Deset let od vydatného sněžení vlivem níže Daisy

Hodnocení článku

Venku mrzne, odpolední maximální teploty se pohybují kolem -1 až -5°C a k tomu hustě a vytrvale sněží. Milovníci zimy po takové situaci v nižších polohách dlouho touží a určitě vědí, která situace je v předchozí větě popsána. Je to situace stará už přesně 10 let. Na konci první dekády ledna 2010 v nížinách na našem území napadly desítky centimetrů nového sněhu během 3-4 dnů výskytu několika vln vydatných srážek. Tyto srážky byly ve všech polohách sněhové za působení přílivu mrazivého vzduchu, takže za záporných teplot nebo alespoň teplot v blízkosti bodu mrazu. Od té doby podobných situací příliš nebylo a aby napadlo takovéto množství sněhu a sníh vydržel týdny, to se od této situace v nížinách nestalo. Následuje vzpomínka na významnou situaci, právě to je deset let od vydatného sněžení. Informace o hustém sněžení v lednu 2010.

Veškeré informace o této události najdete na stránce Níže Daisy (2010) a dále v článku Níže Daisy, synoptická situace pro zimu v nížinách.

Když nastane vhodné synoptická situace pro zimu

Pravá zima v ne horských polohách je prozatím minulostí. Rok 2010 byl naposledy studeným a vlhkým rokem a to se projevilo i na průběhu zimy. Zimní sezóna 2009/2010 patřila k těm nejvydařenějším co do zimního počasí v nejnovější době. Následující sezóna přinesla alespoň zpočátku také mnoho zimních událostí, ale postupně se už začalo více prosazovat oteplování a v nižších výškách nebyly situace již tak zimní jak by měly.

Co znamená v našich podmínkách vhodná synoptická zima pro zimu? Zejména pro ne horské a nižší polohy je potřeba, aby k nám proudil významněji mrazivý vzduch ze severních směrů. Tedy přímo od severu nebo od severovýchodu. Ten zajistí výskyt dostatečně nízkých teplot, ideálně celý den záporných. To ovšem nestačí, k takovýmto přílivům dochází často ve vysokém tlaku vzduchu. Jednak při postupu anticyklony přes střední Evropu nebo při jejím vlivu na střední Evropu, kdy tato leží na severu, severovýchodě či východě a proniká k nám odtamtud mrazivý vzduch. Pro takovouto situaci je potřeba, aby pronikalo do oblasti střední Evropy dostatečné množství vlhkosti. V důsledku toho aby se objevila srážkově významná oblačnost. To se stane nejlépe, když postupuje vlhkostí zásobená tlaková níže z jižních směrů. Tedy od Středomoří, přes Itálii dále k severu či severovýchodu. Přesně tak postupovala vzpomínaná „Daisy“ (obr. 1). V takovém případě je pak postaráno o perfektní zimní situaci v počasí, nazývanou často oblíbeným slovem „kalamita“, přesněji „sněhová kalamita“.

Synoptická analýza v Evropě 6.1.2010

Obr. 1 Tlaková níže Daisy na jihozápadě Evropy dne 6.1.2010 ve 13 SEČ, zdroj: met.fu-berlin.de

I přes 40cm sněhu v nížinách východních a středních Čech, to byl leden 2010

Po přechodu významné tlakové níže zvané „Daisy“ a výskytu několika srážkových vln převážně se sněžením včetně tvorby sněhové pokrývky v ČR leželo místy v nížinách rekordní množství sněhu. Nejvíce sněhu napadlo na východě a jihovýchodě středních Čech a dále na východě a jihovýchodě Čech. V nížinných oblastech leželo například ve středním Polabí ve výškách 175 až 190m n.m. i kolem 35cm sněhu. Východněji pak dosahovala výška sněhu i 45cm (obr. 2). Rozdíl ve výšce sněhové pokrývky nebyl tedy mezi horskými polohami a nížinnými oblastmi nijak velký. V některých případech leželo dokonce v níže položených oblastech i více sněhu než v některých vyšších polohách.

Celková sněhová pokrývka po vlivu níže Daisy 11.1.2010

Obr. 2 Výška sněhové pokrývky v ČR na profesionálních stanicích po vlivu níže „Daisy“, zdroj: chmi.cz

Nejméně sněhu připadlo na jihu a jihovýchodě Moravy, kde byla teplota vzduchu ve výšce zpočátku období ještě kladná. Vyskytovaly se tam mrznoucí srážky s tvorbou ledovky. Následně začalo sněžit, ale to až spíše ke konci srážkové epizody. Méně sněhu napadlo také na Plzeňsku a na západě Čech.

Leden 2020 – letos je jako v minulých letech opět zima mírná, alespoň v nížinách

Uplynulo 10 let a máme tu leden 2020, zimní sezónu 2019/2020. O zasněžené zimní krajině si můžeme zatím stále nechat jen zdát. ani na horách neleží mnoho přírodního sněhu a situace je tam tedy špatná. Vzpomínka na tuto významnou zimní situaci z roku 2010 nám zůstane, obzvláště máme-li fotografie výšky sněhové pokrývky a zasněžené krajiny (obr. 3 a ). Sníh vydržel v nížinách celý leden a i zpočátku února, i přes krátce vyšší teploty. Na konci ledna přišly ovšem silné mrazy, minimální teploty klesaly i mimo hory pod -15°C, ojediněle i pod -20°C.

Musíme si připustit, že podobné zimní sezóny a situace jako byla tato budou stále méně časté. Na horách budou zimy o poznání významnější, jinde budou postupně slábnout a mizet. Na druhou nikdy nelze vyloučit zakolísání klimatu a výskyt podobné situace. Klima se mění z vteřiny na vteřinu a ovlivňuje ho mnoho faktorů. Zejména ty, které nemůžeme přesně předpovědět mohou způsobit zásadní změny. Na první pohled se mohou ale zdát nevýznamné.

Rozbor situace najdete na naší stránce o této tlakové níži, viz odkaz na začátku příspěvku.

Obr. 3 Střední Polabí, vysoká sněhová pokrývka přetrvávala týdny
Obr. 4 Zasněžené koryto menšího potoka v Praze, sněžení bylo v lednu 2010 časté. I když nějaký sníh odtál, brzo opět připadl nový

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1072 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality