Extrémní srážky v bouřkách a blesková povodeň

Hodnocení článku

Podobně jako předminulý víkend se i o uplynulém víkendu na základě očekávání v ČR objevily silné až velmi silné bouřky. Tyto přinášely nejčastěji přívalové srážky se spadem až extrémního množství vody za kratší čas. Dále se v nich vyskytovalo krupobití. První silné bouřky se vyskytly během soboty, čemuž předcházel výskyt prvních tropických hodnot teploty vzduchu v tomto roce u nás. V neděli pokračovala bouřková činnost již od noci, včetně ranních a dopoledních hodin. Nejextrémnější srážky spadly tentokrát četněji na jihovýchodě a jihu východních Čech, na Vysočině a částečně ve středních Čechách, zejména kolem Prahy a na východě středních Čech (obr. 1, 2). Extrémní srážky v bouřkách způsobily výskyt přívalových povodní, nejhorší situace byla na Chrudimsku a Kolínsku. Na Chrudimsku došlo vlivem přívalu vody k protržení hráze rybníka.

Při situaci o předminulém víkendu (viz odkaz na začátku textu) spadlo v maximum méně srážek, nejvýraznější srážky spadly na pomezí Vysočiny a Moravy. Tam zvýšily menší toky ojediněle a krátce na 3.SPA.

Další bleskové povodně v ČR, spadlo ojediněle 80 až 130mm srážek

Obr. 1 Akumulace srážek za 24h v ČR do 14.6.2020 8 SELČ, zdroj: hydro.chmi.cz

V ojedinělých případech denních úhrny srážek překročily i 100mm s tím, že většina srážek úhrnu spadla za několik málo hodin. Často spadla převážná část množství srážek během jedné hodiny při výskytu bouřkové buňky nad danou oblastí. V sobotu byly bouřky lokálnější a úhrny celkově nižší. Nejvíce srážek spadlo na horách na S/SZ, na severovýchodě středních Čech a také lokálně v Praze. Nikoli však ve všech částech tohoto ve vztahu k lokální konvekci velkého území. Bouřková činnost dominovala dále v pásu směrem na jih až jihovýchod Moravy. Srážky vynechaly Slezsko, kromě hor i sever Moravy, kromě hor též J/JZ část Čech. Našla se též další místa bez výskytu srážek, byť nebyla od míst s vydatnými srážkami příliš vzdálena.

Nedělní srážky byly četnější a vydatnější. Zcela ovšem vynechaly severovýchod Čech, částečně i sever, celou severní a východní Moravu, včetně Slezska. Většinou i jihovýchod Moravy. Nejčetnější a vydatné byly ve středních Čechách a na JZ/Z Čech. Lokálně byly úhrny ale velmi rozdílné, nejvyšší byly na pomezí Vysočiny a jihovýchodních Čech a na severovýchodě středních Čech. Lokálně byly výrazné i jinde, třeba na západě a severu Prahy. První vlna se odehrála ráno a dopoledne či kolem poledne, druhá vlna bouřkové činnosti pak v podvečer a večer. To vznikaly další lokální silné bouřky.

Obr. 2 Akumulace srážek za 24h v ČR do 14.6.2020 8 SELČ, zdroj: hydro.chmi.cz

Nejvyšší úhrny srážek do 15.6.2020 7 SELČ:

128.9mm Konárovice u Kolína

84.5mm Měděnec

69.5mm Nové Město na Moravě

59.3mm Krucemburk

57.6mm Radovesnice II

55.3mm Žďár nad Sázavou-Stržanov

53.8mm Konstantinovy Lázně

53.5mm Mokošín

51.1mm Tisá

50.8mm Dolní Rožínka

Reakce toků na srážky: Druhý až krátce třetí SPA platil v neděli na Novohradce (Luže a Úhřetice) a první SPA na horní Loučné či Doubravě. Též platily 1.SPA a krátce 2.SPA v povodí horní Sázavy a Svratky. Vlivem většinou nízkých průtoků na menších tocích ve střední části Čech jsou vzestupy těchto méně výrazné. Hydrologická situace se zde ovšem prozatím díky těmto srážkám zlepšila.

Chrudimsko, Pardubicko, Žďársko a Kolínsko jako oblasti s nejsilnějšími bouřkami v neděli

V Heřmanově Městci na Chrudimsku se v neděli odpoledne po přívalu vodu z dlouhotrvající bouřkové činnosti protrhla hráz místního rybníka. Na mnohých místech v uvedených oblastech byly zaplaveny silnice, na které prudký příval vody přinesl mnoho bahna. Též byly u silnic nakloněné stromy. Některé stromy popadaly na elektrická vedení, proto se ocitli bez elektrického proudu tisíce domácností. Vlivem přívalů vody docházelo typicky k zatopeným sklepům a jiných níže položených míst. V některých příkladech i k zatopení celých domů, buďto vlivem rychlého odtoku velkého množství vody nebo vlivem vybřežení vodního toku.

Hasiči zaznamenaly 856 výjezdů v souvislosti se silnými bouřkami. Detailní informace o událostech jsou na webu hasičů pozary.cz, odkaz též dole.

Další vydatnější srážky ve druhé polovině týdne, stále to není rok 2009

Předpovědi slibují opět výskyt lokálně vydatných srážek, zejména v bouřkách. Opět tak může hlavně ve čtvrtek a v pátek spadnout více vody za kratší čas. V oblastech s nasyceným územím to může opět znamenat větší odtok vody z území. Srážky by neměly být tak vydatné jako o víkendu, ale přesto mohou někde způsobit vzestupy menších toků a zatopení níže položených míst.

V této souvislosti připomeňme událost v roce 2009 v podobě série několika událostí s výskytem přívalových lijáků, které způsobily bleskové povodně. Bleskové povodně vznikly na více místech, významnější byly na Moravě. Situace se odehrála na konci června a začátku července. V tomto roce bylo několik dnů s velmi vhodnými podmínkami pro vznik významných bouřek. Tyto provázely zejména přívalové srážky podobně jako při současných situacích. Bouřky byly srážkově ale vydatnější a vyskytlo se jich nad shodnými nebo podobnými oblastmi mnohem více po více dnů za sebou s minimálními pauzami. Nešlo jen o dvou či tří denní srážkovou událost. Více informací v podobě rozboru situace najdete na naší stránce Povodeň 2009.

Seriózní články

ČTK. Domácí. V neděli pršelo nejvíce u Kolína, spadlo 129 litrů vody. Online, 2020. Dostupné na https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-nedeli-prselo-nejvice-u-kolina-spadlo-129-litru-vody/1902351.

ČTK. Domácí. Hasiči i obce v Pardubickém kraji likvidují následky bouřky. Online, 2020. Dostupné na https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/hasici-i-obce-v-pardubickem-kraji-likviduji-nasledky-bourky/1902373.

ČHMÚ. Hlásná a předpovědní povodňová služba. Online, 2020. Dostupné na http://hydro.chmi.cz.

POŽÁRY.CZ. Výjezdy. Více krajů v republice. S odstraňováním následků bouřek na území Česka pomáhá i záchranný útvar slovenských hasičů. Online, 2020. Dostupné na https://www.pozary.cz/clanek/230481-s-odstranovanim-nasledku-bourek-na-uzemi-ceska-pomaha-i-zachranny-utvar-slovenskych-hasicu/#0903.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality