Klimatické statistikyKlimatologie

Klimatické charakteristiky k podzimu 2023

Hodnocení článku

Klimatické charakteristiky k podzimu 2023 ukazují přehled vývoje základních klimatických prvků podle našeho měření v Praze a okolí. Měření probíhá v nižší nadmořské výšce v teplejší a sušší oblasti. Vyhodnocení má podobu řady a to za období našich měření soustavně od roku 2005. Vyhodnocujeme údaje průměrné teploty vzduchu, průměrných srážek a celkových srážek za měsíc. Jde o pravidelnou prezentaci naměřených údajů, které ukazují jak se v posledních letech v této oblasti klima vyvíjí. Vyzdvihujeme extrémy za dobu měření a sestavujeme také žebříček dat průměrné teploty a průměrných srážek za celé období měření. Žebříček uvádíme sestupně od nejvyšších hodnot v podobě nejteplejších a nejvlhčích měsíců směrem dolů k nejchladnějším a nejsušším.

Teplotní žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrné teploty vzduchu ve °C za toto období let 2005-2023 sestupně. Na konci zobrazujeme graf vývoje teploty rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2006 12.88°C
2023 12.65°C
2014 12.18°C
2009 11.62°C
2018 11.55°C
2019 11.44°C
2015 11.25°C
2005 11.20°C
2021 11.19°C
2016 11.09°C
2017 10.87°C
2011 a 2022 10.77°C
2012 10.73°C
2013 10.55°C
2008 10.41°C
2010 9.49°C
2007 8.91°C

Komentář: Nejteplejší podzim v roce 2006, nejchladnější za uvedené období hned o rok později. To jsou extrémy průměrné teploty za klimatické období podzimu od roku 2005. Letošní podzim byl hned druhý nejteplejší, velmi teplé počasí se vyskytlo společně s bohatým slunečním svitem zejména v září a první polovině října. Počasí bylo v tu dobu mnohde rekordně teplé. Listopad přinesl určitě kompenzaci v podobě studenějšího a i teplotně podnormálního počasí, včetně prvního sněhu v nížinách během posledních dnů tohoto měsíce.

Srážkový žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrných srážek za toto období let 2005-2023 sestupně. Na závěr zobrazujeme graf vývoje srážek rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2010 3.70mm
2013 2.50mm
2014 2.24mm
2009 2.06mm
2016 1.80mm
2012 a 2017 1.77mm
2015 1.36mm
2022 a 2023 1.26mm
2019 1.21mm
2007 1.11mm
2018 0.96mm
2006 0.82mm
2008 0.78mm
2005 0.77mm
2021 0.63mm
2011 0.45mm

Komentář: I podzim byl v roce 2010 nejvlhčí za sledované období, stejně jako u teploty druhý extrém, nejsušší období, se vyskytlo rok na to. Podzim 2011 byl velmi specifický dlouhým obdobím bez výskytu srážek či bez výskytu významnějších srážek. Šlo o dlouhou situaci s vlivem anticyklony a výskytem teplotní inverze spojené se smogem téměř bez přerušení. Toto období trvalo někde i přes měsíc. Suchý byl též podzim roku 2021, tedy předloňský. Vlhký byl naopak podzim v povodňové roce 2013. Letošní podzim byl srážkově vyrovnaný a zhruba uprostřed . Spadlo shodné průměrné množství srážek jako před rokem.

Vývoj průměrné teploty, srážek a jejich trend

Graf je společný pro vývoj teploty a srážek. Ukazuje vývoj průměrné teploty vzduchu za období (oranžově) a průměrných srážek za toto období (světle modře). Dále ukazuje lineární trendy vývoj uvedené průměrné teploty a srážek od roku 2005 (červená a tmavě modrá čára zakončená šipkou ve směru plynutí času). Tato ukazuje jaký je výsledný trend vývoje teploty a srážek za období jako celek.

Klimatické charakteristiky k podzimu 2023. Průměrná teplota a srážky v období podzimu v období let 2005-2023.

Co se teploty týče vidíme v posledních letech relativně stabilní vývoj až na letošní rok, kdy došlo k výraznému oteplení. Podobně teplo bylo na začátku prezentovaného období, kdy byla ovšem teplota v jednotlivých letech značně proměnlivá. Celkový trend teploty v období je vzestupný a průměr teploty se zvýšil zhruba z 10.5°C na 11.5°C. Srážky byly proměnlivější kolem roku 2010, kdy jich spadlo na podzim krátce o poznání více. Poslední roky vykazují méně proměnlivý trend srážek. Celkový trend srážek v období není významný, lze říci, že je setrvalý či případně velmi lehce klesající.

Závěr: Klimatické charakteristiky k podzimu 2023 – přehled dat

Závěrem konstatujme, že v období k roku 2023 máme dle aktuálního dlouhodobého normálu počítaného od roku 2005 následující statistiky v podobě počtu případů s určitou odchylkou či bez odchylky:

  • Teplotně nadprůměrné: 6
  • Srážkově nadprůměrné: 3
  • Teplotně průměrné: 10
  • Srážkově průměrné: 8
  • Teplotně podprůměrné: 3
  • Srážkově podprůměrné: 8

Trend vývoje základních prvků:

Hodnoty k období aktuálního roku:

  • Průměrná teplota vzduchu: 11.09°C
  • Průměrné srážky: 1.48mm
  • Průměr celkových srážek: 134.689mm

Uveďme také, že průměr znamená dle těchto statistik odchylku do +/-0.3°C/mm. Odchylky mezi těmito hodnotami jsou zanedbány a období se hodnotí jako průměrné. Trend vývoje prvků se vztahuje k celému období vždy k aktuálnímu roku. Míru intenzity trendu ukazují barevné šipky. Při nepatrném trendu se považuje tento za nevýznamný a je hodnocen jako setrvalý.