Extrémní srážky v bouřkách a blesková povodeň

Hodnocení článku

Podobně jako předminulý víkend se i o uplynulém víkendu na základě očekávání v ČR objevily silné až velmi silné bouřky. Tyto přinášely nejčastěji přívalové srážky se spadem až extrémního množství vody za kratší čas. Dále se v nich vyskytovalo krupobití. První silné bouřky se vyskytly během soboty, čemuž předcházel výskyt prvních tropických hodnot teploty vzduchu v tomto roce u nás. V neděli pokračovala bouřková činnost již od noci, včetně ranních a dopoledních hodin. Nejextrémnější srážky spadly tentokrát četněji na jihovýchodě a jihu východních Čech, na Vysočině a částečně ve středních Čechách, zejména kolem Prahy a na východě středních Čech (obr. 1, 2). Extrémní srážky v bouřkách způsobily výskyt přívalových povodní, nejhorší situace byla na Chrudimsku a Kolínsku. Na Chrudimsku došlo vlivem přívalu vody k protržení hráze rybníka.

Při situaci o předminulém víkendu (viz odkaz na začátku textu) spadlo v maximum méně srážek, nejvýraznější srážky spadly na pomezí Vysočiny a Moravy. Tam zvýšily menší toky ojediněle a krátce na 3.SPA.

Další bleskové povodně v ČR, spadlo ojediněle 80 až 130mm srážek

Obr. 1 Akumulace srážek za 24h v ČR do 14.6.2020 8 SELČ, zdroj: hydro.chmi.cz

V ojedinělých případech denních úhrny srážek překročily i 100mm s tím, že většina srážek úhrnu spadla za několik málo hodin. Často spadla převážná část množství srážek během jedné hodiny při výskytu bouřkové buňky nad danou oblastí. V sobotu byly bouřky lokálnější a úhrny celkově nižší. Nejvíce srážek spadlo na horách na S/SZ, na severovýchodě středních Čech a také lokálně v Praze. Nikoli však ve všech částech tohoto ve vztahu k lokální konvekci velkého území. Bouřková činnost dominovala dále v pásu směrem na jih až jihovýchod Moravy. Srážky vynechaly Slezsko, kromě hor i sever Moravy, kromě hor též J/JZ část Čech. Našla se též další místa bez výskytu srážek, byť nebyla od míst s vydatnými srážkami příliš vzdálena.

Nedělní srážky byly četnější a vydatnější. Zcela ovšem vynechaly severovýchod Čech, částečně i sever, celou severní a východní Moravu, včetně Slezska. Většinou i jihovýchod Moravy. Nejčetnější a vydatné byly ve středních Čechách a na JZ/Z Čech. Lokálně byly úhrny ale velmi rozdílné, nejvyšší byly na pomezí Vysočiny a jihovýchodních Čech a na severovýchodě středních Čech. Lokálně byly výrazné i jinde, třeba na západě a severu Prahy. První vlna se odehrála ráno a dopoledne či kolem poledne, druhá vlna bouřkové činnosti pak v podvečer a večer. To vznikaly další lokální silné bouřky.

Obr. 2 Akumulace srážek za 24h v ČR do 14.6.2020 8 SELČ, zdroj: hydro.chmi.cz

Nejvyšší úhrny srážek do 15.6.2020 7 SELČ:

128.9mm Konárovice u Kolína

84.5mm Měděnec

69.5mm Nové Město na Moravě

59.3mm Krucemburk

57.6mm Radovesnice II

55.3mm Žďár nad Sázavou-Stržanov

53.8mm Konstantinovy Lázně

53.5mm Mokošín

51.1mm Tisá

50.8mm Dolní Rožínka

Reakce toků na srážky: Druhý až krátce třetí SPA platil v neděli na Novohradce (Luže a Úhřetice) a první SPA na horní Loučné či Doubravě. Též platily 1.SPA a krátce 2.SPA v povodí horní Sázavy a Svratky. Vlivem většinou nízkých průtoků na menších tocích ve střední části Čech jsou vzestupy těchto méně výrazné. Hydrologická situace se zde ovšem prozatím díky těmto srážkám zlepšila.

