Proč dlouhodobá předpověď nevychází?

Hodnocení článku

Proč dlouhodobá předpověď nevychází? Existují četné pokusy o odhad vývoje počasí na delší dobu dopředu. Souhrnně je nazýváme dlouhodobé předpovědi či spíše výhledy počasí a častěji klimatických charakteristik. Existují jejich poddruhy a to s upřesňujícími názvy jako zejména měsíční výhled nebo výhled na sezónu jako tříměsíční období. Vyhlídka počasí na déle dopředu nás doslova láká, čtenáři či posluchači médií o ní mají většinou větší zájem než o předpověď na druhý den nebo několik málo dní dopředu. Tato předpověď je ale o mnoho přesnější a skutečně má smysl. Dlouhodobá předpověď příliš smysl nemá, neboť kvůli řadě nepřesností způsobených dlouhým časovým odstupem od data jejího sestavení většinou příliš nevychází. Tento článek má poskytnout informace o tom, proč přesně tomu tak je.

Zpočátku týdne srážky, poté mrazíky. Velká proměnlivá oblačnost západního proudění,.

Obr. 1 Více pater oblačnosti na obloze, jejich rychlý postup (značí silný vítr) znamená cyklonální počasí a to proměnlivé, často extrémní a nevyzpytatelné

Nevyzpytatelné a každou vteřinu proměnlivé chování atmosféry a jejích jevů

Spočítat chování atmosféry na delší dobu dopředu podle jejího chování v podobě dat za určité poslední období do současnosti opravdu nelze. Nepomohou nám v tom příliš ani statistické metody podle chování počasí ve shodném období v minulosti. Počasí se totiž nechová shodně a klima se mění, obzvláště v současnosti oproti některým obdobím v delší minulosti. Proto se potýká dlouhodobá prognóza s řadou chyb. Existují období, kdy těchto pozorujeme méně. Naopak máme období, kdy jich pozorujeme mnoho a predikovaný vývoj klimatu vůbec nenastane.

Předpověď zpracovaná podle aktuálních dat na období například za 20-25 dnů již nebude maximálně po několika dnech platit. Atmosféra se do té doby i značně vyvine společně s klimatickými jevy úplně jiným směrem. Následně musí dojít k aktualizaci předpovědi a jejímu upřesňování, jinak by byla tato zcela mimo aktuální odhad. Upřesňování pokračuje až se dané období přiblíží natolik, že vývoj klimatu je možné odhadnout. To už ovšem nehovoříme o dlouhodobé předpovědi. Velmi rozšířené máme měsíční výhledy počasí. Existují ale také sezónní výhledy na roční období, tedy období tří měsíců. Pokud řekneme, že se s četnými chybami potýká měsíční výhled a příliš nevychází, asi nemá smysl se zmiňovat o úspěšnosti výhledů až na tři měsíce.

Proč dlouhodobá předpověď nevychází? Před devíti lety bylo vody hodně. Oblačnost 7.8.2010.

Obr. 2 Synoptická situace a oblačnost 7.8.2010, příčinná situace vzniku významné letní povodně, zdroj: chmi.cz

Záleží na na každém pohybu

V atmosféře se mění neustále něco. Stále se něco tvoří, něco jiného zaniká a stále se něco přesouvá, transformuje tedy přeměňuje a podobně. Přesouvají se, vznikají, zanikají vzduchové hmoty (typy vzdušných mas), tlakové útvary jako jsou cyklony a anticyklony a s nimi spojené systémy front na rozhraní odlišných vzdušných mas. Na základě rozložení útvarů tlaku vzduchu závisí cirkulace vzduchu a tedy směr proudění. Pro změnu předpovědi počasí na další dny či poté dokonce týdny pak postačí málo. Postačí, aby jedna cyklona postupovala trochu jinudy, došlo pro další dny či týdny k jinému rozložení tlaku vzduchu nad větším územním celkem. To bude znamenat jiné proudění a tedy jiné počasí v určitých oblastech. Větším územním celkem v tomto případě rozumíme spíše kontinenty.

Kolem tlakových útvarů se odehrává cirkulace. Záleží na jejich konkrétní poloze, která pak nahrává určitému proudění. To přináší konkrétní vzdušné masy a ty určují místní počasí. Takže pokud dojde k jinému přesunu tlakových útvarů než se očekávalo v prvním případě předpovědi, nedojde poté k mnoha dalším procesům. Tlaková níže nepostoupí přes střední Evropu jako na obrázku 2, ale postoupí přes sever Evropy k východu vlivem absence blokační výše na severovýchodě. Absence blokační výše, kolem které by k nám pronikl studený vzduch, tedy způsobí pokračování západní cirkulace. Stabilita takové situace poté závisí na dalším vývoji. Na obrázku jde pouze o modelovou situaci letního typu.

Přesný vývoj tlaku vzduchu a souvisejících prvků, přesuny vzdušných mas a další procesy v klimatickém systému Země příliš dopředu prostě neodhadneme a to pravděpodobně nikdy, ani se sebemodernější technikou. Veškeré význačné či přímo extrémní situace v počasí byly identifikovány maximálně několik dní dopředu a to spíše nejprve rámcově a ne příliš jistě.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1100 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality