uvedených informací je jasné, že sucho je letos významnější než loni i předloni. Pokud bude pokračovat dosavadní deficitní vývoj co do srážek, bude stále hodně slunných dnů, je třeba čekat problém s nedostatkem vody. Tyto by byly za shodných podmínek se zvyšující se teplotou během léta významnější než v předchozích suchých letech.

Jaký lze čekat vývoj v nejbližší době? Zatím spíše nepříznivý, neboť srážek bude i nadále málo. Tento týden bude patřit k velmi suchým, srážky na konci týdne budou slabé a deficit nijak nesníží. Hydrologická situace tak bude stále špatná, sucho se bude prohlubovat. Do konce dubna příliš srážek modely neslibují, na druhou stranu by nemělo být takové sucho jako doposud. Na vyrovnání deficitu, alespoň částečné, bude srážek ale málo. Rozhodující pro další vývoj hydrologické situace (během léta) bude květen a průběh počasí v něm.

Aktualizace 27.4.2020

Sucho je letos nejhorší za 500 let

Podle údajů vědců z projektu Intersucho je suchá epizoda trvající od roku 2015 nejhorší za posledních 500 let. Největší sucha v ČR si můžete dle různých úhlů pohledu připomenout na naší stejnojmenné stránce. Vodní bilance v ČR je nyní nejhorší na jihu Moravy a na severozápadě Čech. Voda chybí především na horách, byť tam není vodní bilance tak špatná. Nicméně body tam nepřebývá tolik jako dříve a odtéká jí odtamtud méně dolů do nižších výšek. Průměrný deficit srážek od roku 2015 doposud se pohybuje okolo 400mm. Pro srovnatelnou vodní bilanci jako v období let 1961-2000 by muselo být srážek jednou tolik. Vody se z povrchu totiž vlivem vyšší teploty vzduchu (ta stále narůstá) odpaří více. V nejsušší oblasti ČR na jihu Moravy chybí až 1700 litrů na m2.

Reference

ČEKAL, R. MOŽNÝ, M. LAMAČOVÁ, A. Porovnání hydrometeorologické situace a stavu sucha z poloviny dubna letošního roku 2020 se situací z poloviny dubna roků 2018 a 2019. Praha: ČHMÚ. Online, 2020. Dostupné na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2020/Podrobnejsi_hodnoceni-sucho_duben_2018-2020.pdf.

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV. Praha. Online, 2020, dostupné na https://hydro.chmi.cz a http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho.

ČTK. Zprávy. Současná epizoda sucha v ČR od roku 2015 je nejhorší za 500 let. Online, 2020, dostupné na https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/soucasna-epizoda-sucha-v-cr-od-roku-2015-je-nejhorsi-za-500-let/1884603.