Hydrologická situaceSucho

Hydrologická situace 3.8.2018

Hodnocení článku

Aktuální hydrologická situace je v ČR velmi špatná. Sucho se v letošním roce rozvinulo vlivem výskytu vysokých teplot a spíše deficitního období ohledně srážek již během května. V tomto období bývá ještě dostatečná vodní kapacita a vodnost toků po jarním tání sněhu. V letošním roce byly tyto zásoby poměrně malé a nástup nikoli jarního, ale brzo hned letního rázu počasí urychlil úbytek vláhy a zásob podzemních vod. Vše se významně zhoršovalo v období června i července, kdy převažovaly vysoké teploty a nízké srážky. V ČR se neobjevilo žádné delší vlhčí období, nepočítaje krátkodobé výskyty vydatnějších srážek, které se týkaly navíc pouze omezenějšího území. Zejména šlo o srážkovou epizodu v červenci na SV/V našeho území. Poslední dny přinesly v ČR pouze místní konvekční srážky za doprovodu vysokých či velmi vysokých teplot. Tyto významněji prohloubily sucho, na jeho míru a obecně na stav hydrologické situace se podíváme dále v textu. Hydrologická situace 3.8.2018 a základní ukazatele.

První známá povodeň u nás. Nepodceňujme povodňový klid. Brázda nízkého tlaku vzduchu. Povodeň po vydatném dešti v červnu 2013. Hydrologická situace.

Hydrologická situace aktuálně

Hydrologická situace 3.8.2018: Hydrologické ukazatele

Veškeré hydrologické ukazatele prokazují rozvinutí sucha v ČR, zejména v nižších polohách a nížinách, naopak na horách a ojediněle i v jiných lokalitách ukazují sucho mírnější. Kde tomu tak je a kde je stav opačný, o tom pojednají další odstavce textu.

Nasycení území a vodní kapacita

Využitelná vodní kapacitě v půdě do 20cm hloubky je aktuálně k tomuto datu nejnižší na severozápadě Čech a v centru Čech, zejména v dolním Pohoří, Polabí a kolem Prahy, dále lokálně na jižní a střední Moravě. Naopak vyšší je na severní Moravě, ve Slezsku a zejména v jižních Čechách, nepočítaje horské oblasti, kde je obecně vyšší. Nasycení území je velmi slabé či slabé, jen na horách je na úrovni normálu a ojediněle slabě nad ním.

Podzemní vody (minulý týden)

Stav podzemních vod byl v týdnu do 29.7.2018 velmi nízký a to na většině profilů vodoměrné staniční sítě. Šlo o mírně podnormální až podnormální stav, v některých případech byl stav až mimořádně podnormální. A to opět zejména ve střední části Čech a na východě Čech, lokálně na severozápadě Čech a na jihu Moravy. Nadnormální stav nebyl zaznamenán v žádném profilu.

Vodnosti toků a jejich průtoky v korytech

Jiný stav není ani na vodních tocích. Na četných místech je zaznamenán nízký průtok či jinými slovy stav sucha, odpovídající koeficientu průtoku Q355 a nižšímu. O mimořádné sucho jde při dosažení koeficientu Q364. Nejnižší vodnosti hlásí profily na středním a dolním Labi, Jizeře, dále na Sázavě, Lužnici, Ploučnici či Svratce a jejich drobných přítocích. Tam je dosažen průtok odpovídající koeficientu Q364 a nižšímu.

Hydrologická situace: Předpokládaný vývoj počasí a hydrologie

V dalších dnech je třeba čekat i nadále vysoké, občas zejména místy i vysoké teploty. V maximech budou tyto překračovat 31°C, zejména od příštího úterý do čtvrtka i 35°C. Noční minima budou klesat také málo, na 21 až 15°C, příští týden v uvedeném horkém období na 22 až 17°C. Změna povětrnostní situace, která bude znamenat významnější snížení teplot a patrně i první významnější srážky, přijde příští pátek. Do té doby je nutné čekat zhoršení hydrologické situace co se týče zásob podzemních vod, vodností toků, nasycení území. Též se bude zvyšovat teplota vody a zhoršovat její jakost a to v některých případech i u tekoucích vod v říčních korytech tam, kde voda příliš necirkuluje, tedy v hlubších korytech s malým spádem.

Velkou otázkou je změna počasí, která je zatím avizována na příští pátek. Důležité bude kolik srážek se v ČR vyskytne a jakou budou mít formu, stejně také jak se bude vyvíjet počasí dále, neboť jedna srážková epizoda na frontální vlně zdaleka nepostačí ani na zmírnění hydrologického sucha, které je místy velmi významně rozvinuto.

Data: hydro.chmi.cz