Prognózy počasíSezónní výhledy

Teplý a sušší říjen 2023

Hodnocení článku

Pokračování současného rázu počasí byť samozřejmě s pozvolným poklesem teploty nás čeká i nadále. Čeká nás teplý a sušší říjen 2023. Předpověď počasí hovoří o dosti teplém začátku října a o velmi pozvolném a pomalejším poklesu teploty než bývá běžné. Teplota vzduchu bude klesat k dlouhodobému normálu hodně pomalu a stále by se měla držet alespoň na hodnotách jeho horní hranice. Srážky budou v souvislosti s touto ustálenou situací chybět, zejména v prvních dnech měsíce se očekávají ojediněle. Směrem k polovině měsíce jich mírně přibude, aby jich ke konci měsíce opět ubývalo. Celkově by mělo spadnout za říjen méně srážek než činí normál. To bohužel podpoří v nižších nadmořských výškách dosti rozvinuté sucho ze září. Navzdory tomu, že srpen přinesl zejména místy velmi bohaté srážky.

Teplý a sušší říjen 2023 podpoří rozvoj sucha

Konec teplé části roku i začátek té chladné se očekává ve znamení velmi teplého počasí. S tímto souvisí dlouhodobý nedostatek srážek. Ten se přenese do měsíce října, druhého klimatologicky podzimního měsíce. Sucho se tedy mimo vyšší a horské polohy, kde panuje vyšší půdní vláha, zintenzivní. Samozřejmě takováto situace by znamenala větší problém na konci jara v létě. V tomto období teplota vzduchu přeci jen nevystupuje tak vysoko, sluneční svit je o poznání slabší a působí nižší výpar a současně á kratší trvání. A srážková činnost není tolik potřebná pro růst plodin. Přesto mají srážky během celého roku u nás důležitou roli. Zásobovat krajinu neustále potřebnou vodou/vláhou, doplňovat zásoby podzemních vod a tím udržovat na “střeše Evropy” dostatečně vodné prameny a vodní toky.Teplý a sušší říjen 2023. Teplotní odchylky n říjen 2023 předpokládané modelem CFS.

Obr. 1 Odchylky teploty vzduchu od normálu na říjen 2023 podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Častá blokace anticyklonami i nadále

To se ovšem při dlouhodobě sušším počasí neděje. Současná situace je způsobena častou blokací západního proudění, které je pro nás hlavním zdrojem vlhkosti a také přísunu chladnějšího vzduchu. A to hlavně mimo zimní období. O současné synoptické situaci píšeme v článku Zablokované západní proudění. Tato situace již nějakou dobu trvá a ještě nějakou dobu potrvá. Proto máme dosti výrazné a dlouhotrvající babí léto přicházející právě na přelomu září a října. O tom píšeme v článku Babí léto potrvá zřejmě dlouho. Jen střednědobé předpovědi nám poté ukáží konkrétní vývoj počasí a kdy skončí tato stabilní situace a toto počasí. Vypadá to ovšem, že nejen vlivem velmi teplého a ustáleného počasí nás čeká teplý a sušší říjen 2023.

TIP: Sledujte informace o počasí na stránkách, které je poskytují v četné míře a v dobré kvalitě. Například stránky s prezentací různých výstupů numerických modelů. Najděte si odkaz na naší stránce Oborové odkazy. Stránka nabízí souhrn důležitých odkazů napříč obory počasí.