Hydrologická situaceSucho

Vysoké půdní sucho a požáry

Hodnocení článku

V těchto a nejbližších dnech místy místy očekávat vysoké půdní sucho a požáry. Vlivem dlouhotrvajícího počasí bez výskytu srážek nebo s výskytem nedostatečných srážek došlo ke snížení půdní vláhy. Zejména v nižších polohách panuje místy vysoké riziko půdního sucha. Tam se sucho začalo vyskytovat hned na počátku jara vlivem nedostatečné zásoby vody ve sněhu ze zimy. Vyšší teplota vzduchu a intenzivní, častý sluneční svit v tomto období působí již dosti vysoký výpar vláhy. V současné době a v nejbližších dnech očekáváme pokračování tohoto charakteru počasí. Anticyklonální počasí přinese situaci stále bez srážek. Dále malou oblačnost a tedy četný sluneční svit. Teplota vzduchu opět mírně vzroste a vysoké půdní sucho tak bude pokračovat.

S tímto počasí, kdy navíc v posledních dnech foukal i rychlejší vítr, působí četné síření pylů kvetoucích rostlin a stromů. V tomto období je takovýchto mnoho. Proto se v přírodě setkáváme s oblaky pylu a vedle něho i prachu. Pro alergiky jde o nejtěžší období z celého roku. Na co si dát pozor a kdy se situace zlepší? doporučujeme sledovat stránku informující o míře ohrožení pylem v ČR: Pylový semafor ČHMÚ. Na stránce najdete i další fenologické údaje, včetně aktivity klíštěte nebo hmyzu.

TIP: Chcete se dozvědět více o Pylové informační službě? Přečtěte si náš článek Pylová informační služba ČR a její význam.

Vysoké půdní sucho a požáry. Poměr srážek v roce do 8.5.2022 k průměru let 1991-2020.

Obr. 1 Poměr spadlých srážel od 1.1. do 8.5.2022 k normálu let 1991-2020, zdroj: chmi.cz

Vysoké půdní sucho: Sucho a požáry na jihu Moravy a v centru Čech

Nejnižší polohy v ČR mají nejnižší půdní vláhu a hrozí v nich tedy nejvíce vznik požárů ve volné krajině. Zde si musíme dát pozor na případnou manipulaci se zdroji ohně, nejlepší bude se této v současné době a v blízké budoucnosti vyhnout zcela. Od středních a hlavně vyšších poloh sucho nehrozí. Nejvyšší riziko půdního sucha registrujeme v okresech na jižní Moravě, dále o něco méně významné sucho se vyskytuje místy ve středních Čechách a v Praze.

V minulém týdnu se srážkový úhrn v ČR blížil normálu, byť ho nedosáhl. Avšak úhrny srážek byly vlivem převažující konvekce velmi lokální. V některých oblastech tak spadlo i více srážek za týden než by mělo, na jiných však podstatně méně nebo dokonce nespadly žádné srážky. Na to poukazovala již předpověď na daný týden. Tento týden se srážky téměř nevyskytly, teplota vzduchu stoupala na hodnoty kolem 25°C, kolem poloviny týdne místy na 28°C. Lokální srážky se také počítají, ale situaci se suchem příliš nezlepší. V současné době nutno si odpustit rozdělávání ohně v přírodě. V případě pobytu v přírodě určitě neuškodí opatrnost s manipulací se zdroji ohně či případné vyhnutí se této činnosti.

Vodnosti toků zatím nízké nejsou díky vyšší zásobě podzemních vod

Vysoké půdní sucho a požáry. Stav podzemních vod k 8.5.2022.

Obr. 2 Vysoké půdní sucho i hydrologické. Hladina podzemních vod dle týdenního hodnocení v ČR k 8.5.2022, zdroj: chmi.cz

Hladina podzemních vod není zatím nijak významně a četně snížená. Jde spíše o lokální snížení hladin podzemních vod, naopak místy registrujeme hladinu podzemních vod mírně zvýšenou. Podzemní vody nyní dotují vodí toky v delším období bez srážek a s vyšší teplotou. Pokud by nebyla alespoň takováto hladina podzemních vod, vodní stavy toků by při výskytu takto suchého období zaklesly rychle na úrovně sucha a pod ně. Stejně jako tomu bylo v roce 2019 nebo také 2020 do doby výskytu významnějších srážek.

Stavy nížinných toků jsou vůči M-dennímu průtoku podnormální. Relativně lepší je situace na jihozápadě až severozápadě Čech, kde spadlo i v minulých týdnech více srážek (obr. 1). Podobné platí o jižní části Čech.

TIP: Stav hydrologické situace, poměru srážek a dalších charakteristik ve vztahu k suchu můžete sledovat kdykoli na naší stránce Hydrologická situace.