Zajímavosti

Západní proudění v zimě a na jaře

Hodnocení článku

Většinou platí, že se často vyskytuje v našich podmínkách západní proudění v zimě a na jaře. To poté znamená poměrně odlišné podmínky počasí. Zatímco v zimě nám západní proudění přináší hodně proměnlivé a převážně teplejší počasí. Toto se vyznačuje převážně kladnou teplotou v ne horských polohách. Zde máme tedy počasí většinou bez sněhu. Hodně srážek přinášejí cyklony a s nimi spojené frontální systémy. Systémy front také přinášejí značné střídání teploty v krátkém čase. Podobné platí při výskytu tohoto proudění i na jaře. To už ale lze očekávat i vyšší teplotu a toto proudění přináší vpády studeného vzduchu. Často i intenzivní a i v nižších polohách má počasí dlouho spíše zimní ráz. Nemusí nutně napadnout sníh. Ale i teplota přes den slabě nad nulou, silný vítr a k tomu sněhové přeháňky nebo sněhová krupice nepůsobí nijak jarně.

Po teplejší zimě přichází chladnější jaro

Západní proudění v zimě a na jaře. Silný vítr se vrátí na konci týdne. Přeháňka.

Obr. 1 Přeháňka nad Prahou při studeném západním až severozápadním proudění na přelomu zimy a jara, sněžení či sněhové krupky často i při silných nárazech větru

Alespoň o jeho počátku to často platí, kdy se zimní počasí protahuje. V období, kdy by mělo být počasí zimní, bylo často tepleji. Proto na jaře, kdy už vyhlížíme trochu teplejší počasí, se nám vrací to zimní. To působí často západní proudění se svojí severozápadní pod složkou. V té k nám přichází hodně studený vzduch, někdy se proudění stáčí krátce i na severní. A ne nadarmo se totiž říká, že severní vítr je krutý. Působí totiž i na konci března či začátku dubna dosti nepříjemně studené počasí.

Zatímco v zimě se proudění často stáčí až na jihozápadní a to teplota může vystupovat i nad 10°C. V dubnu se pak oproti tomu nemusí dostat při silném severozápadním až severním proudění ani nad 5°C. Ale toto počasí přichází, stejně jako teplo v zimě, pouze v krátkých obdobích. Takže před takovým období může být klidně i 20°C a vegetaci to pak přiměje k rozkvětu. Při změně na toto proudění nastávají zmíněné škody, neboť i v nížinách mrzne.

Jak se Atlantik k vládě dostane, jen tak se jí nevzdá

Západní přenos probíhá v podmínkách střední Evropy již dlouho. S kratšími přestávkami téměř po celou zimu a jen tak ke změně nedojde. Takže i podle prognóz už můžeme prakticky hovořit též o zbytku zimy. V dalších dvou týdnech se totiž nic moc nezmění. Poté nastane právě ten paradox, když s příchodem března budeme čekat už alespoň to částečně “předjaří”. Nicméně předpověď právě slibuje snižující se teplotu, byť průměrná teplota se začíná ve druhé polovině února zvyšovat. Západní proudění lze čekat i nadále jako určující pro počasí u nás. Proto se teplota bude dále střídat a můžeme čekat pokračování vpádů studeného vzduchu. Tyto vystřídají postupně období se zřetelněji teplým vzduchem. Takové počasí můžeme pravděpodobně čekat i na počátku jara, těžko ovšem říci jak dlouho. Samozřejmě, že může dojít ke změně synoptické situace s důsledkem trvalé změny cirkulace. Ale pravděpodobné to opravdu není.

Výše uvedené znamená, že v nejbližší době zásadní ochlazení se zimním počasím mimo hory nenastane. Pokračovat bude současný proměnlivý ráz počasí. Zároveň tento proměnlivý ráz počasí musíme pravděpodobně čekat i po skončení zimy jako klimatologického období. A dost možná i po skončení celé astronomické zimy, samozřejmě úměrně k teplotnímu normálu daného období.

⇒ Další informace nejen o Severoatlantické oscilaci najdete na stránce Specifické cirkulace.

Závěr: Západní proudění v zimě a na jaře

Výskyt západního přenosu vzduchu znamená vždy vlhké počasí a vždy proměnlivé počasí. Toto je základem našeho klimatu. Má rozdílné znaky v zimě a na jaře, na které se v tomto článku více zaměřujeme. Nyní shrňme uvedené znaky počasí při tomto proudění ve dvou různých klimatických obdobích. Mysleme tím hlavně zimu a počátek jara.

Západní proudění v zimě znamená následující počasí:

  • Obecně mimo hory teplejší s kladnou teplotou
  • Občasně i významně teplé, včetně krátké oblevy na horách
  • Vlhké počasí s častými srážkami, v nižších výškách se střídavým skupenstvím
  • Obecně proměnlivé počasí nejen v rámci týdnů, ale i dnů
  • Čerstvé až silné proudění, vítr i s nárazy = při silném větru extrémní srážky na horách a značné rozdíly v úhrnech oproti nižším výškám

Západní proudění na jaře znamená následující počasí:

  • Často studenější počasí oproti jiným situacím, které se střídají
  • Většinou i citelné změny teploty
  • Proměnlivé počasí, převážně vlhké s výskytem přechodně i sněhových či jiných tuhých srážek včetně nížin
  • Zmírňující se intenzita studených vpádů po polovině období
  • V důsledku studených vpádů při obecně vhodných podmínkách ranní mrazy i v nížinách, včetně pozdější doby

Nikdy nemáme jistotu, jak se synoptická situace, cirkulace s tím spojená a tím pádem počasí v dané roce budou chovat. Existuje zde ovšem větší pravděpodobnost intenzivnějších studených vpádů na jaře po teplé zimě. Tyto vpády a střídavé počasí v první polovině jara, někdy i do začátku května, ovšem nelze označovat za extrém nebo za raritu, ale naopak. Občas se ovšem jedná o extrémní situace, zejména při intenzivních vpádech studeného vzduchu v pozdním jaru.