Hydrologická situaceSucho

Sucho v ČR se zmírnilo, zažehnalo jen někde

Hodnocení článku

Vydatné srážky, které začaly již během května mají pozitivní dopad. Byť se objevily až extrémní srážky schopné ničit, tak situaci se suchem rozhodně zlepšily. Zejména srážky spadlé v posledních dnech značně nasytily území a přinesly i významné odtoky vody  výskytem povodňové situace. Nejprve se jednalo o přívalové srážky konvekčního charakteru, poté o trvalý déšť. Sucho v ČR se zmírnilo, zažehnalo se ale jen někde. A to v oblastech se spadem vydatných srážek vícekrát po sobě. Stále tu jsou místa, kde spadlo srážky méně. Na deficit posledních měsíců a let to tam zatím nestačí.

Sucho je stále na západě středních Čech, na severozápadě Čech a na jihu Moravy

Sucho se zmírnilo. Vodní kapacita v půdě k 23.6.2020.

Obr. 1 Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm hloubky k 23.6.2020, zdroj: chmi.cz

Nižší nasycení území, využitelná voda v půdě i průtoky vodních toků. Tak to vypadá ve výše jmenovaných oblastech po všech srážkových epizodách. Kromě těchto lokalit je v ČR zásoba vody dostatečná, nasycení území i vodnosti toků velmi dobré. V oblastech s extrémními srážkami, kde se rozvodnily v posledních dnech vodní toky, je třeba na další srážky dávat pozor. Tyto totiž nemusejí být nijak vydatné a dojde k vzestupům hladin toků. Jedná se hlavně o Pardubicko a okolí, Vysočinu, severní a jihovýchodní Moravu či Slezsko. Dále pak o všech vyšší a horské polohy. Nejvíce zůstává sucho patrné v nížině severozápadních Čech, kde se prosazuje často srážkový stín Krušných hor. A ani v posledních týdnech se při srážkových situacích této oblasti významnější srážky vyhýbaly.

I stav podzemních vod se v ČR zlepšil, ale zde se zatím srážkově vydatnější období tolik projevilo. Hladiny podzemních vod jsou celkově v ČR stále mírně podprůměrné. Byla by potřeba delšího mimořádně vlhkého období a to i za cenu, že bude občas docházet k povodňovým situacím. Je potřeba doplnit deficit srážek a vody v půdním profilu, zejména ve větších hloubkách. Tento se zvyšoval úměrně již minimálně od léta 2015. Toto doplnění by mělo být pokud možno pozvolné, bohužel srážky nyní spadly ale v poměrně krátkých epizodách. Měly by být rozloženy v čase a také v prostoru více rovnoměrněji. Vodnosti povodí zasažených extrémními srážkami vykazují značně nadnormální vodnosti.

Na konci týdne opět více srážek, hlavně na východě

I předpověď hovoří o tom, že více srážek “dostane” opět i tento týden východ republiky. Tam může docházet k větším vzestupům toků i při spadu několika málo desítek milimetrů srážek za den. A to se stane opět ke konci týdne. Srážky budou většinou konvekční, ale místy vypadne při bouřkách větší množství vody. To může způsobit rychlejší odtok a odezvu zasažených vodních toků srážkami. Nebude od věci opět při riziku srážek sledovat aktuální stav počasí (srážek), spadlé srážky i hydrologický vývoj na tocích. Srážky nebudou zdaleka tak vydatné jako v minulém týdnu, kdy spadlo v ČR 49mm srážek (277% normálu tohoto období), více na Moravě. Půdní sucho podle aktuálních informací ke konci minulého týdne postihuje 15.5% území.

Situace se suchem se nebude zhoršovat nijak komplexně. Jen v oblastech, kde je nyní největší a opět tam podle prognóz nespadne mnoho srážek, se mírně zhorší. Jinde se naopak situace mírně zlepší. V místech se spadem větších úhrnů srážek i významně. Půjde zejména o odezvu v podobě hydrologického aspektu sucha.