Sucho v ČR se zmírnilo, zažehnalo jen někde

Vydatné srážky, které začaly již během května mají pozitivní dopad. Byť se objevily až extrémní srážky schopné ničit, tak situaci se suchem rozhodně zlepšily. Zejména srážky spadlé v posledních dnech značně nasytily území a přinesly i významné odtoky vody  výskytem povodňové situace. Nejprve se jednalo o přívalové srážky konvekčního charakteru, poté o trvalý déšť. Sucho v ČR se zmírnilo, zažehnalo se ale jen někde. A to v oblastech se spadem vydatných srážek vícekrát po sobě. Stále tu jsou místa, kde spadlo srážky méně. Na deficit posledních měsíců a let to tam zatím nestačí.

Sucho je stále na západě středních Čech, na severozápadě Čech a na jihu Moravy

Obr. 1 Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm hloubky k 23.6.2020, zdroj: chmi.cz

Nižší nasycení území, využitelná voda v půdě i průtoky vodních toků. Tak to vypadá ve výše jmenovaných oblastech po všech srážkových epizodách. Kromě těchto lokalit je v ČR zásoba vody dostatečná, nasycení území i vodnosti toků velmi dobré. V oblastech s extrémními srážkami, kde se rozvodnily v posledních dnech vodní toky, je třeba na další srážky dávat pozor. Tyto totiž nemusejí být nijak vydatné a dojde k vzestupům hladin toků. Jedná se hlavně o Pardubicko a okolí, Vysočinu, severní a jihovýchodní Moravu či Slezsko. Dále pak o všech vyšší a horské polohy. Nejvíce zůstává sucho patrné v nížině severozápadních Čech, kde se prosazuje často srážkový stín Krušných hor. A ani v posledních týdnech se při srážkových situacích této oblasti významnější srážky vyhýbaly.

I stav podzemních vod se v ČR zlepšil, ale zde se zatím srážkově vydatnější období tolik projevilo. Hladiny podzemních vod jsou celkově v ČR stále mírně podprůměrné. Byla by potřeba delšího mimořádně vlhkého období a to i za cenu, že bude občas docházet k povodňovým situacím. Je potřeba doplnit deficit srážek a vody v půdním profilu, zejména ve větších hloubkách. Tento se zvyšoval úměrně již minimálně od léta 2015. Toto doplnění by mělo být pokud možno pozvolné, bohužel srážky nyní spadly ale v poměrně krátkých epizodách. Měly by být rozloženy v čase a také v prostoru více rovnoměrněji. Vodnosti povodí zasažených extrémními srážkami vykazují značně nadnormální vodnosti.

Na konci týdne opět více srážek, hlavně na východě

I předpověď hovoří o tom, že více srážek “dostane” opět i tento týden východ republiky. Tam může docházet k větším vzestupům toků i při spadu několika málo desítek milimetrů srážek za den. A to se stane opět ke konci týdne. Srážky budou většinou konvekční, ale místy vypadne při bouřkách větší množství vody. To může způsobit rychlejší odtok a odezvu zasažených vodních toků srážkami. Nebude od věci opět při riziku srážek sledovat aktuální stav počasí (srážek), spadlé srážky i hydrologický vývoj na tocích. Srážky nebudou zdaleka tak vydatné jako v minulém týdnu, kdy spadlo v ČR 49mm srážek (277% normálu tohoto období), více na Moravě. Půdní sucho podle aktuálních informací ke konci minulého týdne postihuje 15.5% území.

Situace se suchem se nebude zhoršovat nijak komplexně. Jen v oblastech, kde je nyní největší a opět tam podle prognóz nespadne mnoho srážek, se mírně zhorší. Jinde se naopak situace mírně zlepší. V místech se spadem větších úhrnů srážek i významně. Půjde zejména o odezvu v podobě hydrologického aspektu sucha.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt pro informace o počasí a souvisejících oborech. S cílem poskytovat vlastní informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Vzhledem k velkému množství nepodložených a nepřesných až bulvárních informací ve vztahu k počasí v českých médiích, směřuji tento projekt od počátku k serióznímu podávání informací. To zda se mi daří plnit tyto cíle musíte posoudit vy, milí čtenáři.