Evropa a SvětKlimatologieZměna klimatu

V Evropě byl rok 2019 nejteplejší od počátku měření

Hodnocení článku

Evropská služba pro monitoring změny klimatu Copernicus potvrdila, že rok 2019 byl v Evropě nejteplejším v historii měření. Od roku 2000 bylo zaznamenáno 12 nejteplejších let od počátku měření a trend oteplování se projevuje v posledních čtyřech desetiletích. Loni bylo nejtepleji konkrétně v únoru, červnu a červenci. Ve střední Evropě panovalo vlivem vysoké teploty v podobě vln veder značné sucho. Více srážek se objevilo ke konci roku na západě Evropy, ale srážkové úhrny se pouze blížily běžným hodnotám. Vedle toho, že byl obecně v Evropě rok 2019 nejteplejší od počátku měření, zpráva služby ukazuje i další význačnosti.

Co je to panel IPCC? Letecká meteorologie. V Evropě byl rok 2019 nejteplejší od počátku měření. Kondenzační pruh.

Příčina zvyšování teploty tkví ve stoupajících koncentracích skleníkových plynů v atmosféře

Koncentrace skleníkových plynů v ovzduší stále roste, jde zejména o oxid uhličitý, dále o metan a oxid dusičitý. Vědci zjistili, že koncentrace těchto plynů v atmosféře Země byly shodně vysoké jako před miliony let. Oteplování působí rozkolísanost klimatu a výskyt dlouhých period sucha, které jsou odděleny případně extrém spadem srážek. Srážky, které by měly spadnout během delšího období rovnoměrně a průběžně se vyskytovat, spadnou v kratším čase naráz. Mnohdy spadnou i v rekordně krátkém čase a mají i charakter prudkých, tj. přívalových lijáků. Zde spatřujeme další faktoru přispívající k suchu, neboť tyto srážky jsou hydrologicky ne příliš významné.

Zpět k teplotě loňského roku. Velmi teplé bylo v Evropě léto a bylo nejteplejší od roku 1979. V létě začal tát povrchový led v Grónsku (více v článku V Grónsku roztálo rekordně ledu). Evropská část Arktidy byla chladnější než v minulých letech.

Další údaje o klimatu v roce 2019 a stav v ČR, v Evropě byl rok 2019 nejteplejší

V loňském roce byl v Evropě též zaznamenán rekordní sluneční svit. Byl nejdelší od roku 1983. Nejvíce hodin slunečního svitu zaznamenalo Španělsko, část Francie, střední Evropa či četně východní Evropa. Z hlediska celého Světa se teplota oproti období před industrializací zvýšila o 1.1°C. V Evropě to bylo o 2°C. Klimatická dohoda uzavřená v roce 2015 požaduje udržet růst průměrné teploty vzduchu na Světě do 2°C oproti období před industrializací.

V ČR byl rok 2019 druhým nejteplejším od začátku měření

Z hlediska klimatologických údajů u nás byl nejteplejší rok 2018. Dále byly podobně teplé rok 2014 a 2015. Průměrná teplota vzduchu v roce 2019 v ČR činila 9.5°C. Rok byl též suchý, stejně jako rok 2018 a to zejména hydrologicky. Sucho nebylo ovšem tak významné jako v roce předchozím.

Reference a seriózní články k tématu

TOLASZ, R. ČEKAL, R. ŠKÁCHOVÁ, H. VLASÁKOVÁ, L. Rok 2019 v Česku. Meteorologické zprávy. Praha: ČHMÚ, 2020, roč. 73, s. 1-11.

COPERNICUS. Online, 2020, http://www.copernicus.eu.

ČTK. Zprávy. Evropa loni zažila svůj nejteplejší rok za dobu měření. Online, 2020. Dostupné na https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/evropa-loni-zazila-svuj-nejteplejsi-rok-za-dobu-mereni/1882523.