Extrémní počasíHistorie počasíSpadlé srážkyVýznamné cyklony

Deset let od vydatného sněžení vlivem níže Daisy

Hodnocení článku

Venku mrzne, odpolední maximální teploty se pohybují kolem -1 až -5°C a k tomu hustě a vytrvale sněží. Milovníci zimy po takové situaci v nižších polohách dlouho touží a určitě vědí, která situace je v předchozí větě popsána. Uplynulo deset let od vydatného sněžení vlivem níže Daisy. Na konci první dekády ledna 2010 v nížinách na našem území napadly desítky centimetrů nového sněhu během 3-4 dnů výskytu několika vln vydatných srážek. Tyto srážky byly ve všech polohách sněhové za působení přílivu mrazivého vzduchu, takže za záporných teplot nebo alespoň teplot v blízkosti bodu mrazu. Od té doby podobných situací příliš nebylo a aby napadlo takovéto množství sněhu a sníh vydržel týdny, to se od této situace v nížinách nestalo. Následuje vzpomínka na významnou situaci, právě to je deset let od vydatného sněžení. Informace o hustém sněžení v lednu 2010.

Veškeré informace o této události najdete na stránce Níže Daisy (2010) a dále v článku Níže Daisy, synoptická situace pro zimu v nížinách.

Deset let od vydatného sněžení: Když nastane vhodné synoptická situace pro zimu, aneb cyklona Daisy

Pravá zima v ne horských polohách je prozatím minulostí. Rok 2010 byl naposledy studeným a vlhkým rokem a to se projevilo i na průběhu zimy. Zimní sezóna 2009/2010 patřila k těm nejvydařenějším co do zimního počasí v nejnovější době. Následující sezóna přinesla alespoň zpočátku také mnoho zimních událostí, ale postupně se už začalo více prosazovat oteplování a v nižších výškách nebyly situace již tak zimní jak by měly.

Co znamená v našich podmínkách vhodná synoptická zima pro zimu? Zejména pro ne horské a nižší polohy je potřeba, aby k nám proudil významněji mrazivý vzduch ze severních směrů. Tedy přímo od severu nebo od severovýchodu. Ten zajistí výskyt dostatečně nízkých teplot, ideálně celý den záporných. To ovšem nestačí, k takovýmto přílivům dochází často ve vysokém tlaku vzduchu. Jednak při postupu anticyklony přes střední Evropu nebo při jejím vlivu na střední Evropu, kdy tato leží na severu, severovýchodě či východě a proniká k nám odtamtud mrazivý vzduch. Pro takovouto situaci je potřeba, aby pronikalo do oblasti střední Evropy dostatečné množství vlhkosti. V důsledku toho aby se objevila srážkově významná oblačnost. To se stane nejlépe, když postupuje vlhkostí zásobená tlaková níže z jižních směrů. Tedy od Středomoří, přes Itálii dále k severu či severovýchodu. Přesně tak postupovala vzpomínaná “Daisy” (obr. 1). V takovém případě je pak postaráno o perfektní zimní situaci v počasí, nazývanou často oblíbeným slovem “kalamita”, přesněji “sněhová kalamita”.

Synoptická analýza v Evropě 6.1.2010, formující se tlaková níže Daisy nad jihozápadem Evropy.

Obr. 1 Tlaková níže Daisy na jihozápadě Evropy dne 6.1.2010 ve 13 SEČ, zdroj: met.fu-berlin.de

Deset let od vydatného sněžení: I přes 40cm sněhu v nížinách východních a středních Čech, to byl leden 2010

Po přechodu významné tlakové níže zvané “Daisy” a výskytu několika srážkových vln převážně se sněžením včetně tvorby sněhové pokrývky v ČR leželo místy v nížinách rekordní množství sněhu. Nejvíce sněhu napadlo na východě a jihovýchodě středních Čech a dále na východě a jihovýchodě Čech. V nížinných oblastech leželo například ve středním Polabí ve výškách 175 až 190m n.m. i kolem 35cm sněhu. Východněji pak dosahovala výška sněhu i 45cm (obr. 2). Rozdíl ve výšce sněhové pokrývky nebyl tedy mezi horskými polohami a nížinnými oblastmi nijak velký. V některých případech leželo dokonce v níže položených oblastech i více sněhu než v některých vyšších polohách.

Deset let od vydatného sněžení. Celková sněhová pokrývka po vlivu níže Daisy 11.1.2010.

Obr. 2 Výška sněhové pokrývky v ČR na profesionálních stanicích po vlivu níže “Daisy”, zdroj: chmi.cz

Nejméně sněhu připadlo na jihu a jihovýchodě Moravy, kde byla teplota vzduchu ve výšce zpočátku období ještě kladná. Vyskytovaly se tam mrznoucí srážky s tvorbou ledovky. Následně začalo sněžit, ale to až spíše ke konci srážkové epizody. Méně sněhu napadlo také na Plzeňsku a na západě Čech.

Leden 2020 – letos je jako v minulých letech opět zima mírná, alespoň v nížinách

Uplynulo 10 let od vydatného sněžení a máme tu leden 2020, zimní sezónu 2019/2020. O zasněžené zimní krajině si můžeme zatím stále nechat jen zdát. ani na horách neleží mnoho přírodního sněhu a situace je tam tedy špatná. Vzpomínka na tuto významnou zimní situaci z roku 2010 nám zůstane, obzvláště máme-li fotografie výšky sněhové pokrývky a zasněžené krajiny (obr. 3 a ). Sníh vydržel v nížinách celý leden a i zpočátku února, i přes krátce vyšší teploty. Na konci ledna přišly ovšem silné mrazy, minimální teploty klesaly i mimo hory pod -15°C, ojediněle i pod -20°C.

Musíme si připustit, že podobné zimní sezóny a situace jako byla tato budou stále méně časté. Na horách budou zimy o poznání významnější, jinde budou postupně slábnout a mizet. Na druhou nikdy nelze vyloučit zakolísání klimatu a výskyt podobné situace. Klima se mění z vteřiny na vteřinu a ovlivňuje ho mnoho faktorů. Zejména ty, které nemůžeme přesně předpovědět mohou způsobit zásadní změny. Na první pohled se mohou ale zdát nevýznamné.

Rozbor situace najdete na naší stránce o této tlakové níži, viz odkaz na začátku příspěvku. Nyní dokumentace stavu po sněhové epizodě a vzpomínka k výročí deseti let od vydatného sněžení:

Deset let od vydatného sněžení. Zavátí místní komunikace ve středním Polabí.

Deset let od vydatného sněžení, zavátá cesta v Polabí

Zasněžení stromy a koryto menšího potoka v Praze.

Deset let od vydatného sněžení, zaváté stromy a údolí potoka v Praze