Hydrologická situace (4.10.2018)

Hodnocení článku

Podívejme se opět po čase na to, jak vypadá hydrologická situace na našem území. Sucho, které bylo značně rozvinuto v létě a v kterém počasí pokračovalo i během září neskončilo a zatím ani neskončí. Na našem území je stále málo srážek, které částečně kompenzovaly nižší teploty uplynulých dnů a vodní bilance tak nebylo tolik záporná. Přesto srážky chybí a velká část toků hlásí na měřících stanicích stále nízké průtoky. Sucho zůstává značně rozvinuto zejména v některých oblastech naší země, kde spadlo v posledních týdnech minimum srážek. Je to především celé Polabí od východních Čech až po severozápad, okolí Prahy a jižní Morava či Plzeňsko. Hydrologická situace 4.10.2018 – přehled.

Hydrologická situace 4.10.2018: Hydrologické ukazatele

Na ukazatelích uvidíme, že v těchto výše uvedených oblastech je sucho skutečně nejintenzivnější. Ohledně půdního sucha se jedná tedy o tyto jmenované oblasti. Naopak vyšší vodní kapacita v půdě je v jižních Čechách, na severní Moravě a ve Slezsku s velkou výjimkou, kterou tvoří Opavsko s dlouhodobým nedostatkem srážek. Dále je vodní kapacita vyšší spíše jen lokálně a hlavně v horských oblastech.

Před rokem: Nejvíce bylo sucho z hlediska vodní kapacity (půdní sucho) rozvinuto na jihozápadě Čech, kolem Prahy a na jihu Moravy, ale ne tak značně jako letos. Sucho nehrozilo v celé severní, severovýchodní a východní části území s výjimkou Opavska, kde ale opět nešlo o tak značné sucho jako loni (stav k 2.10.2017). 

Vodnosti a průtoky toků

Jsou nejhorší v oblasti povodí Labe, Sázavy, Svratky a horní Moravy. Dále jde o velmi nízké vodnosti zejména na drobných tocích lokálně. Stále má velmi nízké průtoky pramenná oblast Labe a dalších toků, kde je sucho značné a dlouhodobě je oblast bez významnějších srážek. Podobně na tom je pramenná oblast Sázavy, v jejímž povodí platí četné množství nízkých průtoků. O něco lepší je situace na jihozápadě a západě území a na jihovýchodě a východě.

Podzemní vody

Ke konci září jasně dominovalo Polabí s nejnižšími hladinami podzemních vod v mělkých vrtech, kde se vyskytovaly hladiny silně až mimořádně podnormální. Tyto stavy registrujeme na ostatním území lokálně. Jinak jsou hladiny mírně až ojediněle silně podnormální, jen lokálně jde o mimořádně podnormální hladiny.

Nasycení území

Dle nasycení území je toto nejvyšší v Beskydech, kde území nasytily vydatnější zářijové srážky. O něco více jsou nasyceny vrcholy Jeseníků a Šumavy, jinak je nasycení slabé. Na většině území je nasycení velmi slabé a tomu odpovídá stav dalších ukazatelů, ty základní jsou rozebrány výše.

Předpokládaný vývoj

V dalším týdnu (5. až 12.10.) je třeba čekat o něco vyšší teploty, které budou v odpoledních maximech mírně překračovat 20°C. Sucho bude pokračovat ale zejména z důvodu stále nedostatečného množství srážek, které budou v ČR v dalších sedmi dnech zcela zanedbatelné. Očekáván je také častý sluneční svit, jen ráno a dopoledne budou vznikat místní mlhy. Model se zatím shodují, že teplejší a suché počasí vydrží a to minimálně týden. Teplé počasí by mělo být podle dlouhodobé předpovědi ještě kolem poloviny měsíce.

Data: hydro.chmi.cz

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1101 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality