Hydrologická situacePočasíSucho

Sucho se proplížilo do letošního roku

Hodnocení článku

Zatím opravdu neskončí. Řeč je o suchu, které je častým hydrologickým extrémem posledních několika let. Letos se začíná s počátkem teplé části roku a vegetačního období také velmi brzy objevovat. Sucho se tak doslova proplížilo do letošního roku. Jeho rozvoji nahrává mírný a převážně sušší průběh zimy (únorové vydatné srážky to nezachrání) i chybějící srážky a případné postupně vysoké teploty během jara a v létě. Hydrologická situace je velmi podobná jako loni, hydrologicky je na tom naše území hůře než loni. poslední stav hydrologické situace v ČR popisujeme k termínu 30.3.2020. Aktuální situaci najdete na stránce Hydrologická situace.

Sucho je téměř nepřetržitě od roku 2014, mělo dva hlavní vrcholy

Významné sucho panuje v ČR od zimy 2013/2014, kdy chyběly srážky a i na horách byl nedostatek sněhových zásob. Poslední významně vlhkou epizodou tak byla poměrně velká povodeň v červnu 2013. Prvním velkým vrcholem byl rok 2015, kdy se během velmi horkého a suchého léta objevilo významné půdní i hydrologické sucho. Po krátké přestávce, kdy se zejména během roku 2017 situace dosti zlepšila, nastal velmi suchý a též teplý rok 2018. Zlepšení v roce 2017 spočívalo také v o něco chladnější a vlhčí zimě s alespoň nějakou zásobou sněhu i mimo hory. V roce 2018 to bylo horší, zejména suché jaro a léto sucho umocnily. A sucho se přeneslo do roku 2019, kdy bylo významné zejména v některých oblastech z hydrologického hlediska. V posledních letech se projevilo sucho nejen v podobě nízkých hladin podzemních vod, ale i co se týče napadení stromů kůrovcem a jejich odumíráním.

Loni na počátku dubna jsme pokládali otázku v článku Budeme letos opět řešit sucho? A nyní v roce 2020 můžeme činit totéž. Proto tento článek, který má za úkol přinést informace o tom, jak to může letos během vegetačního období se suchem na našem území vypadat. A vyhlídky nejsou příliš optimistické.

Významně vlhký únor situaci nezachrání, nyní začínají srážky opět chybět

V únoru spadlo srážek v ČR sice hodně, ale po velmi suchém lednu a sušším prosinci loňského roku. I začátek března přinášel průběžné srážky. Nyní se situace ale otáčí a srážky začínají chybět. S vyšší teplotou vzduchu, která vždy sucho umocňuje, se bude toto zvýrazňovat. A srážky chybí právě na začátku vegetačního období, kdy začíná být vláha hodně potřebná. vývoj je zatím podobný jako loni, stejně jako stav sucha. Hydrologické sucho se ale stupňuje a vodnosti toků jsou nižší než loni na začátku jara. Půdním suchem je dle údajů ČHMÚ zasaženo k počátku tohoto týdne 4.4% území (ČHMÚ 2020).

Sucho letos a loni na počátku jara

Dle srovnání základních ukazatelů hydrologické situace můžeme říci, že je letos hydrologické sucho většinou v ČR horší a tedy rozšířenější než loni. Počínající sucho panuje nyní na 32% území, loni to bylo jen 27% území ČR. Malé zásoby sněhu od vyšších poloh způsobují dřívější nástup sucha i v těchto oblastech. Se suchem se nyní setkáváme v Jeseníkách, Orlických horách a na Liberecku. Počátek rozvoje sucha je možno pozorovat i v Beskydech, v části Vysočiny a v Krušných horách (Intersucho 2020). Teplá část roku tak z pohledu hydrologické situace nezačíná dobře. Negativní důsledky způsobují vlivem častého vyjasnění a vpádů studeného vzduchu i noční či ranní mrazy.

Hydrologické sucho loni a letos v březnu v kostce:

  • Půdní vláha je letos převážně nižší
  • Vodnosti toků jsou letos převážně nižší
  • Hladina podzemních vod je letos převážně snížená
  • Zásoba vody ve sněhu je letos nižší

Během dubna se začalo rozvíjet sucho z hlediska půdní vláhy v nižších polohách i loni. Letos je využitelná vodní kapacita v půdě oproti loňsku nižší i na horách. Vodnosti toků jsou jednoznačně až na výjimky o poznání nižší než loni. V případě hladiny podzemních vod je stav zhruba setrvalý. V některých oblastech se během chladné části roku situace zlepšila, jinde naopak. Sucho bylo loni z tohoto pohledu nejvýznamnější na střední a jižní Moravě a ve středních a východních Čechách. Letos se nejvýznamnější sucho přesunulo na jih Čech a úplný jih Moravy. Místy je hladina významněji snížená samozřejmě i jinde. Sněhu je letos jednoznačně málo a řeč je o vyšších a horských oblastech. Tam bylo loni sněhu o mnoho více a místy bylo množství sněhu i rekordně velké. Sníh odtával pozvolna během celého jara. Sucho se tak doslova proplížilo úspěšně do letošního roku, hlavně kvůli teplé a sušší zimě.

Reference a seriózní články

ČEKAL, R. Porovnání hydrometeorologické situace a stavu sucha z poloviny března letošního roku 2020 se situací z poloviny března roku 2019. Praha: ČHMÚ. Online, 2020. Dostupné na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/SUCHO/zpravy/1.0-3qIB.0-3qIB!attachment!a1-2019-2020.pdf.

ČTK. Zprávy. Situace se suchem je podobná jako loni, dle vědců se má zhoršovat. Online, 2020. Dostupné na https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/situace-se-suchem-je-podobna-jako-loni-dle-vedcu-se-ma-zhorsovat/1874344.

Intersucho, Online: Brno. http://www.intersucho.cz.