Historie počasíSpadlé srážky

Extrémní srážky v bouřkách, spadlo až 85mm

Hodnocení článku

V neděli se opakoval výskyt významných bouřek v pásu Vysočina až severní Morava, resp. severovýchodní Čechy. Spadlo 85mm srážek za den. V bouřkách padaly kroupy a vyskytovaly se prudké lijáky, jak bylo předpokládáno. Nad naším územím se vlnilo frontální rozhraní. V části Vysočiny, na Moravě a ve Slezsku se nacházel teplý vzduch. V tomto prostoru leželo frontální rozhraní, které tento vzduch oddělovalo od chladného na západě. Právě zde vznikaly nejčastěji bouřky, které byly významné. V bouřkách spadlo ojediněle až 85mm srážek. Srážky vynechaly jižní Moravu a některé lokality v centru Čech (obr. 2b). V Čechách se jednalo o déšť, místy trvalejší.

Extrémní srážky přinesly bleskovou povodeň, spadlo 85mm

Spadlo 85mm srážek. Akumulace srážek za den do 7.6.2020 8h.

Obr. 1 Spadlo 85mm srážek. Suma srážek za 6.6.2020, do 7.6.2020 8 SELČ, zdroj: hydro.chmi.cz

Na srážky reagovaly zejména menší toky na severu Moravy a na Vysočině. Jednalo se již o druhou vlnu významných přívalových srážek. První srážky v bouřkách se vyskytly v téměř shodném pásu v sobotu, nebyly ale tak vydatné. V neděli šlo o vydatnější srážky. Tyto zasáhly i větší území v podobě širšího pásu než sobotní srážky (obr. 1). Též srážky vynechaly jižní Moravu a v Čechách, kde byly v podobě deště, byly spíše zanedbatelné. V bouřkách spadlo na severu Moravy ojediněle 60mm srážek. V sobotních bouřkách padaly ale také kroupy, zejména na jihu Vysočiny. V neděli byly srážky opravdu extrémní a významné úhrny byly rozloženy plošněji.

Na obrázku 2 vidíme srovnání předpokládané sumy srážek za 7.6.2020 (do 8.6.2020 8 SELČ) modelem Aladin dle výstupu ze 6.6.2020 00 UTC (a). A skutečně spadlé srážky změřené srážkoměry v síti ČHMÚ na obrázku v kombinaci s odrazy z radiolokátorů za shodný termín (b). Obrázek má tedy dvě části a ukazuje předpoklad a realitu. Model Aladin z daného termínu dobře lokalizoval vydatné srážky, poměrně dobře odhadl sumy jejich úhrnů. Už ovšem nepočítal s jejich absencí nebo téměř absencí na jihu Moravy. Též téměř nepočítal s jinými místy, kde byly srážky zanedbatelné.

Předpověď akumulace srážek za den do 8.6.2020 8h.

Obr. 2a Předpověď sumy srážek do 8.6.2020 8 SELČ modelem Aladin: zdroj: chmi.cz

Akumulace srážek za den do 8.6.2020 8h.

Obr. 2b Spadlo 85mm srážek. Suma srážek spadlých za 24h do 8.6.2020 8 SELČ, zdroj: hydro.chmi.cz

Spadlé srážky za 7. červen a srovnání s předpovědí

Nejvyšší úhrny do 8.6.2020 8 SELČ:

85.1mm Oskava

80.4mm Štíty

75.0mm Dlouhé Stráně

63.2mm Rýmařov

58.5mm Bělá pod Pradědem – Filipovice

52.8mm Paseka

52.5mm Hoštejn

51.7mm Velké Losiny

50.3mm Jemnice

50.0mm Jeseník

Zdroj: hydro.chmi.cz

Právě na říčce Oskavě byl v noci na pondělí a v pondělí ráno překročen 3.SPA. Tatáž úroveň SPA byla dosažena na nedaleké Oslavě. Jinde šlo ráno o stavy bdělosti, tedy 1.SPA. Vlhčí počasí se váže k “Medardu”, byť hlavní srážky vypadly ve dnech tomuto předcházejících. Hodně srážek bude ovšem i tento týden. Srážky budou časté, průběžné a tedy rovnoměrněji rozložené. S rostoucí teplotou vzduchu bude ovšem přibývat konvekčních s podobně prudkými srážkami jako nyní. Naznačuje to i poslední výhled na týden. Další vydatné srážky by měly v nejbližší době zasáhnout jih a jihozápad Čech. Půjde ovšem o trvalý a místy intenzivnější déšť.