Hydrologická situacePočasíSucho

Sucho se proplížilo do letošního roku

Hodnocení článku

Zatím opravdu neskončí. Řeč je o suchu, které je častým hydrologickým extrémem posledních několika let. Letos se začíná s počátkem teplé části roku a vegetačního období také velmi brzy objevovat. Sucho se tak doslova proplížilo do letošního roku. Jeho rozvoji nahrává mírný a převážně sušší průběh zimy (únorové vydatné srážky to nezachrání) i chybějící srážky a případné postupně vysoké teploty během jara a v létě. Hydrologická situace je velmi podobná jako loni, hydrologicky je na tom naše území hůře než loni. poslední stav hydrologické situace v ČR popisujeme k termínu 30.3.2020. Aktuální situaci najdete na stránce Hydrologická situace.

Je na území ČR sucho? Sucho se proplížilo do letošního roku. Prach na cestě.

Sucho je téměř nepřetržitě od roku 2014, mělo dva hlavní vrcholy

Významné sucho panuje v ČR od zimy 2013/2014, kdy chyběly srážky a i na horách byl nedostatek sněhových zásob. Poslední významně vlhkou epizodou tak byla poměrně velká povodeň v červnu 2013. Prvním velkým vrcholem byl rok 2015, kdy se během velmi horkého a suchého léta objevilo významné půdní i hydrologické sucho. Po krátké přestávce, kdy se zejména během roku 2017 situace dosti zlepšila, nastal velmi suchý a též teplý rok 2018. Zlepšení v roce 2017 spočívalo také v o něco chladnější a vlhčí zimě s alespoň nějakou zásobou sněhu i mimo hory. V roce 2018 to bylo horší, zejména suché jaro a léto sucho umocnily. A sucho se přeneslo do roku 2019, kdy bylo významné zejména v některých oblastech z hydrologického hlediska. V posledních letech se projevilo sucho nejen v podobě nízkých hladin podzemních vod, ale i co se týče napadení stromů kůrovcem a jejich odumíráním.

Loni na počátku dubna jsme pokládali otázku v článku Budeme letos opět řešit sucho? A nyní v roce 2020 můžeme činit totéž. Proto tento článek, který má za úkol přinést informace o tom, jak to může letos během vegetačního období se suchem na našem území vypadat. A vyhlídky nejsou příliš optimistické.

Významně vlhký únor situaci nezachrání, nyní začínají srážky opět chybět

V únoru spadlo srážek v ČR sice hodně, ale po velmi suchém lednu a sušším prosinci loňského roku. I začátek března přinášel průběžné srážky. Nyní se situace ale otáčí a srážky začínají chybět. S vyšší teplotou vzduchu, která vždy sucho umocňuje, se bude toto zvýrazňovat. A srážky chybí právě na začátku vegetačního období, kdy začíná být vláha hodně potřebná. vývoj je zatím podobný jako loni, stejně jako stav sucha. Hydrologické sucho se ale stupňuje a vodnosti toků jsou nižší než loni na začátku jara. Půdním suchem je dle údajů ČHMÚ zasaženo k počátku tohoto týdne 4.4% území (ČHMÚ 2020).

Sucho letos a loni na počátku jara

Dle srovnání základních ukazatelů hydrologické situace můžeme říci, že je letos hydrologické sucho většinou v ČR horší a tedy rozšířenější než loni. Počínající sucho panuje nyní na 32% území, loni to bylo jen 27% území ČR. Malé zásoby sněhu od vyšších poloh způsobují dřívější nástup sucha i v těchto oblastech. Se suchem se nyní setkáváme v Jeseníkách, Orlických horách a na Liberecku. Počátek rozvoje sucha je možno pozorovat i v Beskydech, v části Vysočiny a v Krušných horách (Intersucho 2020). Teplá část roku tak z pohledu hydrologické situace nezačíná dobře. Negativní důsledky způsobují vlivem častého vyjasnění a vpádů studeného vzduchu i noční či ranní mrazy.

Hydrologické sucho loni a letos v březnu v kostce:

  • Půdní vláha je letos převážně nižší
  • Vodnosti toků jsou letos převážně nižší
  • Hladina podzemních vod je letos převážně snížená
  • Zásoba vody ve sněhu je letos nižší

Během dubna se začalo rozvíjet sucho z hlediska půdní vláhy v nižších polohách i loni. Letos je využitelná vodní kapacita v půdě oproti loňsku nižší i na horách. Vodnosti toků jsou jednoznačně až na výjimky o poznání nižší než loni. V případě hladiny podzemních vod je stav zhruba setrvalý. V některých oblastech se během chladné části roku situace zlepšila, jinde naopak. Sucho bylo loni z tohoto pohledu nejvýznamnější na střední a jižní Moravě a ve středních a východních Čechách. Letos se nejvýznamnější sucho přesunulo na jih Čech a úplný jih Moravy. Místy je hladina významněji snížená samozřejmě i jinde. Sněhu je letos jednoznačně málo a řeč je o vyšších a horských oblastech. Tam bylo loni sněhu o mnoho více a místy bylo množství sněhu i rekordně velké. Sníh odtával pozvolna během celého jara. Sucho se tak doslova proplížilo úspěšně do letošního roku, hlavně kvůli teplé a sušší zimě.

Reference a seriózní články

ČEKAL, R. Porovnání hydrometeorologické situace a stavu sucha z poloviny března letošního roku 2020 se situací z poloviny března roku 2019. Praha: ČHMÚ. Online, 2020. Dostupné na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/SUCHO/zpravy/1.0-3qIB.0-3qIB!attachment!a1-2019-2020.pdf.

ČTK. Zprávy. Situace se suchem je podobná jako loni, dle vědců se má zhoršovat. Online, 2020. Dostupné na https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/situace-se-suchem-je-podobna-jako-loni-dle-vedcu-se-ma-zhorsovat/1874344.

Intersucho, Online: Brno. http://www.intersucho.cz.