Historie počasíHydrologická situaceSpadlé srážky

Vydatné srážky zmírnily sucho

Hodnocení článku

Vydatné srážky zmírnily sucho, které bylo po několika týdnech bez výskytu srážek rozšířeno na severozápadě Čech a na jihu Moravy. Největší sucho se zcela nedostatečnou využitelnou vodní kapacitou v půdě do hloubky 20cm bylo ještě minulý čtvrtek v nížině severozápadních Čech. Tento pás se táhl až do západní části středních Čech a to po Prahu a okolí. V srážkově nejchudší oblasti naší země, v Podkrušnohoří, činila využitelná vodní kapacita 10 až 30% a místy klesla již pod 10%. Podobná situace byla i na jižní Moravě, avšak letos ne na tak velkém území. Vydatné srážky a chladné počasí nyní v posledních dnech září situaci se suchem významně zlepšily. Srážky doplnily deficit za září, které bylo do čtvrtka minulého týdne značně pod dlouhodobým normálem. Sucho je nejvýznamnější na severozápadě Čech v pásu po Prahu a blízké okolí již celé letošní léto. Srážek tam je dlouhodobě méně a současně jde o jedny z nejteplejších oblastí u nás.

V sobotu spadlo i přes 70mm srážek za den, vydatné srážky zmírnily sucho

Vydatné srážky zmírnily sucho. akumulace srážek za den do 26.9.2020 8h.

Obr. 1 Vydatné srážky zmírnily sucho. Akumulace srážek za 24 hodin do 26.9.2020 v ČR, zdroj: hydro.chmi.cz

Předpověď akumulace srážek za den do 26.9.2020 8h.

Obr. 2 Vydatné očekávané srážky za 24 hodin do 26.9.2020 8 SELČ podle modelu Aladin: zdroj: chmi.cz

Nejvydatnější a plošně rozsáhlý trvalý déšť se vyskytl v noci na sobotu a v sobotu (obr. 1). Akumulaci lze dobře srovnat s výstupem modelu Aladin a předpovědí srážek na shodné období podle výstupu ze čtvrtečního rána, 06 UTC (obr. 2). Na celém území významněji zapršelo, spadlo většinou 10 až 40mm, v některých případech až 60-70mm srážek za den. Nejvíce srážek spadlo na jihovýchodě Moravy, ve Slezsku. Plošně významněji zapršelo (úhrny 15 až 35mm) v Čechách, vyjma jihozápadních a západních. Srážková činnost ustávala během soboty nejprve na východě a jihovýchodě území ČR a večer postupně i jinde. Do neděle pak spadlo ještě 5 až 15mm, ojediněle více a to hlavně na severozápadě.

V neděli pršelo v ČR méně, srážky se omezily na jih území a v pásu směrem na severovýchod Čech, vydatnější nebyly a zastavily se do 12mm maximálně. Srážek přibývalo během noci na pondělí opět od jihovýchodu. Sváteční pondělí bylo v znamení občasného, místy i trvalejšího deště a to hlavně na SV/V země. Srážky pokračovaly i v noci na dnešek a dnes, zejména na severu Moravy a ve Slezsku s úhrny až kolem 28mm za den. Nejméně srážek bylo opět v západní části republiky, kde byla často i protrhaná oblačnost. Stejná situace je v ČR nyní a více oblačnosti ještě i se srážkami bude i zítra na severovýchodě a východě republiky. Zejména na horách mohou být srážky trvalejší.

Vydatné srážky povodeň po dlouhodobém suchu nepřinesou, jen zmírnily sucho

Doplnění deficitu srážek, půdní vláhy, nasycení území i deficitních průtoků vodních toků. Takto pozitivní vlivy měly uplynulé srážky v celé epizodě od 25. do 29. září 2020 s pokračováním na východě ještě hlavně zítra. Povodňové stavy na tocích se vyskytly jen přechodně a to během nejvydatnějších srážek s úhrny až 70mm v sobotu na jihovýchodě Moravy. Jinde došlo ke zvýšení průtoků a stavů vodních toků v mezích normálu, tzn. ke zlepšení průtoků. Průtoky jsou nejlepší a hydrologická odezva největší samozřejmě v oblastech, kde bylo vyšší nasycení již po letních srážkových událostech. Zpravidla jde o horské oblasti a obecně o severovýchod a východ země plus o Vysočinu.

Zcela odlišná situace ohledně hydrologické situace, ale ve shodnou dobu vydatné srážky se odehrály před deseti lety. Situaci připomínáme v článku Před deseti lety také vydatně pršelo.

Důležité ovšem je, že vydatné srážky zmírnily sucho. Zejména ve jmenovaných oblastech by došlo bez jejich výskytu k jeho dalšímu prohlubování. V oblastech s vyšším nasycením srážky rozhodně neuškodily.

Několik dnů deštivo, to je počasí v cykloně

Vydatné srážky zmírnily sucho. Synoptická situace na 29.9.2020.

Obr. 3 Synoptická předpovědní situace rozložení tlakových útvarů a atmosférických front nad Evropou na 29.9.2020 14 SELČ a odsouvající se cyklona “Youngme”, zdroj: dwd.de/met.fu-berlin.de

Příčinou deštivého počasí je výskyt nízkého tlaku vzduchu nad střední Evropou s pozvolným postupem. Na počátku období ovlivnila počasí u nás cyklona zvaná “Wicca”. Nyní ovlivňuje středoevropské počasí cyklona “Youngme” se systémem front propojeným s níží “Xyla” (obr. 3). Cyklona se bude v nejbližší době odsouvat k severovýchodu, jak je možné vidět na mapě předpovědí synoptické situace pro dnešní den. Cyklonální počasí bude střídat vysoký tlak vzduchu, alespoň zatím v podobě výběžku zasahujícího do Čech. Počasí se bude tedy vylepšovat, srážek ubude, protrhá se oblačnost a oteplí se. Prozatím hlavně v Čechách, odsun cyklony a ztráta jejího vlivu na počasí ve východní části republiky budou pozvolné.

Jak bylo již řečeno v jiných článcích, příčinou několikadenního obecně nepříznivého počasí v cykloně je mohutný oblačným systém tohoto tlakového útvaru. Tento rotuje kolem středu cyklony a přetáčí se přes určité oblasti několikrát. Proto tam z dané oblasti prší trvale nebo případně “několikrát” v podobě několika vln srážek s výskytem určitých přestávek mezi nimi. Za takovou srážkovou přestávku můžeme při této situaci považovat nedělní den, kdy se k večeru místy i významně protrhávala oblačnost. Avšak jen velmi krátce a druhý den bylo hned ráno opět deštivo.