Historie počasíPovodeň

Před deseti lety také vydatně pršelo

Hodnocení článku

Na konci září 2010 se vyskytla jedna z mnoha významných srážkových událostí tohoto roku, která vyvolala významnější povodňovou situaci. Jednalo se o poslední větší povodeň v daném roce. Srážková činnost se odehrála v období 25. až 28. září 2010 a nejvíce srážek vypadlo v oblasti středních a severních Čech. Před deseti lety tak vydatně pršelo. Přesně na shodných místech jako na začátku srpna téhož roku. Před deseti lety vydatně pršelo, stejně jako v současné době. Vydatné srážky se letos odehrávají zejména 25. a 26. září 2020. Čím se situace liší ohledně příčin, průběhu počasí a hlavně důsledků v podobě hydrologické odezvy srážek?

Před deseti lety vydatně pršelo, letos je pátým rokem významné sucho

Zásadní odlišností situací je hydrologická situace. V roce 2010 panovalo dlouhodoběji vlhké období, území ČR bylo většinou významněji nasyceno. Extrémní srážky, které do něj vypadly v krátké době již několikrát, způsobily rychlé odtoky a naplnění koryt vodních toků. Proto byla hydrologická odezva srážek významná a rychlá. První významné povodně se odehrály na jaře a měly dvě hlavní vlny. Srážkově bohaté počasí bylo na celém území ČR. Ale začít musíme již vlhkým rokem 2009 a na sníh velmi bohatou nadcházející zimou. Hydrologická situace v tomto roce byla tedy úplně jiná. V letošním roce 2020 máme v řadě již pátý rok s výskytem sucha, byť je letos toto mírnější. Každopádně suché počasí panuje v ČR minimálně od zimy 2014/2015 s extrémním suchem v letech 2015 a 2018 a 2019. Území je vyjma vyšších poloh a ojediněle dalších míst zasažených v červnu a červenci vydatným deštěm nasyceno málo nebo velmi málo. Proto letos nemůže být řeč o nějaké větší hydrologické odezvě ani na podobně vydatné srážky jako před deseti lety.

Před deseti lety vydatně pršelo. Akumulace srážek za 6ho 26.9.2010 8h.

Obr. 1 Před deseti lety vydatně pršelo. Srážkové úhrny v Evropě dle analýzy modelu CFS za 6 hodin k 26.9.2010 8 SELČ, zdroj: wetterzentrale.de/archiv

Před deseti lety vydatně pršelo: Několik srážkových vln, hlavní 26. září 2010

Před deseti lety také vydatně pršelo a to též dne 25. a hlavně 26. září. Dokládá to obrázek 1, který ukazuje předpokládané srážkové úhrny za 6 hodin v ČR za noc na 26. září 2010. Tedy za období od 2 do 8 SELČ tohoto dne. Další srážkové epizody následovaly v dalších dvou dnech. Byly ale méně významné. Velmi podobná situace je tu i letos, kdy nejvíce srážek spadlo včera a zejména pak dnes do poledních hodin. Více informací o této situaci v patřičném článku. S mimořádně deštivým počasím byla před deseti lety spojena též nízká teplota vzduchu po celý den a její nízká denní výchylka. Často jsou vzpomínány z hlediska roku 2010 srážkové a povodňové situace z května a ze srpna. V září se ovšem taková situace opakovala. Významné důsledky měla hlavně vlivem předcházejících vydatných srážek.

Tlaková níže jako hlavní příčina vydatných srážek

Tlakové pole 27.9.2010.

Obr. 2 Rozložení tlaku vzduchu dne 27.9.2010 a cyklona nad Polskem, zdroj: wetterzentrale.de/archiv

Cyklonální počasí je vždy spojeno s významnou srážkovou činností. Stejně tomu bylo v září 2010 (obr. 2) a stejně je tak tomu letos. Vždy je ale také otázka, kde významné srážky vypadnou. Záleží totiž na přesné dráze postupu dané cyklony. Některé cyklony mohou přinášet méně významné srážky, jiné mají oblačný systém velmi rozsáhlý a situace může přinést vytrvalé srážky s extrémními úhrny. Proč je počasí v oblasti tlakové níže většinou mimořádně deštivé a srážky trvají dlouho?

  • Rozsáhlý oblačný systém, velké množství vlhkosti
  • Oblačnost bohatá na srážky
  • Rotace oblačnosti kolem středu cyklony
  • Spíše pozvolný postup

Tlaková níže má většinou rozsáhlou oblačnost, neboť v její oblasti jsou ideální podmínky pro její vznik. Jde o specifickou cirkulaci v podobě výstupných pohybů vzduchu za vysokých hodnot vlhkosti vzduchu a působení dalších faktorů. Jde o oblačnost druhu Nimbostratus, která je mimořádně bohatá na srážky.  V letním období může být kombinovaná s konvekčními oblaky Cumulonimbus. V takovém případě mohou srážky ještě nebezpečně zesilovat a být krátce i přívalové. Proto oblačnost se srážkami ovlivňuje dané území delší dobu, přitom přináší srážky. Další typický znak ještě více prodlužuje vliv oblačnosti na dané území. Jde o rotaci oblaků kolem středu cyklony. Když cyklona přechází přes dané území, což se děje spíše pozvolněji, tak se oblačnost přetočí přetočí přes dané území několikrát. Vždy přinese srážky. V důsledku toho se tak vyskytne několik epizod srážek během několika dnů vlivu dané cyklony na určité území. Srážky jsou vytrvalé a místy občas intenzivní.