Sedmnáct let od katastrofální povodně 2002

Hodnocení článku

Již sedmnáct let uplynulo od katastrofální povodně v srpnu 2002, která v nedávné minulosti významně ovlivnila i na první pohled před povodněmi dosti zabezpečená sídla. Řeč je zde zejména o hlavním městě Praze. Ale existuje mnoho měst a obcí, které povodeň zasáhla ve významné míře a tyto se stali „díky“ této události velmi známými. Přesně před polovinou srpna v roce 2002 byla druhá vlna povodně (převážně významnější) na svém vrcholu. Mnoha obcemi a městy se hrnuly průtoky odpovídající N-letosti 100-200 let, 500let či dokonce 1000 let a vyšší. Prahou protékalo 5 160m3/s-1. Rekonstruovány byly zejména pro Vltavu v Praze i velké povodně posledních staletí a byly stanoveny průtoky, kterých Vltava v Praze pravděpodobně dosáhla a též o jakou N-letost by šlo. Tyto informace nabízíme na stránce Největší povodně v ČR a to nejen ve vztahu k Praze.

Vltavská kaskáda velké povodně zmírní, ale rozhodně není v jejích silách je zastavit

Přehrady před velkými povodněmi neumějí území pod nimi zcela ochránit před průtoky, které mohou působit škody. To nelze a platí to i pro kaskádu přehrad na horní a střední Vltavě. Obrovské povodně, jak byla ta v srpnu 2002, totiž i přes přehrady napáchají škody na území pod nimi, zejména tedy v Praze. Pokud by kaskáda ale neexistovala, byl by ničivý účinek povodně větší a došlo by k přímému střetu povodňových vln z Vltavy a Berounky právě nad Prahou.

Nejvyšší průtok byl změřen na Vltavě v Praze-Chuchli a činil 5 160m3/s-1, na Labi v Děčíně byl nižší a to z důvodu četných rozlivů v důsledku velikosti povodně. Významná byla zpětná vlna povodně z Vltavy, která se šířila po Labi proti směru jeho toku a velké problémy způsobilo zatopení neratovické chemičky. I na Vltavě ve Vraňanech byl kulminační průtok o něco nižší a činil 5 120m3/s-1. Doba opakování odpovídala v obou profilech 500 letům. Větší povodeň se podle všeho vyskytla v Praze pouze v roce 1432, kdy průtok dosáhl pravděpodobně 6 000m3/s-1. I když jde pouze o rekonstrukci povodně podle dostupných zdrojů a pramenů, je tato poměrně přesná. Záznamů existuje celá řada a podle toho bylo možno povodeň dobře vyhodnotit, což platí i o dalších událostech.

Nejvyšší doby opakování a to nad 1 000 let se vyskytly na horní Vltavě kolem Českých Budějovic nebo také na Úslavě.

Extrémní srážky v jiných letech a absolutní srážkový extrém v ČR

Příčinou povodně byly vytrvalé srážky v několika vlnách. Ty vypadly do dosti nasyceného území a též výskyt konvekčních srážek, které tyto místy doplňovaly. I když úhrn nestačil na překonání absolutního srážkového rekordu za den v ČR 345mm. Tento pochází z povodňové situace v roce 1997 na severu Čech, tak nejvíce srážek spadlo v Krušných horách a to 313mm. Příčinou trvalých srážek byl přechod tlakové níže.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-6.png.

Obr. 1 Srážkové úhrny v ČR za 12.8.2002, zdroj: chmi.cz/CLIDATA

Další informace o povodni nabízí výše uvedená stránka na našem webu: Povodeň 2002. Podívat se můžeme na komplexní vyhodnocení od ČHMÚ.

Velké události, mezi které tato povodeň bezpochyby patří, je na místě při jejich výročí připomenout. Zejména v případě kulatých výročí. I když o žádné kulaté výročí letos v případě této události nejde, dovolíme si tímto článkem alespoň krátce připomenout některé faktory. Například jaké asi bylo na území ČR touto dobou nasycení území a jak extra daleko od stavů sucha byly průtoky vodních toků. V tomto roce se sucho totiž neřešilo a řešila se otázka povodní. A to též po velké povodni na východě země v roce 1997 a po dalších regionálních povodních. Zejména v roce 2000, častějšího výskytu povodní v souvislosti se změnou klimatu. Přijímala se opatření pro zmírnění negativních dopadů povodní na běžných chod měst a život lidí.

Nepodceňujme současný povodňový klid

Důrazně se nedoporučovalo stavět v zátopových oblastech vodních toků. A našla by se i další opatření, která postupně s menší frekvencí povodní upadla v zapomnění. „Povodně se v posledních letech nevyskytují, problémem bude totiž sucho, tak můžeme u řek klidně stavět, ať máme o vodu postaráno“. To ovšem v současné době může znít na první pohled jako chytrý nápad. Ale pokud budeme uvažovat realisticky, tak tento dobrým nápadem určitě není. Kdy přijde další velká povodeň nevíme, ale přijít může i navzdory suchu náhle a brzo. Vždyť i po povodni v roce 2002 se začalo rázem řešit výrazné sucho hned následující léto. Rok 2003 byl v četných oblastech Evropy teplý a suchý. Povodně se od té doby opět připomněly, i když spíše dosti regionálně (2006, 2009, 2010).

Povodeň v roce 2002 částečně připomněla obdobná povodeň v roce 2013. Ta byla poslední plošnější povodní z trvalých srážek s kombinací konvekčních srážek u nás. Od té doby se skutečně opět zapomnělo na riziko povodní, neboť se ještě četněji než v roce 2003 řeší sucho. A to nyní přichází téměř každý rok. Suché byly i zimní sezóny, zejména sezóna 2013/2014 po vlhkém jaru a létu 2013 následně nastal vrchol sucha v roce 2015. Po jeho velmi malém zmírnění pak velké sucho pamatujeme velice dobře z jara a léta 2018. Toto sucho se lehce přeneslo do letošního roku 2019.

Výhled do budoucna a aktualizace článku

A příští rok? Rok 2010 se asi nezopakuje, ale máme tu jistotu že se klima nevrátí k významně vlhkému rázu. Též také k chladnějšímu rázu a nebude průběh počasí podobný a neobjeví se po čase nějaká větší povodeň? Dostatečnou odpovědí může být na závěr to, že v případě atmosférických jevů stoprocentní jistotu nemáme a nikdy mít nebudeme. Tyto se mění navíc velmi rychle a různé jevy jsou na Zemi velmi provázány. Menší změna může znamenat dílčí větší a poměrně rychlé změny.

Aktualizace prosinec 2020: Velká povodeň sice v letošním roce nepřišla. I když to na počátku roku opravdu nevypadalo, tak byl průběh roku vlhčí. A také se objevily regionální povodně, někde opakovaně. Zmínit musíme jihovýchodní Čechy, východ Moravy a Slezsko či pomezí Vysočiny a Moravy či okolí.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality