Správci vodních toků

()

Správci vodních toků, tedy o podniky, které mají za úkol vykonávat komplexní správu vodních toků a nakládání s vodami na území ČR. Řeč je o státních podnicích povodí. Na této stránce se dozvíte o existenci, sídle, struktuře a činnosti těchto podniků.

Témata stránky: Státní podniky povodí, členění podniků povodí v ČR, struktura podniků, závody podniků, činnost podniků, ostatní správci vodních toků, státní podnik lesy ČR.

Anglické názvy: State enterprise basin (státní podniky povodí), water law (zákon o vodě), national park (národní park), army (armáda).


VŠE O STÁTNÍCH PODNICÍCH POVODÍ A OSTATNÍCH SPRÁVCÍCH TOKŮ

Jednotlivé podniky povodí jsou státními podniky (dále SPP), které vykonávají správu na 93.4% vodních toků v ČR. Zbývající vodní toky spravují jiné instituce, zejména pak Lesy ČR, též státní podnik či Národní parky. Vznikly v roce 2001 na základě zákona o povodích (č. 305/2000Sb.), dříve byly akciovými společnostmi a to od roku 1966. Státní podniky provozují podnikatelskou činnost s majetkem státu a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Při své činnosti postupují zejména podle zákona o povodích (viz výše), zákona o státním podniku (č. 77/1997Sb) a zákona o vodách a o změně některých zákonů, zjednodušeně vodním zákoně (č. 254/2001Sb.).

Obecné znalosti o vodě, vodních tocích a dalších najdete na dalších stránkách této sekce.

Obecné činnosti SPP

 • Sledování stavu koryt toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku
 • Péče o koryta vodních toků (zajištění dostatečné průtočnosti, hloubky vody za stavu, který se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, dále udržování břehových porostů)
 • Provoz a správa vodních děl pro zabezpečení funkcí vodních toků
 • Příprava zajišťování úprav koryt vodních toků
 • Tvorba podmínek pro oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem
 • Oznamování vodoprávním úřadům závažné závady
 • Spolupráce při zneškodňování havárií na vodních tocích a v povodích
 • Udržování splavnosti využívaných toků jako vodní cesty
 • Zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance
 • Spolupráce při provádění vodoprávního dozoru
 • Osazování plavebních znaků na vodní cestě
 • Plnění úkolů při ochraně před povodněmi
 • Vytváření a vedení příslušných evidencí, pořizování plánu povodí a mnohé další

Povodí Labe

Sídlo podniku se nachází v Hradci Králové, v ulici Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, PSČ 500 03. Státní podnik spravuje přes 9 000km vodních toků na celkové rozloze 14 976km2. Spravuje 195 jezů, 23 nádrží a 80 malých nádrží či rybníků, 7 vodárenských nádrží a 17 nádrží s energetickým využitím, 30 plavebních komor. Správa vodních toků je převážně v oblasti povodí Labe (94%) a částečně v povodí Odry (6%). Správu vykonává v 7 krajích a to v kraji Královéhradeckém, Pardubickém, Olomouckém, Středočeském, Ústeckém a částečně v krajích Praha a Vysočina.

Povodí Labe (Organizační struktura)
Správci vodních toků: Schéma podniku Povodí Labe.
Obr. 1 Organizační struktura PLa, zdroj: eagri.cz

Povodí Labe (PLa) vykonává správu v rámci třech závodů, jde o Závod Jablonec nad Nisou (největší území), Závod Pardubice a Závod Roudnice nad Labem (správa pouze řeky Labe od jejího vtoku do působnosti Závodu Pardubice (pod HK) až po státní hranici).

Výsledek obrázku pro povodí labe sídlo
Obr. 2 Budova sídla Povodí Labe v Hradci Králové, zdroj: ceskatelevize.cz

PLa pořádá v posledních letech pravidelně Den otevřených dveří v souvislosti se Světovým dnem vody a to kolem 22. března či případně v pozdějších termínech (například v dubnu, květnu či ojediněle později) na vybraných pracovištích. Vedle laboratoří a centrály v Hradci Králové pořádá DOD na zdymadlech středního a dolní Labe (např. Poděbrady nebo Brandýs nad Labem) a na přehradách (často pozdější termíny, např. na přehradě Seč, Les Království, Pastviny atp.). Každý rok je dobré sledovat pro aktuální informace o DOD na přelomu února a března webovou stránku podniku.

Povodí Labe (Mapa území)
Správci vodních toků: Povodí Labe území
Obr. 3 Mapa území PLa, zdroj: eagri.cz

Web: http://www.pla.cz, vstup do portálu SAP stavy a průtoky toků, plus po kliknutí na nabídku další informace je z adresy http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/.

Jaké hlavní vodní toky se nacházejí v oblasti PLa najde na stránce Vodní toky v Povodí Labe, které přehrady se nacházejí v PLa najdete na stránce Přehrady v Povodí Labe a jaké rybníky můžete navštívit v této oblasti na stránce Rybníky v Povodí Labe.

Povodí Vltavy

Dnes sídlí v Praze, v ulici Holečkova 3178/8, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00. Povodí sahá do 7 krajů Jihočeský, Plzeňský, Středočeský, Vysočina, Karlovarský, Jihomoravský, a Praha. Spravuje přes 23 000km vodních toků na území o rozloze 28 708km2. Spravuje vodní toky v uceleném povodí řeky Vltavy. Dále spravuje 116 vodních nádrží, 31 významných nádrží, 20 plavebních komor, 339 jezů.

Povodí Vltavy (Organizační struktura)
Správci vodních toků: Organizační schéma povodí Vltavy
Obr. 4 Organizační struktura PVl, zdroj: eagri.cz

Povodí Vltavy (PVl) vykonává správu toků v rámci tří závodů a to Závodu Horní Vltava, Závodu Dolní Vltava (největší) a Závodu Berounka.

Většinou pořádá Den otevřených dveří a to kolem 22. března, podobně jako PLa. Pro aktuální informace je dobré sledovat stránky podniku.

V Českých Budějovicích má podnik své laboratoře, které systematicky monitorují změny vodního prostředí a získávají o něm tak neustále aktuální informace.

Povodí Vltavy (Mapa území)

Web: http://www.pvl.cz, vstup do portálu SAP stavy a průtoky toků, plus po kliknutí na další informace: http://www.pvl.cz/portal/SaP/pc/.

Jaké hlavní vodní toky se nacházejí v oblasti PVl najdete na stránce Vodní toky v Povodí Vltavy, jaké přehrady tam jsou a údaje o nich zjistíte na stránce Přehrady v Povodí Vltavy a o našich největších rybnících a rybníkářských oblastech se dozvíte ze stránky Rybníky v Povodí Vltavy.

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Shrnutí
Datum
Název položky
Správci vodních toků
Hodnocení
51star1star1star1star1star

Napsat komentář