Zajímavosti

Předpověď počasí může být méně přesná

Hodnocení článku

Ačkoli na první pohled nemusí být zřejmý dopad současné epidemie na meteorologické služby, bohužel tomu tak být může. Zejména v delším čase. Tento stav zásadních omezení je téměř celosvětový. Proto bude mít pravděpodobně vliv i na provoz meteorologických produktů a to zejména předpovědí počasí. Vzhledem k omezení letového provozu dojde k výpadkům měření důležitých dat, které vstupují do prognóz počasí. Chybějící data se mohou viditelně projevit a předpověď počasí může být méně přesná. Uvádí to vedoucí odborného týmu Světové meteorologické organizace WMO.

Předpověď může být méně přesná: Numerické modely potřebují pro přesné předpovědi co nejvíce dat

Předpověď počasí může být méně přesná. Numerické modely, cíl a úspěšnost jejich práce. Počítač modelu Aladin. Dnešní numerická předpověď je přesnější.

Jak pracují numerické modely najdete na naší stejnojmenné stránce (viz odkaz) nebo v článku Numerické modely, cíl a úspěšnost jejich práce. Numerické modely potřebují se zpřesňováním a rozšiřováním prognóz více dat, je třeba zmapovat stav klimatu na více místech a častěji. Velmi cenné jsou právě údaje o počasí ve výškách, které jsou sbírány meteorologickými senzory na letadlech. Rušení letů tak znamená výpadek těchto dat. Když nyní dochází k četnému rušení letů, bude chybět více dat. Tato nelze zcela nahradit. Proto existuje riziko vážnějšího dopadu na výpočet předpovědi počasí. Sníží se její přesnost a nebude tedy možné detailně sledovat vývoj klimatu na Zemi.

Kolik dat do modelů vstupuje? Problémem je i personální výpadek

Běžně podle informací WMO vstupují do modelů data z 10 000 meteorologických stanic na povrchu. Dále 7 000 stanic na lodích a 1 000 na bójích na mořích a oceánech, stovky meteoradarů na povrchu, 70 satelitů. A právě také 1 000 stanic se nachází na letadlech a též existuje 3 000 komerčních letadel se speciální výbavou.

Problémem může být i personální výpadek, byť žijeme v době výpočetní techniky a internetu. Mnoho měření se totiž provádí mnohde stále ručně za pomoci meteorologa pozorovatele. Tyto též nelze nijak nahradit. V případě výpadku personálu by došlo ke ztrátě dat též z mnoha pozemních meteostanic. Pokud by k tomu došlo, významně by se snížil objem nasbíraných meteorologických dat a tedy tím vstupních dat numerických modelů. To by mělo za následek snížení kvality, tedy přesnosti, předpovědi numerických modelů. V Evropě například klesl počet nasbíraných dat ze 700 000 obvyklých dat za den pouze na několik tisíc. Proto může být předpověď méně přesná než obvykle.

Takové snížení přesnosti předpovědi by mohlo mít i závažnější dopady než jen ty, že častěji předpověď počasí více méně nevyjde. Zejména bude obtížnější předvídat příchod extrémů počasí pro dostatečnou přípravu dotčeného obyvatelstva. Předpověď počasí bude patrně méně přesná, ale věřme, že tento fakt nebude mít žádné větší dopady a brzy se situace vrátí k normálu. Nebylo by to v současné situaci žádné ulehčení.

Reference a seriózní zdroje

World Meteorological Organization – WMO (Světová meteorologická organizace), online, 2020, www.wmo.int.

ČTK. Zprávy. Počasí bude podle WMO kvůli zastavení letů méně předvídatelné. Online, 2020. Dostupné na https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocasi-bude-podle-wmo-kvuli-zastaveni-letu-mene-predvidatelne/1874281.