Historie počasíHydrologická situaceSpadlé srážky

Plošné srážky zmírnily sucho

Hodnocení článku

Plošné srážky zmírnil sucho, výborná zpráva nejen pro zemědělce a zahrádkáře, pro samotnou vegetaci, ale i například pro houbaře. Podhoubí naštěstí zcela nezaschlo a postačilo na přelomu července a srpna několik chladnějších dnů s déletrvajícími a intenzivnějšími srážkami. Nejvíce srážek spadlo o víkendu, od noci na sobotu do noci na pondělí. Tyto srážky měly místy i vysokou intenzitu a zejména pak na četných místech delší trvání. Trvalejší srážky znamená zpravidla plošné srážky podoby deště lze označit v létě za dosti ojedinělý jev. Zvláště s oteplováním Země nutno si takové situace vážit. Bez výskytu těchto srážek by nedošlo k zásadnímu zmírnění sucha a k většímu zlepšení půdní vláhové bilance, ke kterému došlo právě v posledním týdnu.

Víkendové úhrny srážek dosáhly místy 50-75mm za den, plošné srážky tak zmírnily sucho

Hodně srážek spadlo od východu středních Čech, směrem na jihovýchod a sever/severovýchod ČR a ty nejintenzivnější se vyskytly během sobotního odpoledne , večera, noci na neděli a počátku neděle. Zejména horské toky krátce rozvodnily na nižší povodňové stupně. Významnější povodňová odezva nenastala a důvodem tohoto průběhu hydrologické odezvy je právě předchozí dosti nízké nasycení území a nízké stavy vodních toků. Ke konci července se v ČR na tocích vyskytovaly nízké průtoky, tzv. stavy sucha a to po vlně horka z poloviny července již poměrně četně. Diametrálně odlišnou situaci jsme zažili před třinácti lety, kdy po několika srážkově významných situacích přišla v srpna další a ta způsobila významnou hydrologickou odezvu s výskytem poměrně značných povodní. Nutno zdůraznit, že tehdy byly denní či celkové srážkové úhrny za epizodu samozřejmě vyšší. I tak musíme říci, že při vyšším nasycení by došlo při letošní aktuálně proběhlé srážkové situaci k významnější hydrologické odezvě.

Nejvyšší úhrny srážek za 24 hodin do 7.8.2023 7h:

  • 75.1mm Blatný vrch
  • 66.8mm Červená
  • 66.5mm Deštné v O. h.
  • 63.9mm Špičák
  • 63.4mm Plechý
  • 57.2mm Luisino údolí, Deštné v O. h.

V jiných časových úsecích se mohly srážkové úhrny v ČR mírně lišit.

Půdní sucho v ČR momentálně nehrozí, plošné srážky zmírnily sucho

Plošné srážky zmírnily sucho. Využitelná vodní kapacita v půdě k 9.8.2023.

Obr. 1 Plošné srážky zmírnily sucho. Využitelná vodní kapacita v půdě k 9.8.2023, zdroj: chmi.cz

Půdní sucho srážky minulých dnů zažehnaly. Až do včerejšího dne se vyskytovaly v ČR plošněji a průběžně srážky často v podobě deště, občas místních přeháněk či slabých bouřek. Půdní sucho nehrozí, významně se zlepšila půdní vláha (obr. 1). Lze říci, že zlepšení s důsledkem zažehnání sucha nastalo na SV/V území ČR. Naopak na Z/SZ se nacházejí místa, kde zůstává půdní vláha snížená. Stejnou situaci vidíme u aktuálních vodností vodních toků i hladin podzemních vod. Vodnosti toků panují zvýšené v celé východní a severní části země. Až na výjimky v západní části jde o snížení průtoky.  U podzemních vod musíme předpokládat, že vliv srážek není znát ihned, ale existuje zde setrvačnost. Navíc vliv infiltrace srážek do podzemí není tak významný jako odehraný se odtok vody z území a následně vodními toky. Takové průtoky vodních toků se vyjma území s vysokým nasycením (zpravidla vyšší polohy) snižují a tento trend bude pokračovat.

To, že nyní sucho nehrozí neznamená, že hrozit opět nezačne. Předpověď počasí slibuje suchý minimálně týden a navíc postupně opět s výskytem horkého počasí. Výpar se opět zvýší a jeho kompenzace v podobě srážek začne absentovat. To znamená, že se hydrologická situace od výskytu dnů s vysokou teplotou opět začne zhoršovat. Nyní zůstává otázkou, jak dlouho takové počasí potrvá a jaké se následně vyskytnou srážky. Tam samozřejmě vykazuje současná předpověď nejistotu. Jisté zatím je pouze to, že nejbližších několik dnů zůstane beze srážek a poté se čekají spíše lokální konvekční srážky. To souvisí s nadprůměrnou teplotou, na počátku nového týdne i významně nadprůměrnou.