Počasí v tlakové níži

Hodnocení stránky

Převažující charakter počasí v tlakové níži v našich podmínkách popisuje tato stránka, která též (jako stránka Počasí v tlakové výši) navazuje na stránku Tlakové útvary. Jaký ráz počasí lze v oblasti cyklony čekat je jen obecný popis, neboť projevy počasí nejsou při vlivu každé cyklony zdaleka shodné, často ani podobné. Průběh počasí při přechodu frontálních vln podrobně popisují stránky Počasí na studené a okluzní frontě a Počasí na teplé frontě

Témata stránky: Počasí v oblasti cyklony, počasí kolem frontálního systému, počasí v brázdě nízkého tlaku vzduchu.

Anglické názvy: Weather in the cyclone (počasí v cykloně), low air pressure furrow (brázda nízkého tlaku vzduchu), frontal system (frontální systém), bad weather (špatné počasí), cloudy weather (oblačné počasí), permanent precipitation (trvalé srážky), strong thunderstorms (silné bouřky), cloud rotation (rotace oblaků/stáčení), upward air movements (vzestupné pohyby vzduchu).

Prezentace k tématu: METEOROLOGIE 17


POČASÍ V CYKLONĚ U NÁS

Tlaková níže s sebou přináší frontální systém, který se skládá z teplé fronty, studené fronty a od okluzního bodu jde pak o okluzní frontu (viz stránka Atmosférické fronty). V každém tomto synoptickém útvaru můžeme čekat v našich podmínkách rozdílné počasí, přičemž jeho konkrétní průběh závisí na dalších faktorech, včetně roční i denní doby. Začneme teplou frontou, která přichází při přechodu cyklony jako první v daném systému tlakové níže. Projevy počasí na frontách jsou podrobněji popsány na stránce Atmosférické fronty, odkaz viz výše. Teplá fronta u nás přechází především v zimním období, v letním období nezasahuje tato fronta systému cyklony příliš k jihu a u nás tedy chybí nebo je z hlediska projevů počasí zcela nevýrazná. Příliv teplého vzduchu se obnovuje dále ve výběžku tlakové výše nebo v postupující tlakové výši a vrcholí až před přechodem studené fronty systému cyklony.

V oblasti cyklony se tvoří mohutná vrstevnatá oblačnost, v letním období často kupovitá bouřková oblačnost. Můžeme tedy v její blízkosti očekávat déletrvající velkou oblačnost se srážkami, často trvalými a intenzivními. V letním období jde o bouřkovou činnost střídanou postupně s ochlazením deštěm, i trvalým. V zimním období přinášejí tlakové níže, zejména ty postupující z jižních směrů, mnoho vlhkosti v podobě srážkově velmi bohaté oblačnosti s trvalým a silným sněžením. Jsou odpovědné za většinu sněhových kalamit (například leden 2010). Nejvíce oblačnosti a srážek se nachází kolem okluzního bodu a centra cyklony. Dále po systému front od středu cyklony jsou projevy počasí méně intenzivní.

Vliv tlakových níží na naše území

Počasí v tlakové níži se během roku mírně liší. Oblasti nízkého tlaku vzduchu ovlivňují naše území značněji a častěji v chladné polovině roku, zpravidla od října do března. V podzimním a zimním období postupují za ideálních podmínek do vnitrozemí z Atlantiku i velmi významné cyklony. Tyto přinášejí až extrémní projevy počasí. V oblasti každé tlakové níže je nutné počítat se zesílením větru, neboť cyklona vyvolává vůči okolí a opačným tlakovým útvarům (anticyklonám, viz stránka Počasí v tlakové výši) tlakový rozdíl. Pokud je cyklona hluboká, vznikne významnější rozdíl v tlaku.

Bude tím významnější, čím se bude tato nacházet blíže k opačnému útvaru, anticykloně. Pokud je anticyklona mohutná, vzniká extrémní tlakový rozdíl. V oblastech, kde dojde k vyrovnávání těchto rozdílů, můžeme určitě čekat extrémní poryvy větru. Z hlediska naší polohy, pokud se vyskytne nad Německem hluboká cyklona o minimálním tlaku v jejím středu 970hPa. A nad východní Evropou se rozprostře mohutná anticyklona o nejvyšším tlaku v jejím středu 1030hPa, půjde o celkový gradient 60hPa.

Silný vítr a známé hluboké cyklony

V prostoru, kde bude docházet k vyrovnávání tohoto rozdílu mohou nárazy větru dosáhnout extrémních hodnot. U nás se tak často děje, jak bylo uvedeno, na podzim a v zimě. Nárazy větru u nás dosahují 25 až 30m/s, zejména na hřebenech hor i přes 40m/s. V ojedinělých případech se významnější nárazy objevují i mimo horské polohy, příkladem je například vliv cyklony „Kyrill“, „Emma“ nebo „Herwart“. Takové významné poryvy větru u nás způsobí poměrně vážné škody, zejména na lesních porostech, ale i budovách nebo jiných předmětech, které se zabezpečily. Problémy nastávají pak i v dopravě. Extremitě a důsledkům silného větru se blíže věnuje stránka Významné cyklony.

Shrnutí znaků cyklony

Shrnutí základních znaků útvaru cyklony:

  • Vždy oblačné počasí se srážkami, kolem středu cyklony a okluzního bodu systému front i značnými
  • Zesílení větru, mnohdy i značné s nárazy (v závislosti na tlakovém poli a gradientu tlaku v dané oblasti)
  • Oblačnost rotuje kolem středu cyklony, její pohyb není nad daným územím v blízkosti středu níže jednoznačný
  • Značné teplotní změny v oblasti rozhraní i kolem středu cyklony, vlivem typického sychravého počasí
  • V létě rozvoj četných bouřek, v zimě přináší trvalé sněžení se vznikem sněhových kalamit

Počasí v tlakové níži: Déšť v červnu 2013.

Počasí v blízkosti středu významné tlakové níže, na snímku příčinné vydatné srážky povodňové situace v červnu 2013

Počasí v brázdě nízkého tlaku vzduchu má podobné rysy jako v případě cyklony, tedy tlakové níže, jak uvádíme již výše. V letním období mohou v brázdě vznikat za přílivu teplého vzduchu i intenzivní denní bouřky. Kdy v noci a ráno může být i malá oblačnost, odpoledne ovšem většinou velká a s výskytem lokálních přeháněk a bouřek. V brázdě nízkého tlaku můžeme zpravidla očekávat jako při vlivu cyklony velkou oblačnost, jen krátce polojasno, a též výskyt srážkové činnosti.

Výše uvedený popis průběhu počasí v tlakové níži platí za převažující průběh. Veškeré znaky nemusejí být zdaleka splněny a dosaženy při každé situaci. Tyto základy více rozšiřuje článek Vznik a vývoj cyklony. O nízkém tlaku ve výšce pojednává více článek Výšková tlaková níže a její charakteristiky.

Reference

Použitá a doporučená literatura:

BEDNÁŘ, J. KOPÁČEK, J. Jak vzniká počasí? Praha: Karolinum, 2005

DVOŘÁK, P. Letecká meteorologie 2017. Cheb: Svět Křídel, 2017

MÍKOVÁ, T. KARAS, P. ZÁRYBNICKÁ, A. Skoro jasno. Praha: Česká Televize, 2007

WHITAKER, R. a kol. The Encyklopedia of Weather and Climate Change. Sydney: Weldon Owen Pty Limited, 2010 (CZ verze STAŘECKÁ, E. PAUER, M. Encyklopedie počasí a změna klimatu. Praha: Svojtka a Co, 2012)

Shrnutí
Datum
Název položky
Počasí v tlakové níži
Hodnocení
51star1star1star1star1star

Napsat komentář