Hydrologická situaceSucho

Hydrologická situace 4.10.2018

Hodnocení článku

Podívejme se opět po čase na to, jak vypadá hydrologická situace na našem území. Sucho, které bylo značně rozvinuto v létě a v kterém počasí pokračovalo i během září neskončilo a zatím ani neskončí. Na našem území je stále málo srážek, které částečně kompenzovaly nižší teploty uplynulých dnů a vodní bilance tak nebylo tolik záporná. Přesto srážky chybí a velká část toků hlásí na měřících stanicích stále nízké průtoky. Sucho zůstává značně rozvinuto zejména v některých oblastech naší země, kde spadlo v posledních týdnech minimum srážek. Je to především celé Polabí od východních Čech až po severozápad, okolí Prahy a jižní Morava či Plzeňsko. Hydrologická situace 4.10.2018 – přehled.

Počasí na 42. týden 2023. Řeka a barevný strom nad ní. Hydrologická situace na podzim.

Hydrologická situace na začátku podzimu

Hydrologická situace 4.10.2018: Hydrologické ukazatele

Na ukazatelích uvidíme, že v těchto výše uvedených oblastech je sucho skutečně nejintenzivnější. Ohledně půdního sucha se jedná tedy o tyto jmenované oblasti. Naopak vyšší vodní kapacita v půdě je v jižních Čechách, na severní Moravě a ve Slezsku s velkou výjimkou, kterou tvoří Opavsko s dlouhodobým nedostatkem srážek. Dále je vodní kapacita vyšší spíše jen lokálně a hlavně v horských oblastech.

Před rokem: Nejvíce bylo sucho z hlediska vodní kapacity (půdní sucho) rozvinuto na jihozápadě Čech. Též kolem Prahy a na jihu Moravy, ale ne tak značně jako letos. Sucho nehrozilo v celé severní, severovýchodní a východní části území. S výjimkou Opavska, kde ale opět nešlo o tak značné sucho jako loni (stav k 2.10.2017). 

Vodnosti a průtoky toků

Jsou nejhorší v oblasti povodí Labe, Sázavy, Svratky a horní Moravy. Dále jde o velmi nízké vodnosti zejména na drobných tocích lokálně. Stále má velmi nízké průtoky pramenná oblast Labe a dalších toků, kde je sucho značné a dlouhodobě je oblast bez významnějších srážek. Podobně na tom je pramenná oblast Sázavy, v jejímž povodí platí četné množství nízkých průtoků. O něco lepší je situace na jihozápadě a západě území a na jihovýchodě a východě.

Podzemní vody

Ke konci září jasně dominovalo Polabí s nejnižšími hladinami podzemních vod v mělkých vrtech, kde se vyskytovaly hladiny silně až mimořádně podnormální. Tyto stavy registrujeme na ostatním území lokálně. Jinak jsou hladiny mírně až ojediněle silně podnormální, jen lokálně jde o mimořádně podnormální hladiny.

Nasycení území

Dle nasycení území je toto nejvyšší v Beskydech, kde území nasytily vydatnější zářijové srážky. O něco více jsou nasyceny vrcholy Jeseníků a Šumavy, jinak je nasycení slabé. Na většině území je nasycení velmi slabé a tomu odpovídá stav dalších ukazatelů, ty základní jsou rozebrány výše.

Hydrologická situace: Předpokládaný vývoj

V dalším týdnu (5. až 12.10.) je třeba čekat o něco vyšší hodnoty teploty, které budou v odpoledních maximech mírně překračovat 20°C. Hydrologická situace se čeká nadále špatná, neboť sucho bude pokračovat. A to zejména z důvodu stále nedostatečného množství srážek, které budou v ČR v dalších sedmi dnech zcela zanedbatelné. Očekáván je také častý sluneční svit, jen ráno a dopoledne budou vznikat místní mlhy. Modely se zatím shodují, že teplejší a suché počasí vydrží a to minimálně týden. Teplé počasí by mělo být podle dlouhodobé předpovědi ještě kolem poloviny měsíce.

Data: hydro.chmi.cz