Hydrologická situace 27.9.2019

Hodnocení článku

Popis dosavadního klimatického vývoje, současné hydrologické situace pomocí základních parametrů pro její hodnocení a hodnocení sucha s krátkým výhledem vývoje počasí a hydrologické situace do dalších dnů. Hydrologická situace 27.9.2019.

Dosavadní vývoj

Srážky posledních týdnů byly i nadále spíše zanedbatelné, zejména v posledním týdnu, kdy k rozvoji sucha působil i častý sluneční svit. Více srážek před tím spadlo na východě země, kde je půdní sucho zažehnáno. Srážky stále chybí a nejsou dostatečně významné, aby mohly zlepšit sucho hydrologické, zejména sucho v podzemích vodách.

Aktuální stav: hydrologická situace 27.9.2019

Největší sucho stále panuje v severozápadní a částečně střední části území ČR, v nížinách je v půdním profilu vláhy málo. Velmi rozvinutí je zejména hydrologické sucho z pohledu vodností toků a hladin podzimních vod.

Obr. 1 Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm hloubky, zdroj: chmi.cz

Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm hloubky (obr. 1) je nejnižší na severozápadě a v centrální části Čech, tam se pohybuje od 50 do 70% a ojediněle níže. Na ostatním území je vodní kapacita v této hloubce dostačující, zejména na Moravě ve Slezsku. Před rokem byla situace podstatně horší.

31.2% území ČR je k počátku tohoto týdne zasaženo půdním suchem. Nejvíce hrozí půdní sucho na severu, východě, jihu a jihozápadě Čech, dále lokálně na severu a severovýchodě Moravy. Dle míry ohrožení půdním suchem do hloubky 100cm hrozí toto především ve střední a jihovýchodní části Čech, dále s pásem k jihu i severozápadu (obr. 2).

Obr. 2 Míra ohrožení půdním suchem do hloubky 100cm (0 nejnižší až 5 nejvyšší), zdroj: chmi.cz

Nasycení území je v ČR velmi slabé či slabé, jen od vyšších poloh je na normálních hodnotách a na Moravě a ve Slezsku od vyšších poloh je i vyšší, zejména v Beskydech.

Vodnosti toků jsou nízké případně velmi nízké. Nejnižší vodnosti jsou k dnešnímu dni v severních a středních Čechách, hlavně v povodí Labe a Jizery a též na dolní Ohři. dále jsou nízké vodnosti na jihozápadě Čech. Nízké jsou vodnosti i jinde, avšak nikoli extrémně.

Obr. 3 Hladiny podzemních vod v mělkých vrtech, zdroj: chmi.cz

Hladiny podzemních vod v mělkých vrtech jsou nejnižší v pásu severozápad až jih Čech (obr. 3) a to často extrémně podnormální. O poznání lepší už je situace na Moravě a ve Slezsku.

Očekávaný vývoj

Vzhledem k předpovědi v dalších dnech, kdy budou počasí o něco vlhčí by s přihlédnutí k aktuálnímu období mělo sucho postupně zmírňovat. K jeho zmírnění přispěje snížení teploty během příštího týdne a pokračování občasných, byť ne příliš výrazných, srážek. Vlhkost ve svrchních částech půdy se bude postupně zvyšovat, vodnosti toků budou spíše kolísat. V hlubších částech půdy a v oblasti podzemních vod zatím ke změnám nedojde. I hladiny podzemních vod a vydatnost pramenů budou tedy spíše nižší a v souladu s běžným hydrologickým vývojem během roku, kdy v podzimním období zaznamenáváme nejnižší vodnosti.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality