Vydatné srážky zmírnily sucho

Hodnocení článku

Vydatné srážky zmírnily sucho, které bylo po několika týdnech bez výskytu srážek rozšířeno na severozápadě Čech a na jihu Moravy. Největší sucho se zcela nedostatečnou využitelnou vodní kapacitou v půdě do hloubky 20cm bylo ještě minulý čtvrtek v nížině severozápadních Čech. Tento pás se táhl až do západní části středních Čech a to po Prahu a okolí. V srážkově nejchudší oblasti naší země, v Podkrušnohoří, činila využitelná vodní kapacita 10 až 30% a místy klesla již pod 10%. Podobná situace byla i na jižní Moravě, avšak letos ne na tak velkém území. Vydatné srážky a chladné počasí nyní v posledních dnech září situaci se suchem významně zlepšily. Srážky doplnily deficit za září, které bylo do čtvrtka minulého týdne značně pod dlouhodobým normálem. Sucho je nejvýznamnější na severozápadě Čech v pásu po Prahu a blízké okolí již celé letošní léto. Srážek tam je dlouhodobě méně a současně jde o jedny z nejteplejších oblastí u nás.

V sobotu spadlo i přes 70mm srážek za den

Obr. 1 Akumulace srážek za 24 hodin do 26.9.2020 v ČR, zdroj: hydro.chmi.cz

Obr. 2 Očekávané srážky za 24 hodin do 26.9.2020 8 SELČ podle modelu Aladin: zdroj: chmi.cz

Nejvydatnější a plošně rozsáhlý trvalý déšť se vyskytl v noci na sobotu a v sobotu (obr. 1). Akumulaci lze dobře srovnat s výstupem modelu Aladin a předpovědí srážek na shodné období podle výstupu ze čtvrtečního rána, 06 UTC (obr. 2). Na celém území významněji zapršelo, spadlo většinou 10 až 40mm, v některých případech až 60-70mm srážek za den. Nejvíce srážek spadlo na jihovýchodě Moravy, ve Slezsku. Plošně významněji zapršelo (úhrny 15 až 35mm) v Čechách, vyjma jihozápadních a západních. Srážková činnost ustávala během soboty nejprve na východě a jihovýchodě území ČR a večer postupně i jinde. Do neděle pak spadlo ještě 5 až 15mm, ojediněle více a to hlavně na severozápadě.

V neděli pršelo v ČR méně, srážky se omezily na jih území a v pásu směrem na severovýchod Čech, vydatnější nebyly a zastavily se do 12mm maximálně. Srážek přibývalo během noci na pondělí opět od jihovýchodu. Sváteční pondělí bylo v znamení občasného, místy i trvalejšího deště a to hlavně na SV/V země. Srážky pokračovaly i v noci na dnešek a dnes, zejména na severu Moravy a ve Slezsku s úhrny až kolem 28mm za den. Nejméně srážek bylo opět v západní části republiky, kde byla často i protrhaná oblačnost. Stejná situace je v ČR nyní a více oblačnosti ještě i se srážkami bude i zítra na severovýchodě a východě republiky. Zejména na horách mohou být srážky trvalejší.

Vydatné srážky povodeň po dlouhodobém suchu nepřinesou

Doplnění deficitu srážek, půdní vláhy, nasycení území i deficitních průtoků vodních toků. Takto pozitivní vlivy měly uplynulé srážky v celé epizodě od 25. do 29. září 2020 s pokračováním na východě ještě hlavně zítra. Povodňové stavy na tocích se vyskytly jen přechodně a to během nejvydatnějších srážek s úhrny až 70mm v sobotu na jihovýchodě Moravy. Jinde došlo ke zvýšení průtoků a stavů vodních toků v mezích normálu, tzn. ke zlepšení průtoků. Průtoky jsou nejlepší a hydrologická odezva největší samozřejmě v oblastech, kde bylo vyšší nasycení již po letních srážkových událostech. Zpravidla jde o horské oblasti a obecně o severovýchod a východ země plus o Vysočinu.

Zcela odlišná situace ohledně hydrologické situace, ale ve shodnou dobu vydatné srážky se odehrály před deseti lety. Situaci připomínáme v článku Před deseti lety také vydatně pršelo.

Důležité ovšem je, že vydatné srážky zmírnily sucho. Zejména ve jmenovaných oblastech by došlo bez jejich výskytu k jeho dalšímu prohlubování. V oblastech s vyšším nasycením srážky rozhodně neuškodily.

Několik dnů deštivo, to je počasí v cykloně

Obr. 3 Synoptická předpovědní situace rozložení tlakových útvarů a atmosférických front nad Evropou na 29.9.2020 14 SELČ a odsouvající se cyklona “Youngme”, zdroj: dwd.de/met.fu-berlin.de

Příčinou deštivého počasí je výskyt nízkého tlaku vzduchu nad střední Evropou s pozvolným postupem. Na počátku období ovlivnila počasí u nás cyklona zvaná “Wicca”. Nyní ovlivňuje středoevropské počasí cyklona “Youngme” se systémem front propojeným s níží “Xyla” (obr. 3). Cyklona se bude v nejbližší době odsouvat k severovýchodu, jak je možné vidět na mapě předpovědí synoptické situace pro dnešní den. Cyklonální počasí bude střídat vysoký tlak vzduchu, alespoň zatím v podobě výběžku zasahujícího do Čech. Počasí se bude tedy vylepšovat, srážek ubude, protrhá se oblačnost a oteplí se. Prozatím hlavně v Čechách, odsun cyklony a ztráta jejího vlivu na počasí ve východní části republiky budou pozvolné.

Jak bylo již řečeno v jiných článcích, příčinou několikadenního obecně nepříznivého počasí v cykloně je mohutný oblačným systém tohoto tlakového útvaru. Tento rotuje kolem středu cyklony a přetáčí se přes určité oblasti několikrát. Proto tam z dané oblasti prší trvale nebo případně “několikrát” v podobě několika vln srážek s výskytem určitých přestávek mezi nimi. Za takovou srážkovou přestávku můžeme při této situaci považovat nedělní den, kdy se k večeru místy i významně protrhávala oblačnost. Avšak jen velmi krátce a druhý den bylo hned ráno opět deštivo.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1101 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality