PočasíPrognózy počasíSezónní výhledy

Červen 2020 bude mírně vlhčí

Hodnocení článku

Opět je tu nový měsíc a byla vydána pravidelná předpověď vývoje hodnot základních klimatických prvků od normálu či obecně nastínění průběhu počasí. Dne 1. června začíná současně klimatologické léto jako tříměsíční ucelené období. Jaké bude předpovědět nemůžeme, byť se o to v mnohých médiích snaží a sestavují předpovědi z různých nepodložených informací. Skutečně nelze odhadnout ani v základu průběh základních prvků za dva měsíce či dokonce za delší období. Nastínit průběh základních prvků prvního měsíce ale s určitou míru nejistoty můžeme. Nejistota nám narůstá po 14 denním období, proto je předpověď rozdělena do dvou období a druhou část je třeba brát velmi orientačně. Prognóza slibuje červen mírně vlhčí a teplotně vyrovnaný.

Sucho pravděpodobně nezmizí, ale mělo by být mírněno, neboť červen bude mírně vlhčí

S červnem vzrůstá průměrná teplota vzduchu, proto je třeba počítat častěji s vyšší teplotou. Také sluneční svit je vlivem výskytu slunečního kotouče nejvýše nad obzorem nejintenzivnější. Proto i výpar je nejvyšší. Výskyt dostatečného množství srážek je podmínkou pro to, aby se sucho intenzivně nerozvíjelo. Loňský červen přinesl až významně hodně slunečního svitu, suchá a na konci měsíce horká období. Jak zněla předpověď na loňský červen si připomeňte v článku Červen 2019 bude teplotně normální. Dobrou zprávou tedy je, že se předpokládá červen srážkově vyrovnaný až nadnormální (některé modely), tedy mírně vlhčí. Teplotně by měl být průměrný, to ovšem neznamená, že se významněji horká období neobjeví.

Věříte předpovědím počasí? Letní střídané, nikoli tropické počasí. Vlhké a na konci týdne i letní počasí. Vzdálená bouřka. Červen bude mírně vlhčí.

Nejtepleji by mělo být podle současného odhadu dlouhodobé předpovědi založené na statistické metodě, kterou vydává ČHMÚ, kolem poloviny měsíce. Srážek by mělo pozvolna přibývat během měsíce s maximem ke konci měsíce, avšak to musíme brát velmi orientačně a počítat se změnami. Klimatický model CFS slibuje kladné odchylky ohledně srážek, avšak předpověď vykazuje nízkou míru jistoty. Pokud by předpověď v podobě alespoň vyrovnaného počasí ohledně srážek i teploty vzduchu vyšla, byl by stav sucha udržován zhruba na shodné úrovni nebo by se situace i zlepšila. Zlepšení by nastalo pravděpodobně spíše krátce po výskytu nějakých významnějších srážek. V období jako celku i v týdnech by měly být srážky rozloženy relativně rovnoměrně. Počítat je ale nutné vzhledem k období s častějším výskytem srážek konvekční formy. To znamená lokálních srážek s rozdíly v úhrnech na menších územích. Proto někdy může spadnout srážek i hodně, jinak naopak méně než je předpokládaný celkový průměr. To platí v jednotlivých týdnech i v rámci období jako celku. Nejčetnější konvekční srážky lze předpokládat v období s nejvyšší teplotou.