Klimatické statistikyKlimatologie

Rok 2020 byl v Evropě zatím nejteplejší

Hodnocení článku

Rok 2020 byl v Evropě zatím nejteplejší. Vyplývá to z údajů služby Copernicus a z dalších dat získaných od roku 1950. Bohužel letos můžeme říci totéž, co loni. Že i rok 2020 je důkazem existence globálního oteplování. Připomeňme náš loňský článek Rok 2019 jako další důkaz vážnosti globálního oteplování. Shodné zjištění nastalo na základě údajů z roku 2019, o čemž pojednáváme v článku V Evropě byl rok 2019 nejteplejší od počátku měření. i o nedávno skončeném roce 2020 je nutno říci, že v Evropě byl nejteplejší a překonal tak i rok minulý. Na Světě byl rok 2020 shodně teplý jako rok 2016. Současně s ním patřil tedy též k nejteplejším. Rok 2016 byl na Světě rekordně teplý. V současné době bylo ukončeno zatím nejteplejší desetiletí. Údaje za toto desetiletí se později promítnout do období, podle kterého se bude odvozovat dlouhodobý normál. Půjde o období let 1991 až 2020, nyní se vychází z období 1981 až 2010.

Mimořádné horko v Arktidě, rok 2020 bude možná v trojici nejteplejších

Rok 2020 byl v Evropě zatím nejteplejší. Odchylky teploty vzduchu v roce 2020.

Obr. 1 Odchylky teploty vzduchu ve Světě a na detailní mapě v Evropě za rok 2020, zdroj: copernicus.eu/ecmwf.int

V roce 2020 bylo bylo velmi teplé počasí v Arktidě. Též mezi extrémy tohoto roku patří velký počet tropických bouří v severním Atlantiku. Průměrně byl tento rok v Evropě teplejší o 1.6°C oproti současnému normálu let 1981 až 2010. O 0.4°C se lišil od roku přechozího, tedy 2019. Z hlediska Světa pak činila odchylka oproti normálu uvedeného období 0.6°C jako v roce 2016. Oproti období před industrializací je rok 2020 hodnocen jako teplejší o 1.25°C. K dispozici jsou pro některá hodnocení i údaje až od roku 1850.

Opětovně se setkáváme s růstem koncentrací oxidu uhličitého, významného skleníkového plynu oxidu uhličitého s významným vlivem na růst globální teploty vzduchu.

Přímo vědci z Copernicus říkají, že fakt výskytu nejteplejšího desetiletí za celou dobu pozorování není překvapující. A jde o varovný signál, kdy opatření na snižování emisí skleníkových plynů je třeba plnit ještě více pro zabránění dalším závažným důsledkům změny klimatu.

Prosinec 2020 byl šestý nejteplejší

Z dat také vyplývá, že uplynulý měsíc, prosinec 2020, byl na Světě šestým nejteplejším. Z toho nejteplejší měsíce se vyskytly v posledních šesti letech. Rozsah arktického mořského ledu dosáhl v prosinci třetího nejnižšího minima. Z hlediska teploty byl nejteplejší oblasti Grónska a Kanady. Prosinec byl na Světě o 0.43°C teplejší než činí normál. Prosinec 2020 byl ale chladnější než prosinec v letech 2016, 2017 a 2018. Průměrná teplota byla o 1°C nižší než v případě prosinec 2019, což byl nejteplejší prosinec v historii měření.

Rok 2020 byl v Evropě zatím nejteplejší. Odchylky teploty za rok 1980-2020.

Obr. 2 Vývoj odchylek roční teploty vzduchu globálně v období 1980-2020, zdroj: copernicus.eu/ecmwf.int

V ČR byl rok 2020 silně teplotně nadnormální

ČHMÚ přidal dnes statistiky z našeho území. Průměrná teplota vzduchu činila 9.1°C a odchylka od normálu uvedeného období činila 1.2°C. Rok byl 5. až 7. nejteplejší od roku 1961 společně s roky 2000  a 2007. A z vyhodnocených dat z území ČR vyplývá obdobné. Například fakt, že většina z nejteplejších roků byla zaznamenána v posledních 10 letech. Ale i to, že předchozí dva roku (2018 a 2019) byly nejteplejší. Zápornou odchylku teploty v roce 2020 měl pouze měsíc květen a červenec. Srážek spadlo o něco více než je běžné a to 111% normálu. Silně nadprůměrné z hlediska srážek byly únor, červen a říjen. Zatím jde o předběžné základní údaje.

Aktualizace 8.1.2021 22:42

Závěr

Letošní prosinec nebyl sice nejteplejší, ale to ovšem nemění ni na tom, že v posledních letech převládají kladné teplotní odchylky. A to dokonce vysoce kladné odchylky (obr. 2). Záporné odchylky převažovaly přibližně do roku 2000, poté nastal zlom. Po tomto roce se záporné odchylky prakticky nevyskytovaly. Dochází ke kolísání odchylek, které se však pohybují trvale v ladných číslech (na mapách a grafech označeno zpravidla odstíny červené). Krátce se vyskytují období, která vykazují méně vysoké kladné odchylky. Tato jsou střídána obdobími s vyššími kladnými odchylkami. První maxima byla střídána o něco nižšími hodnotami v prvním desetiletí po roce 2000 s maximem kolem roku 2010-2011. Následně byl zaznamenán převážně růst odchylek a to významný.

Další maximum a to podstatně vyšší, se vyskytlo v roce 2016-2017. Nyní máme další vysoké maximum v letech 2019-2020. Celkově se hodnoty odchylek a též průměrné teploty stále navyšují. I když různě kolísají, pohybují se ve vysokých číslech a hlavně v kladných číslech. Trend je tedy jednoznačně rostoucí a v posledních dvaceti letech růst zrychluje.

Reference a doporučené informace

COPERNICUS. Online, 2021. Dostupné na www.copernicus.eu.

COPERNICUS. Climate Bulletins. Online, 2020-2021. Dostupné na Climate bulletins | Copernicus.

ČTK. Zprávy. Copernicus: Minulý rok byl dosud nejteplejší v Evropě i ve Světě. Online, 2021. Dostupné na Copernicus: Minulý rok byl dosud nejteplejší v Evropě i ve světě (ceskenoviny.cz).

CRHOVÁ, L. SEDLÁČKOVÁ, K. Roční teplota a srážky na území ČR. INFOMET – zpravodajský server. Český hydrometeorologický ústav. Online, 2021. Dostupné na INFOMET