Chrudimsko, Pardubicko, Žďársko a Kolínsko jako oblasti s nejsilnějšími bouřkami v neděli

V Heřmanově Městci na Chrudimsku se v neděli odpoledne po přívalu vodu z dlouhotrvající bouřkové činnosti protrhla hráz místního rybníka. Na mnohých místech v uvedených oblastech byly zaplaveny silnice, na které prudký příval vody přinesl mnoho bahna. Též byly u silnic nakloněné stromy. Některé stromy popadaly na elektrická vedení, proto se ocitli bez elektrického proudu tisíce domácností. Vlivem přívalů vody docházelo typicky k zatopeným sklepům a jiných níže položených míst. V některých příkladech i k zatopení celých domů, buďto vlivem rychlého odtoku velkého množství vody nebo vlivem vybřežení vodního toku.

Hasiči zaznamenaly 856 výjezdů v souvislosti se silnými bouřkami. Detailní informace o událostech jsou na webu hasičů pozary.cz, odkaz též dole.

Další vydatnější srážky ve druhé polovině týdne, stále to není rok 2009

Předpovědi slibují opět výskyt lokálně vydatných srážek, zejména v bouřkách. Opět tak může hlavně ve čtvrtek a v pátek spadnout více vody za kratší čas. V oblastech s nasyceným územím to může opět znamenat větší odtok vody z území. Srážky by neměly být tak vydatné jako o víkendu, ale přesto mohou někde způsobit vzestupy menších toků a zatopení níže položených míst.

V této souvislosti připomeňme událost v roce 2009 v podobě série několika událostí s výskytem přívalových lijáků, které způsobily bleskové povodně. Bleskové povodně vznikly na více místech, významnější byly na Moravě. Situace se odehrála na konci června a začátku července. V tomto roce bylo několik dnů s velmi vhodnými podmínkami pro vznik významných bouřek. Tyto provázely zejména přívalové srážky podobně jako při současných situacích. Bouřky byly srážkově ale vydatnější a vyskytlo se jich nad shodnými nebo podobnými oblastmi mnohem více po více dnů za sebou s minimálními pauzami. Nešlo jen o dvou či tří denní srážkovou událost. Více informací v podobě rozboru situace najdete na naší stránce Povodeň 2009.

Seriózní články

ČTK. Domácí. V neděli pršelo nejvíce u Kolína, spadlo 129 litrů vody. Online, 2020. Dostupné na https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-nedeli-prselo-nejvice-u-kolina-spadlo-129-litru-vody/1902351.

ČTK. Domácí. Hasiči i obce v Pardubickém kraji likvidují následky bouřky. Online, 2020. Dostupné na https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/hasici-i-obce-v-pardubickem-kraji-likviduji-nasledky-bourky/1902373.

ČHMÚ. Hlásná a předpovědní povodňová služba. Online, 2020. Dostupné na http://hydro.chmi.cz.

POŽÁRY.CZ. Výjezdy. Více krajů v republice. S odstraňováním následků bouřek na území Česka pomáhá i záchranný útvar slovenských hasičů. Online, 2020. Dostupné na https://www.pozary.cz/clanek/230481-s-odstranovanim-nasledku-bourek-na-uzemi-ceska-pomaha-i-zachranny-utvar-slovenskych-hasicu/#0903.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt pro informace o počasí a souvisejících oborech. S cílem poskytovat vlastní informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Vzhledem k velkému množství nepodložených a nepřesných až bulvárních informací ve vztahu k počasí v českých médiích, směřuji tento projekt od počátku k serióznímu podávání informací. To zda se mi daří plnit tyto cíle musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal/a 1037 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality