Hydrologická situacePočasí

Hydrologická situace 27.9.2019

Hodnocení článku

Popis dosavadního klimatického vývoje, současné hydrologické situace pomocí základních parametrů pro její hodnocení a hodnocení sucha s krátkým výhledem vývoje počasí a hydrologické situace do dalších dnů. Hydrologická situace 27.9.2019.

Dosavadní vývoj

Srážky posledních týdnů byly i nadále spíše zanedbatelné, zejména v posledním týdnu, kdy k rozvoji sucha působil i častý sluneční svit. Více srážek před tím spadlo na východě země, kde je půdní sucho zažehnáno. Srážky stále chybí a nejsou dostatečně významné, aby mohly zlepšit sucho hydrologické, zejména sucho v podzemních vodách.

Aktuální stav: hydrologická situace 27.9.2019

Největší sucho stále panuje v severozápadní a částečně střední části území ČR, v nížinách je v půdním profilu vláhy málo. Velmi rozvinutí je zejména hydrologické sucho z pohledu vodností toků a hladin podzimních vod.

Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm hloubky je nejnižší na severozápadě a v centrální části Čech, tam se pohybuje od 50 do 70% a ojediněle níže. Na ostatním území je vodní kapacita v této hloubce dostačující, zejména na Moravě ve Slezsku. Před rokem byla situace podstatně horší.

31.2% území ČR je k počátku tohoto týdne zasaženo půdním suchem. Nejvíce hrozí půdní sucho na severu, východě, jihu a jihozápadě Čech, dále lokálně na severu a severovýchodě Moravy. Dle míry ohrožení půdním suchem do hloubky 100cm hrozí toto především ve střední a jihovýchodní části Čech, dále s pásem k jihu i severozápadu (obr. 2).

Hydrologická situace 27.9.2019. Míra ohrožení suchem k 23.9.2019.

Obr. 1 Hydrologická situace 27.9.2019. Míra ohrožení půdním suchem do hloubky 100cm (0 nejnižší až 5 nejvyšší), zdroj: chmi.cz

Nasycení území je v ČR velmi slabé či slabé, jen od vyšších poloh je na normálních hodnotách a na Moravě a ve Slezsku od vyšších poloh je i vyšší, zejména v Beskydech.

Vodnosti toků jsou nízké případně velmi nízké. Nejnižší vodnosti jsou k dnešnímu dni v severních a středních Čechách, hlavně v povodí Labe a Jizery a též na dolní Ohři. Dále jsou nízké vodnosti na jihozápadě Čech. Nízké jsou vodnosti i jinde, avšak nikoli extrémně. Hydrologická situace tak je letos v tuto dobu obecně nejnižší vodnosti špatná až velmi špatná.

Podzemní vody k 22.9.2019.

Obr. 2 Hydrologická situace 27.9.2019. Hladiny podzemních vod v mělkých vrtech, zdroj: chmi.cz

Hladiny podzemních vod v mělkých vrtech jsou nejnižší v pásu severozápad až jih Čech (obr. 3) a to často extrémně podnormální. O poznání lepší už je situace na Moravě a ve Slezsku.

Hydrologická situace: Očekávaný vývoj

Vzhledem k předpovědi v dalších dnech, kdy budou počasí o něco vlhčí by s přihlédnutí k aktuálnímu období mělo sucho postupně zmírňovat. K jeho zmírnění přispěje snížení teploty během příštího týdne a pokračování občasných, byť ne příliš výrazných, srážek. Vlhkost ve svrchních částech půdy se bude postupně zvyšovat, vodnosti toků budou spíše kolísat. V hlubších částech půdy a v oblasti podzemních vod zatím ke změnám nedojde. I hladiny podzemních vod a vydatnost pramenů budou tedy spíše nižší a v souladu s běžným hydrologickým vývojem během roku, kdy v podzimním období zaznamenáváme nejnižší vodnosti.